<<
>>

§ 7. Звичаї як джерело сімейно-правових норм

Юридичний (правовий) звичай — це правова норма, яка встановилася без втручання публічної влади внаслідок тривалого і регулярного застосування одних і тих самих правил до однорідних випадків життя5.

Звичаєве право, яке складалося зі звичаїв, було історично першою, найтісніше пов'язаною з життям формою по-

1 Антокольская М. В. Семейное право. — М.: Юристь, 2002. — С. 28.

2 Таку точку зору поділяє С. Фурса. Див.: Шлюбний контракт в нотаріальному процесі // Право України. — 2002. — № 5. — С. 55.

3 Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. — Харьков: Ксилон, 2000.-С. 221.

4 Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украйни. — С. 24.

5 Белов В. А. Гражданское право: Общая и особенная части. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - С. 49-50.

зитивного права. Між тим, найбільш розвиненими формами все ж вважається право суддів і право законодавця, на базі яких склалися дві типові системи права: прецедентна система (у вигляді загального права — соттоп 1а\у — Велика Британія, США) і законодавча в своїй основі система країн континентальної Європи (у вигляді романо-германського права - права Франції, Німеччини тощо)1. Звичай, як правило, за сучасних умов не вважається джерелом права. Але в сучасному сімейному праві, як і в цивільному, певний звичай розглядається як джерело права. Відповідно до ст. 11 СК при вирішенні сімейного спору суд, за заявою заінтересованої сторони, може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства.

До речі, Такий звичай, як заручини, в СК набув правового значення (ст. 31). Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Подання її не створює обов'язку взяти шлюб. Це зобов'язує лише до відшкодування збитків, завданих відмовою від шлюбу. Той, хто відмовився від нього, зобов'язаний компенсувати другій стороні витрати, пов'язані з приготуванням до весілля, а також повернути подарунки, які вона отримала, хоча існують і певні винятки з цього правила.

<< | >>
Источник: Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.. Сімейне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. — 264 с.. 2006

Еще по теме § 7. Звичаї як джерело сімейно-правових норм:

 1. § 1. Загальні положення1
 2. § 7. Звичаї як джерело сімейно-правових норм
 3. Загальна характеристика мусульманського права
 4. Джерела мусульманського права
 5. § 54. Романо-германська правова система.
 6. § 56. Мусульманська правова система.
 7. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 8. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 9. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 10. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 12. 5.1. Судочинство княжої доби
 13. 6. ПРАВО