<<
>>

Умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку

(п. 8 ч. 2 ст. 115), має місце, якщо вбивство вчинене в зв'язку з виконанням службового чи громадського обов'язку. Під виконанням службового обов'язку слід розуміти виконання особою покладених на неї обов'язків у державній чи громадській установі, на підприємстві, в організації.

Потерпілим при цьому може бути не тільки службова особа, а й інші працівники, які виконують службові функції, та їх близькі родичі. Виконання громадського обов'язку — це будь-яка корисна для суспільства діяльність громадянина.

Відповідальність за вбивство в зв'язку з виконанням службового або громадського обов'язку настає незалежно від того, коли були вчинені потерпілим дії, які послужили приводом для вбивства. Таким чином, не обов'язково, щоб вбивство було вчинене саме в момент виконання потерпілим свого службового чи громадського обов'язку.

Посягання на життя (тобто вбивство або замах на вбивство) державного чи громадського діяча, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю, слід кваліфікувати за ст. 112, а вбивство чи замах на вбивство працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку — за ст. 348. Так само і вбивство чи замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, а також захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, — відповідно за статтями 379 і 400.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме Умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку:

 1. 37. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ст. 115 ч. 2 КК)
 2. 64. Опір, погрози та посягання на життя представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громад. формування з охорони громад. порядку і держ. кордону або військовослужбовцеві (ст. 342, 345, 348 КК)
 3. 70. Злочинні діяння щодо судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 376-379 КК).
 4. 71.Злочинні діяння щодо захисника чи представника особи (ст.397-400 КК).
 5. Умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку
 6. Поняття вбивства та його види.
 7. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
 8. 1. Злочини проти життя
 9. 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
 10. 6. інші злочини проти авторитету держави і діяльності об'єднань громадян
 11. 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання
 12. 77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.
 13. Стаття 115. Умисне вбивство