<<
>>

РОЗДІЛ IV АРХАЇЧНІ HOMO SAPIENS - НЕАНДЕРТАЛЬЦІ

Середній палеоліт у ранній історії людства займає величезний проміжок часу і має прин­ципово важливе значення як перехідна доба, що завершилась виходом на арену людини сучасно­го фізичного типу - Homo sapiens.

У другій половині середнього плейстоцену, що визначається сьогодні як нижня межа серед­нього палеоліту, спостерігаються кардинальні зміни природного середовища, викликані пе­реважно значним похолоданням. Це суттєво впливало на формування соціальної організації, господарства і фізико-морфологічних особли­востей, будови тіла первісної людини.

Останні дослідження у Європі дають під­стави проводити нижню межу середнього па­леоліту на рівні 300 тис. р. тому і виділяти два періоди: ранній - час формування неандерталь­ців, поява техніки левалуа і знарядь на сколах, киснево-ізотопні стадії 8, 7, 6 (300-130 тис. р. тому) і пізній - класичні неандертальці, куль­тури левалуа-мустьє і мі коку, кис не во-ізотоп ні стадії 5, 4, частково 3 (130-35 тис. р. тому).

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ IV АРХАЇЧНІ HOMO SAPIENS - НЕАНДЕРТАЛЬЦІ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -