<<
>>

31. Амністія та помилування.

Амністія (ст..86)

1. Амністія — це вид звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання та його відбування, який на підставі закону про амністію застосовується щодо індивідуально невизначеної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів.

Акт амністії не скасовує і не змінює відповідного кримінального закону, не являє собою декриміналізації і не ставить під сумнів законність і обґрунтованість постановлених обвинуваль-них вироків.

Законом про амністію може бути передбачене: 1) повне звільнення зазначених у ньому осіб від кримінальної відповідальності чи від покарання (повна амністія); 2) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія); 3) заміна засудженому покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням.

Підставою звільнення від кримінальної відповідальності є повна та умовна амністія.

У цих випадках кримінальну справу щодо особи, в діянні якої вбачається склад конкретного злочину, не може бути порушено, а порушені справи, що перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства та справи, що передані до судів, але не розглянуті ними, підлягають закриттю. Якщо необхідність застосування закону про амністію з'ясовується в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону про амністію не допускається, якщо обвинувачений чи підсудний проти цього заперечує.

Помилування (ст..87)

1. Помилування - це індивідуальне державно-владне веління у формі пробачення особі, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості.

кт помилування є персоніфікованим актом одноразового застосування права щодо конкретної особи або групи індивідуально зазначених в указі Президента України осіб. Указ Президента України про помилування виступає як безпосередня підстава для звільнення особи від покарання або заміни покарання більш м'яким.

2. помилування у КК розглядається як підстава звільнення і від кримінальної відповідальності (статті 44 і 85), і від покарання (ст. 87). При цьому реальна правозастосовна практика, як правило, зорієнтована на непов'язане із звільненням від кримінальної відповідальності помилування засуджених, яке здійснюється у виді: 1) заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк (згідно з ч. 2 ст. 87 - на строк не менше двадцяти п'яти років); 2) повного або часткового звільнення від відбування інших, крім довічного позбавлення волі, видів основного, а також додаткового покарання; 3) заміни інших, крім довічного позбавлення волі, видів основного, а також додаткового покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням. Зняття судимості відбувається в порядку, встановленому ст. 91, і не може передбачатись указом про помилування.

3. Помилування здійснюється Президентом України. 4. Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю у зв'язку з помилуванням даної особи. Закриття кримінальної справи у зв'язку з помилуванням особи не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 31. Амністія та помилування.:

 1. 30. Звільнення від покарання та його відбуття (ст.74-85 КК).
 2. 31. Амністія та помилування.
 3. § 92. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 4. § 9. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі.
 5. § 58. Рішення суду чи судді про віддання обвинуваченого до суду.
 6. § 62. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 7. § 5. Процесуальний порядок відшкодування судових витрат
 8. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
 9. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
 10. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 11. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 12. § 1. Поняття покарання
 13. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 14. § 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 15. § 10. Амністія і помилування
 16. Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування
 17. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 18. ТЕМА 13. УНР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ ТА її ПРАВО Державне будівництво
 19. Реформування судових і правоохоронних органів
 20. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин