<<
>>

Культура Проторенесансу.

Досягнення готики підготували перехід до мистецтва і культури європейського Відродження. Його «колисковим» періодом було XIV ст., коли з’явилися так звані проторенесансні елементи нової культури, що передрікали рішучий поворот до реалізму.

В образотворчому мистецтві одним з перших відійшов від застиглих канонів середньовічного іконопису Джотто ді Бондоне (1266-1336), який звернувся безпосередньо до натури і розпочав реформацію в живописі. Зображення людини стало головним у творчості Джотто, який прагнув відтворювати реальний тримірний простір, вагомість пластичного об’єму, модельованого засобами світлотіні. Його цикли фресок з життя Христа і Марії у Капелі дель Арена у Падуї, Франциска Ассизького у церкві Санта Кроче у Флоренції, попри їхню традиційну релігійну сюжетність, наповнені новим глибоко людським смислом; персонажі Святого Письма набувають у розписах художника життєвості, глибини стримуваних почуттів, фігури – могутньої пластичності.

Тенденції нової культури захопили і літературний процес. На межі XIII і XIV ст. спочатку в італійській літературі і в літературах інших країн Європи латину поступово витискає народна мова. Їі палким прихильником був геніальний Данте Алігієрі (1265-1321), автор знаменитої «Божественної комедії». Поему справедливо називають синтезом середньовічної культури і прологом культури Ренесансу. Попри всю складність системи ідей, алегоризм і символістичність, схоластичні і теологічні абстракції, властиві середньовічному світовідчуттю, поетові притаманні реалістичність, матеріалістична виразність і конкретність образів, намагання передати внутрішній світ людини. Це єднає Данте з Джотто, виразно засвідчує єдність стилістичної системи двох титанів, що знаменувала перехід від середньовіччя до Відродження.

Першим яскравим представником нової епохи був Франческо Петрарка (1304-1374). Своєю славою він завдячує чаруючим ліричним віршам, в яких він оспiвує свою кохану Лауру.

Створений ним жіночий образ є цілком земним, відмінним від безплотного образу Беатріче з «Комедії» Данте, або далекої дами з рицарської лірики. Любовна лірика Петрарки, вміщена ним у збірці «Канцоньєре» (книга пісень), стоїть поряд з віршами на політичні та моральні теми, філософськими та естетичними роздумами. Одним з кращих віршів збірки є патріотична канцона «Італія моя», в якій він висловлює свою любов до батьківщини.

Гуманістичний напрямок, започаткований Петрарковою поезією, доповнюється прозою Бокаччо (1313-1375). Його найкращим творчим досягненням є «Декамерон» – збірка новел, позначених багатством і розмаїттям сюжетів, їх вільним і широким розвитком, пильною увагою автора до реального світу, зображенням персонажів різних соціальних верств, їхніх характерів, побуту, зовнішності, вбрання тощо.

Творчість перших представників гуманістичного напрямку розвилась на грунті досягнень цивілізації пізнього середньовіччя. Вона була тісно пов’язана з реалістичною національною народною традицією, яка пробивалася крізь нашарування духовної диктатури церкви. Разом з тим, пристрасний інтерес гуманістів до земного життя стимулював їхню увагу до античності. Античність сприймалась як найвищий авторитет, ідеал людської культури, до якого митцi звертались у намаганнях подолати середньовічну теоцентричну систему сприйняття світу. В центр уваги ставала людина, яка мала право на земні радощі й інтелектуальний розвиток, на задоволення чуттєвих і духовних потреб. Вона формувала нову мораль, що прагнула єдності духу і плоті, відкидала аскетизм попередньої доби.

Нові явища виникали в усіх сферах духовного життя – науці, філософії, літературі, мистецтві. Здавалося, що після тривалого періоду середньовічної темряви, панування релігійної ідеології, відбувається відродження духовної творчості, властивої античному світові. Звідси виник і сам термін – Відродження. Воно стало новим етапом в історії світової культури.

<< | >>
Источник: Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996

Еще по теме Культура Проторенесансу.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -