<<
>>

Вступ

В даному курсі лекцій, як і в попередньому - „Влада і владні відносини,,, розглянуті лише окремі з найважливіших, вузлових тем політології. На черзі - дослідження та висвітлення наступних тем.

Сьогодні саме політичне життя, сучасна українська дійсність з усією властивою їй жорсткістю й доволі руйнівною за своїм характером та наслідками невизначеністю вказують, на необхідність якнайшвидшого радикального перегляду донедавна усталених підходів до розгляду політичних явищ та проблем. Наразі актуалізуюється потреба в невідкладному дослідженні нових політичних явищ, відносин, процесів, зокрема вивчення і осмислення змін пов’язаних з визначенням місця і ролі політичних систем суспільства в умовах демократизації.

Поняття політичної системи суспільства яке всебічно висвітлюється в Курсі лекцій через аналіз історії його становлення, структури, функцій - одне з основних в політології і дозволяє представити політичне життя, політичний процес в певній цілісності, показати організаційно - інституційну структуру і функціональну сторону політики. Автори видання наголошують, що в сучасних умовах формою функціонування політичної системи є демократія. Видання містить таблиці, схеми, контрольні запитання, перелік ключових понять, списки рекомендованої літератури, що сприяє засвоєнню матеріалу та виробленню самостійного політичного мислення, вміння розбиратися в політичних явищах та процесах.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Вступ:

 1. Статья 154. Понуждение к вступлению в половую связь
 2. 40. Вступление закона в силу
 3. Статья 208. Вступление решения суда в законную силу
 4. Статья XrV ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
 5. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
 6. Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона
 7.             2.1. Исследование отношения семейного законодательства к повторному вступлению в брак в России во второй половине 19 века. Эволюция вопроса, дозволенность и законность числа последовательных браков.
 8. Раздел девятый § 351. Преждевременное вступление во второй брак
 9. §I. ВСТУПЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В СИЛУ
 10. Вступление уголовного закона в силу по советскому законодательству.
 11. Специальные вопросы вступления уголовного законав силу.
 12. Статья 6 Основ уголовного законодательства и приговоры, вступившиевзаконную силу.
 13. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
 14. Статья 119. Понуждение женщины к вступлению в половую связь