<<
>>

№ 3. Підряд.

Ст. 332 ЦК – одна сторона, підрядчик, зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням іншої сторони, замовника, з її або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

Договір консенсуальний, двосторонній, оплатний, спрямований на отримання індивідуалізованого, матеріалізованого результату – праці підрядчика. Сторони:

1) підрядчик – особа, яка бере на себе обов’язок виконати замовлення, роботу чи послугу;

2) замовник – особа, яка замовляє виконання певних робіт чи послуг, беручи на себе обов’язок прийняти й оплатити її результати. Сторонами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Підрядчик може доручити виконання певної роботи третім особам – субпідрядникам.

Зміст:

1) предмет – матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення або ліквідації речей виробничого, споживчого, споживчого і науково-технічного при-значення;

2) ціна – грошова сума, належна підрядчикові за виконання замовлення; 3) строк виконання – строк, яким визначається момент завершення підрядних робіт і здачі їх результатів замовникові. Цей строк встановлюється за погодженням сторін або відповідними нормативними актами. Форма договору може бути усною або письмовою.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 3. Підряд.:

 1. Поняття та види цивільно-правових угод
 2. Поняття та елементи зобов’язань
 3. 28. Позовна давність, значення, види. Перерва, призупинення строків поз.давності.
 4. № 3. Підряд.
 5. № 6. Строки позовної давності.
 6. Консенсуальні контракти.
 7. а. Припустимі класифікації
 8. §1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло
 9. Політика правителя гунів щодо римського Заходу на 450 р.
 10. Підсумки та значення воєнної кампанії для Аттіли й Аеція
 11. План “Великого походу” 453 р. на “pax romana” і смерть Аттіли
 12. 5.1. Розширення сільськогосподарського виробництва
 13. Внесок УРСР у розвиток радянсько-іранських економічних відносин
 14. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 15. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 16. Роздіп 5 ЗМОВА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ ПРОТИ ПОЛЬСЬКИХ ВЕЙСЬК У 1663—1664 pp. KPAX ЦІЄЇ СПРОБИ ОБ’ЄДНАТИ УКРАЇНУ
 17. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ