УКРАЇНСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО - науково-практичне видання Центру комерційного права. 2012

Цей часопис має сприяти створенню доктрини комерційного права в Україні, з одного боку, а з іншого, стати практичним посібником для юристів, державних службовців, підприємців - усіх, хто має відношення до підприємництва. Він покликаний акумулювати думки теоретиків, досвід практиків і добру волю посадовців для розвитку ринкового середовища в Україні. Дванадцятий номер журналу «Українсвке комерційне право» присвячено проблемам регулювання діялвності товариств з обмеженою відпові- далвністю (надалі — ТОВ), які на свогодні є найбілвш поширеною організаційно-правовою формою ведення малого та серединою бізнесу. За висновками білБіпості фахівців у цій сфері, правове регулювання цвого інституту є застарілим та таким, що не відповідає сучасним вимогам щодо гнучкості та ефективності регулювання. У журналі розглянуто широке коло теоретичних і практичних пнтанв, пов’язаних із діялвністю товариств з обмеженою відповідалвністю. Серед них, зокрема, питання щодо прав учасників, виходу учасників із товариства, здійснення управління ТОВ, питання щодо реорганізації товариства та ін. Автори статей, визнані фахівці в сфері корпоративного права, нада- ютб своє бачення шляхів вирішення практичних проблем, в тому числі внсловлюютБ пропозиції до подалвшої зміни законодавства, що регулює діялбністб ТОВ, а також коментуютв підготовлений робочою групою Центру комерційного права проект Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідалвністю». Журнал адресований юрнстам-практнкам, науковцям, державним службовцям, суддям, студентам і аспірантам юридичних навчалвннх закладів, широкому колу громадсвкості. Цей часопис видано за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Видання не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. За зміст несе відповідальність благодійна організація «Центр комерційного права », яка може не подічяти позицій авторів щодо висвітчених ними проблем.

|

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України: