<<
>>

Вступ

В даному курсі лекцій, як і в попередньому - „Влада і владні відносини,,, розглянуті лише окремі з найважливіших, вузлових тем політології. На черзі - дослідження та висвітлення наступних тем.

Сьогодні саме політичне життя, сучасна українська дійсність з усією властивою їй жорсткістю й доволі руйнівною за своїм характером та наслідками невизначеністю вказують, на необхідність якнайшвидшого радикального перегляду донедавна усталених підходів до розгляду політичних явищ та проблем. Наразі актуалізуюється потреба в невідкладному дослідженні нових політичних явищ, відносин, процесів, зокрема вивчення і осмислення змін пов’язаних з визначенням місця і ролі політичних систем суспільства в умовах демократизації.

Поняття політичної системи суспільства яке всебічно висвітлюється в Курсі лекцій через аналіз історії його становлення, структури, функцій - одне з основних в політології і дозволяє представити політичне життя, політичний процес в певній цілісності, показати організаційно - інституційну структуру і функціональну сторону політики. Автори видання наголошують, що в сучасних умовах формою функціонування політичної системи є демократія. Видання містить таблиці, схеми, контрольні запитання, перелік ключових понять, списки рекомендованої літератури, що сприяє засвоєнню матеріалу та виробленню самостійного політичного мислення, вміння розбиратися в політичних явищах та процесах.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Вступ: