<<
>>

ЛЮДСЬКІ РАСИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ

За біблійною легендою, у Ноя, який вряту­вався після Всесвітнього Потопу, було три сина - Сем, Хам і Яфет, які знаменували собою почг ток трьох головних рас на землі: білої (євролег ці), чорної (африканці) і жовтої (азіати).

Прот в Біблії не було передбачено, що з’являться ш американська та австралійська раси. Деякі вчег робили спроби відносити американських інд анців до жовтої раси (монголоїдів), а абориге нів Австралії разом з населенням Океанії - д негроїдної раси, однак більшість дослідникі відкинуло таку пропозицію і було виділено щ одну велику расу - австролоїдну. Інші вчені ви діляють і окрему американоїдну расу індіанцп яка загалом походить з Євразії, але має дуже ба гато своєрідних і неповторних рис і не може по вністю вписуватися в монголоїдну расу.

В останні десятиліття вчені почали виділя ти стільки різних рас, що і самі заплуталися їхній кількості і місцях проживання. Проте іс нує й інша тенденція - не множити, а навпаки об’єднувати дрібні раси у кілька великих супер рас. Такий погляд ще у свій час пропонувалі два знаменитих антропологи - англієць А. Кей (Keith) та італієць Р. Бяскуті (Biaskutti). Вон; вважали, що необхідно виділяти лише дві су перраси - зі світлим відтінком шкіри (європейц і монголи); і з темним відтінком шкіри (негри австралійці). Відомий палеоантрополог Я. Ро гінський також стояв на позиції існування дво: суперрас, але до першої відносив європейців т; негроїдів, а до другої монголоїдів та американо їдів [Kondratow, 1983, s. 88-89].

4.11.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме ЛЮДСЬКІ РАСИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -