<<
>>

§ 95. Загальна характеристика законодавства по охороні порядку і безпеки.

Нормативно-правові акти , що стосуються охорони порядку та безпеки – це , перш за все , закони , що названі відповідно назв державних органів , які забезпечують в Україні охорону порядку і безпеку : Закон України “Про Службу безпеки України”; Закон України “Про міліцію”; Закон України “Про прокуратуру”; Закон України “Про адвокатуру”; Закон України “Про статус суддів”; Закон України “Про нотаріат”.

Згідно перелічених Законів України правовою основою діяльності органів, що займаються охороною порядку і безпеки , є : Конституція України; відповідні вищеназвані Закони; інші законодавчі акти України; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; Загальна декларація прав людини; міжнародні правові норми , ратифіковані у встановленому порядку.

Іншими законодавчими актами України ,якими відповідні державні органи , в першу чергу , керуються в своїй діяльності, є : Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кримінальний кодекс України; Кримінально-процесуальний кодекс України; Закон України “Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу”; Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”; Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”; Закон України “Про попереднє ув‘язнення”; Закон України “Про дорожній рух”; Закон України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів , що стосуються забезпечення дорожнього руху”.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 95. Загальна характеристика законодавства по охороні порядку і безпеки.:

 1. 4. Додержання законодавства щодо якостi i безпеки харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв
 2. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 3. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 4. § 95. Загальна характеристика законодавства по охороні порядку і безпеки.
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
 6. Стаття 112, Охоронні зони 1. Охоронні зони створюються:
 7. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 8. Форми права природокористування: загальне та особливе.
 9. §1. Криміналістична класифікація та характеристика екологічних злочинів
 10. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 11. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Список використаних джерел:
 14. Правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання
 15. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку