<<
>>

10. Предмет і метод сімейного права.

Предмет права — це зміст, головна суть галузі права, і кожна галузь права специфічна, а тому не терпить мішанини з іншими галузями права.

Безумовно, чистих явищ в природі не існує, а тому якщо деякі юристи говорять, що коли в сімейному праві не вистачає якої-небудь норми, то її можна «позичити» (взяти напрокат) з іншої галузі права, то таке твердження абсолютно невірне.

У таких випадках справу треба вирішувати по аналогії закону, а кордони між галузями права повинні бути на замку.

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що предметом сімейного права є сукупність норм, які регулюють особисті немайнові та випливаючі з них майнові відносини людей, що виникають на ґрунті шлюбу та сім'ї.

Визначивши предмет сімейного права, можна зробити висновок, що сімейно-шлюбні відносини не можуть перебувати поза сферою регулювання права.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 10. Предмет і метод сімейного права.:

 1. Система права
 2. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 3. § 3. Метод сімейного права
 4. § 6. Договір як джерело сімейно-правових норм
 5. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 6. § 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя
 7. 10. Предмет і метод сімейного права.
 8. Загальна характеристика мусульманського права
 9. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 10. § 31. Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.
 11. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
 12. 1.1.1. Методичні поради до вивчення теми.
 13. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 14. §1.4. Место теории государства и права в системе научного знания вообще, гуманитарных наук в частности и юриспруденции в особенности
 15. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 16. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА