<<
>>

Вирішальний критерій сучасної демократи

- здатність політичних інститутів знайти та застосувати адекватні національним традиціям та культурі способи акумуляції і вираження багатоманіття інтересів, та устремлінь суспільства.

А за інституційною структурою, за методами діяльності демократії, що виростають в різних соціокультурних середовищах, обов’язково будуть відрізнятися.

Контрольні запитання

Яким змістом збагатилося поняття демократії з часів античного світу?

Які вам відомі концепції демократії ?

В чому суть теорії плюралістичної демократії ?

Які суперечності містять безпосередня і представницька демократія?

Назвіть проблеми демократії, які з’явилися у зв’язку з глобалізацією.

Які зміни в розумінні демократії відбулися у повоєнній Європі?

Назвіть ключові теоретичні постулати сучасних концепцій політичної демократії.

Що означає поняття культурної демократії?

Хто виступив автором концепції консоціальної демократії та в чому полягає сутність цієї концепції?

В чому полягає ключова проблема поглиблення політичної демократії сьогодні?

Які новітні форми політичної участі забезпечують розширення демократії? Список літератури

Гьофе Г. Демократія в епоху глобалізації. - К.: ППС, 2007. - 425 с. Медушевский А.Н. Демократия и тирания в новое и новейшее время//Вопросы философии. - 1993. - №10.

Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия//Социс. - 2000. - №1.

Основи демократії: Навчальний посібник / За ред. А.Колодій. - К.: Ай-Бі, 2002. - 421 с.

Хеффе Г. Справедливость. - М.: Праксис, 2007. - 190 с.

Фукуяма Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие. / А.Георгиев (пер. с англ.). - М.: АСТ [и др.], 2007. - 288 с.

Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики//Полис.- 2001.- №5. - С.55-58.

Теория и практика демократии. Избранные тексты: пер. с англ. - М.: Ладомир, 2006. - 462 с.

Шляхтун П. Опасности президенства//2000. - 2008. - 28 марта - 3 апреля. - С.Е3.

Турен А. Если нет демократии, нет и безопасности//Свободная мысль. - 2005. - №11.

Хантингтон С . Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. - М., 2003.

Р. Даль. О демократии. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 208 с.

Руденко В.Н. Новые Афины или электронная республика (о перспективах развития прямой демократии в современном обществе)//Полис. - 2006. - №4. - С.7-16.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Вирішальний критерій сучасної демократи:

  1. Вирішальний критерій сучасної демократи
  2. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ