<<
>>

4.1. АРХАЇЧНІ HOMO SAPIENS

Приблизно 300 тис. р. тому з’являються перші представники виду Homo sapiens. Істоти, які жили від цього періоду і до 40 тис. р. тому носять загальну назву архаїчні Homo sapiens. Існує інша думка, за якою ранні архаїчні Номо проживали в період від 500 до 250 тис.

р. тому (стоянки Кабве в Замбії; Салданья в ПАР; Нду- ту, Ейясі в Танзанії; Бодо в Ефіопії; Сіді Аддерах- ман в Марокко), пізні архаїчні Номо - в період від 250 до 160 тис. р. тому (стоянки Флорісбад в ПАР; Айліе Спрінгс, західний берег о. Турка­на в Кенії; Лаетолі в Танзанії; Джебель Ірхуд в Марокко) і сучасні Homo sapiens - від 160 тис. р. тому (стоянки Херто в Ефіопії, Бордер Кейв, Клезіс Рівер Мауф в ПАР; Омо, Кібіш в Ефіопії та ік.) [Schrenk, Muller, 2006, р. 23]. Є дві гіпотези походження сапієнсів. Згідно з першою, не було єдиного центра еволюції, розвиток відбувався одразу в кількох групах Homo erectus - попере­дників “людини розумної”. Друга гіпотеза базу­ється на твердженні, що еволюційний прорив відбувся в одному центрі, в ізольованих, порів­няно невеликих популяціях, які згодом швидко поширювалися, витісняючи своїх примітивні­ших попередників.

Розвиваючи складну культуру, ці люди по­трапили в унікальну екологічну нішу. Вплив культури викликав численні зміни у їхній фі­зичній будові та насамперед торкнувся мозку, який став більшим та складнішим за струк­турою. Прогресували такі ментальні якості, як пам’ять, зосередженість та наполегливість, здатність до планування та співпраці. Складним питанням для палеоантропологів залишається визначення часу та умов переходу ранніх людей від закритої до відкритої системи спілкування - від сигнальних окликів, які існують у тварин, до мови, притаманної лише людям. Вивчаючи цю проблему, дослідники змушені, за відсутнос­ті прямих свідчень, спиратись на порівняльні аналізи, розглядаючи розвиток мовлення у ді­тей, роблячи співставлення вокалізації людей і тварин та встановлюючи зв’язки між черепами давніх людей і певними формами голосового апарату. Так чи інакше, як тільки у ранніх людей розвинулась мова, вона стала складовою час­тиною культурного відбору.

Разом з розвитком мозку та культури, вона сприяла подальшому розвитку та ускладненню суспільної організації.

Архаїчні люди жили у невеликих колек­тивах (близько 25 осіб), де лідерство не було формалізоване. Членів групи єднало кровне споріднення та практичні потребиҐВ^жл'Йвим аспектом розвитку цієї системи були поділ,

Рис. 75, Карта поширення пам'яток з рештками ранніх Ното і неандертальців

кооперація та творення системи соціального контролю.

Покращилась репродуктивна стратегія ар­хаїчних Homo sapiens. Групи, які складались з одного самця та багатьох самиць змінились пар­ною сім’єю. Трансформація у репродуктивній біології жінок привела до зникнення еструсу та появи менопаузи. Як наслідок, в процесі відтво­рення важливішою стала не кількість нащадків, а якість їхнього виховання.

Від 100 тис. р. тому в популяціях архаїчних Homo sapiens розпочинається еволюція місце­вих традицій. Колективи ранніх “людей розум­них" у Європі розвивали локальні особливості під впливом останнього зледеніння, яке трива­ло між 100 та 11 тис. р. тому. Воно привело до значних кліматичних коливань, наслідком яких стало виникнення різних природних зон: від лісів Середземномор’я та рідколісся Південно- Східної Європи до рівнин Центральної Європи, де бродили величезні стада травоїдних тварин. Ця багата на ресурси територія, однак, вимагала від людей розумової гнучкості та винахідливос­ті у планування стратегій виживання. У різних природних зонах ці стратегії пов’язані зі специ­фічними методами пошуку джерел харчування.

4.2.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме 4.1. АРХАЇЧНІ HOMO SAPIENS:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -