<<
>>

ПЕРЕХІДНА МЕЗОЛІТИЧНА ДОБА

Із закінченням плейстоцену та завершен ням льодовикового періоду відбулось раптове вимирання багатьох видів ссавців. Серед гі­потез про причини цього явища найвизнаніші такі: 1) вплив антропогенного фактору - зрос­таюча кількість людей вимагала більше ресурсів і популяції промислових тварин не встигали відтворюватись; 2) різкі природні зміни в кінці льодовикового періоду, які привели до змен­шення територій, придатних для проживання травоїдних тварин та їхніх популяцій; 3) пору­шення річної кліматичної стабільності та поява яскраво виражених сезонів року.

У зв’язку з переходом до сезонного полю­вання з’являється поділ на зимові та літні сто­янки, які супроводжувались “таборами-супут- никами”. Поселення цього періоду менші від верхньопалеолітичних і переважно короткотри­валі. Останній факт сприймається як свідчення регресу в розвитку осілості та доказ кочового способу життя людей мезолітичної доби. У цей церіод з’являються незаперечні свідчення роз­витку обміну, результатам чого стала широка доступність природних ресурсів і налагоджен­ня тісніших зв’язків між окремими колектива­ми. У комплексі кам'яних знарядь цього періоду переважають мікроліти - фрагменти каменю, утворені шляхом багаторазового ламання плас­тинчастих заготовок. Характерними рисами ка- менеобробки були також поєднання технічно досконалих виробів з використанням у якості знарядь необроблених відщепів. Широкого по всюдного застосування набули лук і стріли, кіс тяні та рогові гарпуни, списометалки та ловець­кі пристосування.

Розвивається техніка обробки каменю. У цей час нараховують уже більше 100 типів спе­ціалізованих знарядь праці з каменю, серед яких з’являються нові - сокироподібні вироби, тесла, наконечники до мотики. Розповсюджуються складні знаряддя - ножі і кинджали на роговій основі з крем’яними вкладнями-мікролітами типу трапецій, трикутників, сегментів, прямо­кутників. Стають звичайними різні пристосу­вання для мисливських і рибальських занять пастки і сільця для тварин, сітки і верші для риб, перші плоти і човни.

Виникають нові засоби зберігання про дуктів, виготовлення і використання вогню, приготування їжі, заготовки харчів про запас в’ялення м’яса та риби, сушіння овочів та фрук­тів на зиму, різні соління.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме ПЕРЕХІДНА МЕЗОЛІТИЧНА ДОБА:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -