<<
>>

43. Види контролю в діяльності ОВС України.

Види контролю в управлінській діяльності органів внутрішніх справ також можуть бути дуже різні. Вони визначаються критеріями, які покладені в основу їх класифікації.

Залежно від кола контрольованих видів діяльності розрізняють загальний та спеціальний контроль.

При загальному контролі здійснюється перевірка органів внутрішніх справ по всіх напрямах та сферах їх діяльності.

Такий контроль здійснюється, як правило, у формі інспекторських перевірок.

Під час спеціального контролю здійснюються перевірки, спрямовані на вивчення якогось конкретного питання або ділянки роботи (наприклад, перевірка повноти обліку скарг, заяв та повідомлень про злочини).

Залежно від стадій розгляду контрольного питання контроль може бути попереднім, поточним і подальшим.

Під попереднім (превентивним) розуміється контроль за правильністю та доцільністю підготовки управлінського рішення. Він .має профілактичне значення, оскільки при цьому ставиться мета попередити прийняття підконтрольним органом неправильних і недостатньо обгрунтованих рішень. У той же час попередньому контролю притаманні й хиби: він може призвести до надлишкової опіки та підміни керівників і співробітників підконтрольних органів, до зниження їхньої ініціативи та активності, здатен викликати необхідність у додаткових погодженнях, що, у свою чергу, породжує зволікання в прийнятті рішень.

Поточний (активний) контроль проводиться на етапі реалізації управлінського рішення і не тільки під час відповідної стадії контролю та обліку, але й паралельно з іншими стадіями, наприклад, з добором, розстановкою та інструктажем виконавців, забезпеченням діяльності виконавців, організацією взаємодії між виконавцями. Поточний контроль відіграє велику організуючу роль. Він допомагає виявляти досягнення та прорахунки в процесі реалізації рішення, добиватися його повного'та своєчасного виконання. Поточним є, наприклад, періодичний контроль за процесом виконання заходів плану роботи органу чи структурного підрозділу, контроль начальника за виконанням власних рішень, а також наказів, вказівок, планів МВС України та ін.

Подальший (пасивний) контроль включає перевірку реалізованих управлінських рішень.

У результаті цього контролю аналізуються допущені помилки, виявляються їхні причини, а також узагальнюється, поширюється позитивний досвід службової діяльності кращих підрозділів та органів внутрішніх справ.

Контрольні повноваження перевіряючих визначають ступінь доступу до інформації про управлінську діяльність органів внутрішніх справ і залежать від становища контролюючих органів у загальній системі державних органів. Тому за характером взаємовідносин. що складаються між підконтрольними та контролюючим органами, контроль може бути зовнішній та внутрішній.

Під зовнішнім контролем заведено розуміти контроль, який здійснюється органом, що не входить у систему контрольованого апарату. Коло державних органів, які уповноважені здійснювати контроль за діяльністю органів внутрішніх справ, суворо обмежений. Цей вид контролю відносно органів внутрішніх справ можуть, наприклад, здійснювати представницькі органи відповідного рівня, прокуратура, суд, відповідні державні фінансові органи і деякі ін.

Незважаючи на безумовну важливість та значущість для органів внутрішніх справ зовнішнього контролю, основним видом контролю, в якому найбільш повно реалізується контрольна функція є внутрішній, або внутрівідомчий контроль, котрий проводиться відповідними апаратами даного відомства виключно щодо підрозділів та органів даного відомства.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 43. Види контролю в діяльності ОВС України.: