<<
>>

2. Становлення митної справи в Україні.

23 серпня 1990 року виходить постанова Ради Міністрів УРСР "Про створення Управління Державного митного контролю при Раді Міністрів України", яке проіснувало короткий термін до 12 грудня 1991 року коли ПрезидентУкраїни підписав Указ "Про утворення Державного митного комітету України (ДМКУ)", який повинен був стати одним з чинників- гарантів економічної безпеки держави.

З моменту - створення ДМКУ намагався зразу ж встановити на кордоні митний контроль. Тільки з березня по травень 1992 року було створено 24 нових митниці - 30 % від кількості всіх новостворених за десять років митниць. Всі митні установи, що діяли в Україні, були переведені на баланс Держмиткому. Українська митниця, в цей період, давала у бюджет 2% прибутків (сучасні німецькі та французькі митниці дають - 30%, англійські - 40% надходжень в державну казну.). Тобто митна система тоді ще не виконувала фіскальної функції в достатній мірі.. Тільки з березня 1993 року митний контроль на кордонах України починає набирати ознаки сучасних цивілізованих форм - вводиться декларування товарів, запроваджується митний контроль в аеропортах та пунктах міжнародного поштового обміну. В цілому період створення митної системи тривав до1994 року - створювалися нові митниці, визначалися зони їх діяльності. Станом на лютий 1994 р. в Україні нараховувалося 65 митниць. Станом на 1995 рік митна система діяла у складі Держмиткому, 8 територіальних митних управлінь,70 митниць, ряду центральних митних установ. На 296 митних постах працювало близько 19 тисяч чоловік Митний контроль був впроваджений на всіх ділянках кордону та на всій внутрішній території України. Разом з Держкомкордоном було відкрито 77 нових автомобільних переходів через державний кордон, що дало можливість налагодити контрольований пропуск транспортних засобів до сусідніх держав і у зворотному напрямку. У 1996 році у зв'язку з реалізацією в Україні адміністративної реформи та посиленням президентської влади відбувається реформування структури виконавчої влади у т.
ч. митної системи. Необхідні умови для цього створив Указ Президента України "Про Державну митну службу України " від 29 листопада 1996 року, до якого Указом Президента від 23 березня 1998 року були внесені зміни і доповнення. Була зменшена роль колегіальних методів прийняття рішень, ліквідовувалися територіальні митні управління для більш ефективного виконання завдань митної справи у грудні 1996 року були організовані регіональні митниці. Реформована була і система підготовки кадрів. Ще 11 червня 1996 р Президент України підписав Указ №412/96 "Про створення Академії митної служ6и України". 31 грудня 1996 р ДМСУ видає наказ N 595 "Про створення закладів освіти Державної митної служби України". В цілому, в кінці 1996 року, митна система на була сучасного свого вигляду. Вона поділяється на митні органи, які безпосередньо здійснюють митну справу та спеціалізовані митні установи, які сприяють діяльності митних органів. До митних органів відносяться: ДМСУ - спеціальний орган центральної виконавчої влади у галузі здійснення митної справи, регіональні митниці та митниці. До спеціалізованих митних установ відносяться центральна митна лабораторія, транспортні, експлуатаційні та митні освітні організації.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 2. Становлення митної справи в Україні.:

 1. 1. Історія виникнення і розвитку митної справи.
 2. 2. Становлення митної справи в Україні.
 3. 3. Поняття і зміст митної справи.
 4. 9. Співвідношення понять "митна справа", "митна політика" та "митне право"
 5. 10. Набуття чинності законів і інших нормативно-правових актів з питань митної справи їх дія в часі.
 6. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 7. 13. Міжнародна співпраця з питань митної справи.
 8. 14. Поняття і завдання митного органу.
 9. 15. Правовий статус Державної митної служби України.
 10. 19. Посадові особи митних органів України, їх правовий статус.
 11. 21. Атестація посадових осіб митних органів України.
 12. 23. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів України.
 13. 29. Пропуск і оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України.
 14. 2. Поняття і зміст митної справи та митного права.
 15. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
 16. § 9. Органи управління митною справою.
 17. Органи державного регулювання митною справою