<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І. ДЖЕРЕЛА

Архівні матеріали

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

(ЦДІАК)

Фонд 317. Прокурор Київської судової палати(1880–1919 рр.).

Опис 1. – Т.

ІІ. (1900–1905 рр.).

1. Спр. 1958. «Справа про заворушення селян-колоністів Новоград-Волинського повіту Волинської губернії». – (1902 р.). – 138 арк.

Фонд 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора (1796–1916 рр.).

Опис 37.

2. Спр. 651. «Справа по звітах Начальників Київської та Подільської губерній і про ревізію останньої». – (1860 р.). – 281 арк.

Опис 44.

3. Спр. 430. «Справа по відгуку Секретної частини з проханням на Височайше ім’я німецьких колоністів, що переселились із Царства Польського в Житомир, про надання їм дозволу на переселення в імперію». – (1865 р.). – 10 арк.

Опис 48.

4. Спр. 80. «Справа по відношенню австрійського посла про переселення селян з Богемії у Волинську губернію». – (1869 р.). – 11 арк.

Опис 52.

5. Спр. 435. «Звіт волинського губернатора за 1872 р.». – (1873 р.). – 53 арк.

Опис 53.

6. Спр. 353. «Справа по записці Чубинського «Нарис ополячення Південно-Західного краю». – (1874 р.). – 84 арк.

Опис 317.

7. Спр. 92. – ч. ІІІ. «Справа про чехів, що поселились у Волинській губернії». – (1878–1881 рр.). – 321 арк.

Опис 318.

8. Спр. 149. «Справа по клопотанню чехів с. Будераж Іосіфа Шнора, Яна Корбеля та ін. про звільнення їх від сплати казенних недоїмок». – (1880 р.). – 11 арк.

Опис 527.

9. Спр. 79. «Записки про Південно-Західний край київському, волинському та подільському генерал-губернатору Статського радника Івана Велісарія». – (1889 р.). – 16 арк.

Опис 533.

10. Спр. 158. «Звіт волинського губернатора за 1879 р.». – (1880 р.). – 123 арк.

Опис 535.

11. Спр. 207. «Справа про заборону особам єврейської національності проживати в сільській місцевості Київської, Подільської і Волинської губерній».

– (1882–1901 рр.). – 288 арк.

12. Спр. 322. «Звіт волинського губернатора про стан губернії за 1881 р.». – (1882 р.). – 72 арк.

Опис 611.

13. Спр. 26. «Справа по записці землевласника Подільської губернії Писаржевського про міри для посилення російського землеволодіння у Південно-Західному краї». – (1890 р.). – 5 арк.

14. Спр. 217. «Справа про чисельність маєтків, що належали особам польського походження у Південно-Західному краї». – (1890 р.). – 248 арк.

Опис 616.

15. Спр. 49. «Справа по повідомленню Варшавського Генерал-Губернатора з приводу переселення значної кількості німців з Радомської губернії на Волинь». – (1886 р.). – 3 арк.

16. Спр. 210. «Справа про приєднання до православ’я 85 чехів, австрійських підданих селян с.с. Порвянча і Печихвоста, Володимир-волинського повіту». – (1886 р.). – 1 арк.

Опис 617.

17. Спр. 22. «Справа про опір поселенців колонії Лясовиці Житомирського повіту Судовому Приставу при виконанні ним рішення Мирового Судді про виселення з означеної колонії поселенців Германа Лянге, Вільгельма Нахтігаля і Людвіка Пельцера». – (1887 р.). – 19 арк.

18. Спр. 114. – ч.І. «Справа про іноземне землеволодіння в Південно-Західному Краї». – (1887–1891 рр.). – 264 арк.

19. Спр. 128. «Справа про чехів, що поселились у Південно-Західному Краї». – (1887 р.). – 152 арк.

Опис 618. (1888–1890 рр.).

20. Спр. 53. «Справа про чехів, що поселилися в Південно-Західному Краї». – (1888–1889 рр.) – 120 арк.

21. Спр. 58. «Справа про іноземних поселенців у Південно-Західному Краї». – (1889–1897 рр.). – 188 арк.

22. Спр. 261. «Справа про перечислення в південно-західні губернії постійних жителів Царства Польського іноземців-католиків польського походження». – (1890 р.). – 426 арк.

Опис 642.

23. Спр. 497. «Звіт генерал-губернатора і волинського губернатора про стан губернії за 1911 р.». – (1912 р.). – 36 арк.

Опис 693.

24. Спр. 235. «Справа по питанню про положення єврейських землеробських колоній у Південно-Західному Краї».

– (1894 р.). – 3 арк.

25. Спр. 292. «Рапорт генерал-губернатору Київської, Волинської та Подільської губерній по відрядженню Шільдера-Шульднера». – (1894 р.). – 39 арк.

26. Спр. 349. «Справа по рапорту Чиновника з особливих доручень Шільдера-Шульднера Київському, Волинському та Подільському генерал-губернатору про німецьку колонізацію Волині». – (1894 р.). – 24 арк.

Опис 702.

27. Спр. 98. «Справа про німецьку колонізацію на Волині». – (1901–1907 рр.). – 125 арк.

Опис 713.

28. Спр. 410. «Записка про чиншове землеволодіння у південно-західному краї». – (1914 р.). – 51 арк.

Опис 813.

29. Спр. 62. – ч.І. «Справа по Височайшому повелінню про стягнення 10 % збору з чистого прибутку з дворянського нерухомого майна». – (1863 р.). – 295 арк.

30. Спр. 305. – ч.І. «Справа по Височайшому повелінню про накладення секвестру на маєтки осіб, причетних до безпорядків і про порядок здійснення різного роду актів». – (1863 р.). – 341 арк.

Опис 815.

31. Спр. 463. «Переписка з Міністерством державного майна, київським і подільським губернаторами про заселення Київської, Подільської і Волинської губернії старообрядцями та особами російського походження з наданням їм земельних наділів». – (1865–1866 рр.). – 19 арк.

Опис 846.

32. Спр. 463. «Звіт генерал-губернатора Ігнатьєва А.П. Миколі ІІ про стан Київської, Подільської та Волинської губерній». – (1896 р.). – 39 арк.

Фонд 1600. Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Рівненському, Дубенському та Кременецькому повітах (1896–1914 рр.).

Опис 1. (1896–1914 рр.).

33. Спр. 520. «Свідчення про прибуття і вибуття з Дубенського, Кременецького та Рівненського повітів іноземних підданих». – (1913 р.). – 431 арк.

Державний архів Житомирської області

(ДАЖО)

Фонд 58. Волинська палата державного майна (1840–1866 рр.).

Опис 1. (1840–1866 рр.).

34. Спр. 1050. «Справа про колоністів і менонітів, поселених на казенних і приватних землях». – (1855–1859 рр.). – 452 арк.

35. Спр. 1089. «Справа про влаштування єврейської колонії землеробів у с. Нуйни Ковельського повіту». – (1857–1862 рр.). – 102 арк.

36. Спр. 1136. «Справа про влаштування єврейської колонії у селі Фелінці Житомирського повіту». – (1858–1859 рр.). – 72 арк.

37. Спр. 1168. «Справа про влаштування єврейської колонії у селі Глинки Рівненського повіту». – (1858–1859 рр.). – 34 арк.

38. Спр. 1317. «Справа про обкладення євреїв-землеробів села Озеряни Дубенського повіту грошовим збором та іншими повинностями». – (1861 р.). – 4 арк.

Фонд 67. Волинське губернське правління (1796–1919 рр.).

Опис 1. (додатковий) (1796–1916 рр.).

39. Спр. 307. «Огляд Волинської губернії за 1883 р.». – (1884 р.). – 69 арк.

40. Спр. 308. «Огляд Волинської губернії за 1884 р.». – (1885 р.). – 74 арк.

41. Спр. 309. «Огляд Волинської губернії за 1885 р.». – (1886 р.). – 75 арк.

42. Спр. 310. «Огляд Волинської губернії за 1886 р.». – (1887 р.). – 100 арк.

43. Спр. 311. «Огляд Волинської губернії за 1888 р.». – (1889 р.). – 41 арк.

44. Спр. 312. «Огляд Волинської губернії за 1889 р.». – (1890 р.). – 41 арк.

45. Спр. 314. «Огляд Волинської губернії за 1895 р.». – (1896 р.). – 68 арк.

Фонд 70. Канцелярія волинського губернатора (1799–1915 рр.)

Опис 1. (1793–1915–1917 рр.).

46. Спр. 4. «Копія царського указу і розпорядження міністра внутрішніх справ про сприяння поселенню іноземних колоністів у Волинській губернії». – (1817–1818 рр.). – 10 арк.

47. Спр. 855. «Свідчення про іноземних поселенців по 1-й мировій дільниці Володимир-Волинського повіту». – (1903 р.). – 9 арк.

48. Спр. 857. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають у Дубенському повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 18 арк.

49. Спр. 859. «Свідчення про іноземних поселенців по 1-й мировій дільниці Заславського повіту». – (1903 р.). – 8 арк.

50. Спр. 861. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають у Ковельському повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 15 арк.

51. Спр. 862. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають у Кременецькому повіті в 1903 р.».

– (1903 р.). – 12 арк.

52. Спр. 863. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають у Луцькому повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 25 арк.

53. Спр. 865. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають в Овруцькому повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 7 арк.

54. Спр. 866. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають в Острозькому повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 7 арк.

55. Спр. 867. «Свідчення про іноземних поселенців, що проживають у Рівненському повіті в 1903 р.». – (1903 р.). – 76 арк.

Фонд 109. Управляючі 1–39 відділеннями секвестрованих земель німців-колоністів при Холмсько-Волинському управлінні землеробства і державного майна, м. Житомир Волинської губернії.

Опис 1. (1915–1919 рр.).

56. Спр. 39. «Список німецьких колоній Волинської губернії». – (1912 р.). – 15 арк.

Фонд 158. Канцелярія Волинського єпархіального архієрея (1865–1913 рр.)

Опис 1. (1871–1904 рр.).

57. Спр. 400. «Записка про чехів Волинської губернії, складена членом Волинського губернського у селянських справах присутствія Орловим». – (1870 р.).

Фонд 187. Волинське товариство хмелярства (1903–1919 рр.).

Опис 1. (1903–1919 рр.).

58. Спр. 1. «Протоколи зібрань хмелеводів Волині, ярмаркових комісій, переписка з Російським товариством садівництва та інші матеріали про проведення в м. Житомирі щорічних ярмарків-виставок хмелю, про переваги російського, в тому числі, волинського хмелю перед іноземним, про міри щодо покращення збуту хмелю». – (1903–1911 рр.). – 246 арк.

59. Спр. 44. «Умови здачі в оренду Холмсько-Волинським управлінням землеробства і державного майна Волинському товариству хмелярства хмелевих плантацій виселених німців-колоністів». – (1915 р.). – 92 арк.

Фонд 202. Житомирсько-Овруцьке повітове по чиншових справах присутствіє (1904–1915 рр.).

Опис 1. (1886–1915 рр.).

60. Спр. 46. «Справа по клопотанню жителів слободи Зеленицької Гути, Барашівської волості, Житомирського повіту, А. Зинькевича та ін. про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку графа Тишкевича».

– (1911–1914 рр.).

Фонд 206. Статистичне бюро Волинської губернської земської управи (1912–1919 рр.).

Опис 1. (1912–1919 рр.).

61. Спр. 39. «Статистичні свідчення про врожай ярих культур та огляд сільського господарства по Волинській губернії за 1910–1915 рр.». – (1910–1915 рр.). – 217 арк.

Державний архів Рівненської області

(ДАРО)

Фонд 15. Рівненське повітове по чиншових справах присутствіє (1887–1915 рр.).

Опис 1. (1871–1915 рр.).

62. Спр. 2. «Справа по клопотанню жителів слободи Дерманки про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку поміщика Грохольського». – (1887–1910 рр.). – 144 арк.

63. Спр. 3. «Справа по клопотанню жителів слободи Вирки про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в Степанському маєтку». – (1887–1908 рр.). – 341 арк.

64. Спр. 4. «Справа по клопотанню жителів слободи «Ост» про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку «Рау» Вільгельма». – (1887–1910 рр.). – 197 арк.

65. Спр. 5. «Справа по клопотанню жителів слободи Пудралівки про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку поміщика Якубовського». – (1887–1908 рр.). – 52 арк.

66. Спр. 6. «Справа по клопотанню жителів слобод Кам’янки і Ляди про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку Пурбе Сергія». – (1893–1897 рр.). – 167 арк.

67. Спр. 9. «Справа по клопотанню жителів слободи «Крешево» про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку Ільяшенко». – (1887–1914 рр.). – 364 арк.

68. Спр. 10. «Справа по клопотанню жителів сіл Будки, Кам’яної гори та ін. про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку князя Любомирського». – (1887–1915 рр.). – 476 арк.

69. Спр. 12. «Справа по клопотанню жителів слободи Радзиж про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю в маєтку Янихен». – (1887–1913 рр.). – 76 арк.

70. Спр. 16. «Справа по клопотанню жителів колонії «Несподзянки» про визнання за ними вічно-чиншових прав на землю». – (1887–1908 рр.). – 363 арк.

Фонд 370. Дубенський повiтовий суд (1805–1877 рр.).

Опис 3. (1805–1877 рр.).

71. Спр. 293. «Справа про здійснення купчої кріпості поміщиком Дубенського повіту Рогозинським на продаж чехам частини с. Вовковиї». – (1871–1872 рр.). – 239 арк.

Фонд 377 Острозько-Кременецьке повітове по чиншових справах присутствіє (1887–1889 рр.).

Опис 1. ( 1887–1902 рр.).

72. Спр. 1. «Справа по заяві жителів колонії «Кустарної» Острозького повіту про визнання за ними чиншового права на земельні ділянки в маєтку княгині Яблоновської». – (1887–1892 рр.). – 136 арк.

Державний архів Волинської області

(ДАВО)

Фонд 258. Луцько-Дубенське повітове по чиншових справах присутствіє (1880–1919 рр.).

Опис 2. (1887–1913 рр.).

73. Спр. 1. «Справа про чиншові права жителів колонії Вичин Щуринської волості». – (1887–1891 рр.). – 144 арк.

74. Спр. 5. «Заява жителів слободи Сошники про визнання за ними чиншових прав на землю в маєтку Чекмарьових». – (1887–1899 рр.). – 400 арк.

75. Спр. 6. «Справа про визнання чиншових прав за жителями слободи Конори чеських Будок Луцького повіту на землю в маєтку Стаховського». – (1887–1901 рр.). – 375 арк.

Фонд 263. Ковельська повітова землевпорядна комісія (1906–1919 рр.).

Опис 1. (1906–1915 рр.).

76. Спр. 88. «Переписка Ковельської повітової землевпорядної комісії з Волинським губернатором та головним управлінням землеустрою про допуск німців до придбання землі». – (1909–1915 рр.). – 72 арк.

Фонд 265. Ковельсько-Володимир-Волинське повітове по чиншових справах присутствіє (1880–1919 рр.).

Опис 1. (1887–1910 рр.).

77. Спр. 11. «Справа по клопотанню жителів колонії Ворчин Вільгельма Шульца та ін. в кількості 22 чол. про визнання за ними вічно-чиншових прав на землі у маєтку поміщиків Врублевських». – (1901–1907 рр.). – 176 арк.

Фонд 271. Луцький нотаріальний архів (1880–1919 рр.).

Опис 1. (1880–1919 рр.).

78. Спр. 690. «Справа про продаж селянином Йосипом Новачеком селянину Антону Маришці землі у Володимир-Волинському повіті». – (1911 р.). – 18 арк.

Фонд 359. Володимирський повітовий суд (1831–1872 рр.).

Опис 2. (1791–1873 рр.).

79. Спр. 187. «Розпорядження Волинського губернського управління про конфіскацію майна осіб, причетних до повстання 1863 р.». – (1864–1865 рр.). – 200 арк.

Фонд 361. Луцький повітовий суд (1831–1872 рр.).

Опис 2. (1796–1874 рр.).

80. Спр. 158. «Справа про здійснення купчої кріпості на продаж поміщиком Пивницьким села Княгиненок чехам». – (1870–1871 рр.). – 37 арк.

Фонд 363. Ковельський повітовий суд (1831–1872 рр.).

Опис 1. (1795–1887 рр.).

81. Спр. 10. «Укази Волинського губернського правління за 1797 р.». – (1797 р.). – 275 арк.

Державний архів Російської Федерації, м. Москва

(ДАРФ)

Фонд 109. Третє відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії.

Опис 2. Секретний архів.

82. Спр. 701. «Записка без підпису про умови оселення російських землевласників у Західному краї». – (після 1863 р.). – 5 арк.

83. Спр. 708. «Лист Київського губернатора Безака в ІІІ відділ Олександра ІІ про переважання католицького духовенства над православним у Південно-Західних губерніях та заходах, необхідних для усунення цього». – ( 1865 р.). – 15 арк.

84. Спр. 719. «Звіт генерал-адьютанта Безака по управлінню Південно-Західним краєм з 1 жовтня 1866 р. по 15 листопада 1867 р. Копія». – (1867 р.). – 45 арк.

Довідкові та статистичні видання,

збірники нормативно-правових актів

85. Биншток В. И. Материалы по естественному движению еврейского населения в Европейской России за 40 лет (1867–1906 гг.) / В. И. Биншток, С. А. Новосельский. – Петроград, 1915. – 78 с.

86. Военно-статистический сборник : Россия / Сост. В. Ф. Де-Ливроном, А. Б. Вревским, Н. Н. Мосоловым и др. ; Под общ. ред. Н. Н. Обручева. – Вып. ІV. – СПб. : Военная типография, 1871. – 922 с.

87. Громачевский С. Г. Ограничительные законы по землевладению в западном крае: с историческим обзором их, законодательными мотивами и разъяснениями / Громачевский С. Г. – СПб. : Издание Юридического Книжного Магазина Н. К. Мартынова, 1904. – 173 с.

88. Забелин А. Военно-статистическое обозрение Волынской губернии / Александр Забелин. – К. : Типография Штаба Киевского военного Округа, Ч.1. – 1887. – 365 с.

89. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем : В 16 т. / Под общ. ред. д-ра Л. Каценельсона и барона Д. Г. Гинцбурга – СПб : Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1908–1913. – Т. 5. : Брессюир–Гадасси – 960 с.

90. Еврейское население России по данным переписи 1897 г. и по новейшим источникам / Еврейское Статистическое Общество. – Пг. : Типография Акцион. Общ. «Кадима», 1917. – 77 с.

91. Історико-географічний словник Житомирщини / Уклад. : М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк – Житомир : ПП М.Г. Косенко, Т.І. – 2002. – 128 с.

92. Немцы России : энциклопедия : В 4-х т. / Редкол. : В. Карев (пред. редкол.) и др. – М : ЭРН, Т. 1 (А–И). – 1999. – 832 с.

93. Обзор Волынской губернии за 1883 год. – Житомир : Губернская Типография, 1884. – 53 с.

94. Обзор Волынской губернии за 1895 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1896. – 56 с.

95. Обзор Волынской губернии за 1896 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1897. – 40 с.

96. Обзор Волынской губернии за 1898 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1899. – 69 с.

97. Обзор Волынской губернии за 1899 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1900. – 75 с.

98. Обзор Волынской губернии за 1900 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1901. – 97 с.

99. Обзор Волынской губернии за 1901 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1902. – 101 с.

100. Обзор Волынской губернии за 1906 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1907. – 72 с.

101. Обзор Волынской губернии за 1914 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1915. – 86 с.

102. Памятная книжка Волынской губернии на 1895 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1895. – 125 с.

103. Памятная книжка Волынской губернии на 1898 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1898. – 231 с.

104. Памятная книжка Волынской губернии на 1902 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1901. – 148 с.

105. Памятная книжка Волынской губернии на 1904 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1904. – 137 с.

106. Памятная книжка Волынской губернии на 1912 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1911. – 223 с.

107. Памятная книжка Волынской губернии на 1913 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1912. – 137 с.

108. Памятная книжка Волынской губернии на 1915 год. – Житомир : Волынская Губернская Типография, 1915. – 502 с.

109. Первая всеобщая перепись населения Российской империи / Под ред. Н. А. Тройницкого – СПб., – Т. VІІІ. Волынская губерния. – 1904. – 282 с.

110. Сборник материалов об экономическом положении евреев в России / Еврейское колонизационное общество. – СПб. : Типография Т-ва «Общественная польза», Т. ІІ. – 1904. – 305 с.

111. Сборник узаконений и распоряжений по зем­левладению в Западных губерниях с решениями Правительствующего Сената / Сост. Т. Рафальский. – К. : Типо-лит. Высочайше утв. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1895. – 250 с.

112. Свод законов Российской империи, дополненный по продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. : неофиц. изд. / Сост. Н. Е. Озерецковский, П. С. Цыпкин ; Под ред. А. А. Добровольского. 2-е изд. – СПб. : Законоведение, Кн. 1. – Т. І–ІV. – 1913. – 2776 с.

113. Свод законов Российской империи, дополненный по продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. : неофиц. изд. / Сост. Н. Е. Озерецковский, П. С. Цыпкин ; Под ред. А. А. Добровольского. 2-е изд. – СПб. : Законоведение, Кн. 2. – Т. V – ІХ. – 1913. – 2756 с.

114. Свод законов Российской империи, дополненный по продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. : неофиц. изд. / Сост. Н. Е. Озерецковский, П. С. Цыпкин ; Под ред. А. А. Добровольского. 2-е изд. – СПб. ­: Законоведение, Кн. 3. – Т. Х – ХІІІ. – 1913. – 2130 с.

115. Свод учреждений и уставов о колониях иностранцев в Империи. – Одесса, 1862. ­– 102 с.

116. Статистический справочник. Население и землевладение России по губерниям. – СПб. : Типография Н.П. Собко, Вып. І. – 1906. – 64 с.

117. Толмачев И. Н. Юго-Западный край. Статистическое обозрение / Толмачев И. Н. – К. : Типография Штаба Киевского Военного Округа, Т. 1 : Восточное Полесье. – 1897. – 480 с.

118. Топографическо-статистические материалы с приложением 4-х карт Юго-Западного края (Киевская, Подольская и Волынская губернии) / Сост. Тарановский. – К. : Типография штаба Киевского военного округа, 1882. – 324 с.

119. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник. Від найдавніших часів до 1914 року) / Олександр Цинкаловський / Ін-т дослідів Волині. – Т. 1. – Вінніпег : Вид-во т-ва Волинь, 1984. – 600 с.

120. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник. Від найдавніших часів до 1914 року) / Олександр Цинкаловський / Ін-т дослідів Волині. – Т. 2. – Вінніпег : Вид-во т-ва Волинь, 1986. – 579 с.

121. Słownik geograficzny Krόlestwa Polskiego i innych krajow słowiańskich. Wydany pod redakcyą B. Chlebowskiego, F. Sulimierskiego. Nacładem W. Walewskiego. – Warszawa : WIEKU, – Т. XІІІ. – 1893. – 960 s.

Періодична преса

122. Водворение чехов в югозападном крае // Киевлянин. – 1869. – № 121. – С. 477–478.

123. Волынское хмелеводство // Волынь. – 1897. – № 31. – С. 1.

124. Воронежские крестьяне на Волынских хуторах // Волынь. – 1912. – № 12. – С. 3.

125. Движение чехов в югозападную Россию // Киевлянин. – 1870. – № 30. – С. 2.

126. Доходность югозападных губерний для государства // Киевлянин. – 1873. – № 3. – С. 1–2.

127. К вопросу о наших чиншевиках // Волынь. – 1900. – № 42. – С. 1–2.

128. К положению поляков в Германии // Волынь. – 1900. – № 39. – С. 4.

129. К положению поляков в Пруссии // Волынь. – 1900. – № 12. – С. 4.

130. Квасилов // Волынь. – 1897. – № 41. – С. 4.

131. Квасилов // Волынь. – 1897. – № 67. – С. 4.

132. Летопись текущих событий. Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату // Волынские епархиальные ведомости. – 1887. – № 17. – С. 578–581.

133. Летопись текущих событий. Комиссия для пересмотра узаконений о Евреях // Волынские епархиальные ведомости. – 1883. – № 7. – С. 182.

134. Летопись текущих событий. Меры к обрусению Западного края // Волынские епархиальные ведомости. – 1886. – № 21. – С. 669.

135. Летопись текущих событий. Об обьявлении всех свидетельств, выданных до издания правил 27-го декабря 1884 года на покупку имений в Западном крае, потерявшими свою силу // Волынские епархиальные ведомости. – 1887. – № 1–2. – С. 36.

136. Летопись текущих событий. Присоединение чехов к православию // Волынские епархиальные ведомости. – 1888. – № 20. – С. 718–719.

137. Летопись текущих событий. Присоединение Чехов Малина и Ульбарова к православию // Волынские епархиальные ведомости. – 1888. – № 34. – С. 1310.

138. Летопись текущих событий. Русское землевладение в Юго-Западном крае // Волынские епархиальные ведомости. – 1885. – № 20. – С. 685–689.

139. Летопись текущих событий. Статистика римо-католицизма в юго-западных губерниях // Волынские епархиальные ведомости. – 1886. – № 22. – С. 708­–709.

140. Летопись текущих событий. Число Немцев на Волыни // Волынские епархиальные ведомости. – 1883. – № 22. – С. 664–665.

141. Немцы в Волынской губернии // Киевлянин. – 1870. – № 2. – С. 3.

142. Новоградволынск // Волынь. – 1900. – № 217. – С. 3.

143. О немцах-колонистах // Жизнь Волыни. – 1910. – № 149. – С. 2–3.

144. О поземельных правах евреев в югозападном крае // Киевлянин. – 1869. – № 16. – С. 67.

145. О продаже участков казенных земель в югозападном крае // Киевлянин. – 1867. – № 137. – С. 543.

146. О ходе дела по водворению русского землевладения в западном крае // Киевлянин. – 1867. – № 48. – С. 188–190.

147. Об иностранных колонистах в югозападном крае // Киевлянин. – 1867. – № 141. – С. 557–558.

148. Отчет еврейского колонизационного общества // Волынь. – 1912. – № 96. – С. 3.

149. Отчет о поездке Священника Мануила Немечека в чешские поселки Овручского уезда и присоединение им 152 лиц, жителей тех поселков // Волынские епархиальные ведомости. – 1893. – № 4. – С. 180–191.

150. Переселение «на волока» // Волынь. – 1900. – № 36. – С. 2.

151. Переселение чехов в Волынскую губернию // Киевлянин. – 1869. – № 127. – С. 501–502.

152. Переселенцы // Волынь. – 1899. – № 8. – С. 3.

153. Переселенцы // Волынь. – 1899. – № 14. – С. 3.

154. Пилипоны // Волынь. – 1912. – № 28. – С. 3.

155. Потапчук Л. Ф. Німецькі й чеські поселення на Волині // Радянська Волинь. – 1991. – № 15. – С. 3–4.

156. Присоединение чехов к православию // Волынские епархиальные ведомости. – 1893. – № 24. – С. 658.

157. Присоединение чехов к православию в с. Глинске, Волынской губернии // Волынские епархиальные ведомости. – 1894. – № 9. – С. 267–280.

158. Присоединение чехов к православию в с. Глинске, Волынской губернии // Волынские епархиальные ведомости. – 1894. – № 10. – С. 287–295.

159. Процентная прибавка к содержанию и пособия чиновникам русского происхождения, служащим в западных губерниях // Киевлянин. – 1870. – № 9. – С. 1–2.

160. Различные отрасли сельского хозяйства на Волыни // Жизнь Волыни. – 1910. – № 150. – С. 4.

161. Сведения о количестве земли, купленной в юго-западном крае лицами русского происхождения // Киевлянин. – 1870. – № 30. – С. 1.

162. Сведения о покупных ценах на землю в югозападном крае // Киевлянин. – 1869. – № 44. – С. 178–179.

163. У чехов // Волынь. – 1897. – № 52. – С. 4.

164. Чешские поселки на Волыни. І. Подгайцы // Волынские епархиальные ведомости. – 1891. – № 23. – С. 672–676.

165. Чешские поселки на Волыни. ІІ. Новины // Волынские епархиальные ведомости. – 1891. – № 24. – С. 708–711.

166. Чешские поселки на Волыни. ІІІ–ІV. Дорогостаи и Московщина // Волынские епархиальные ведомости. – 1891. – № 25. – С. 753–757.

167. Чешские поселки на Волыни. V–VІ. Малин и Кнеруты // Волынские епархиальные ведомости. – 1891. – № 29. – С. 900–903.

168. Чешские поселки на Волыни. VІІ. Мирогоща // Волынские епархиальные ведомости. – 1894. – № 5. – С. 152–157.

169. Чешские поселки на Волыни. VІІІ. Волковыи // Волынские епархиальные ведомости. – 1894. – № 6. – С. 192–196.

170. Auerhan J. Ceske osady v gubernii Volynske // Čechoslovan. – 1912. – № 18. – S. 199–200.

171. Česka Rus. Cechove v Rusku // Čechoslovan. – 1912. – № 9. – S. 104–106.

172. Havelka A. Česka Rus. Z Novo-Račina // Čechoslovan. – 1912. – № 4. – S. 45–46.

173. Stav českych osad na Rusi // Čechoslovan. – 1912. – № 1. – S. 15–16.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА

Монографії, брошури, дисертації

174. Бармак М. В. Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796 – 1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / М. В. Бармак. – К., 1997. – 27 с.

175. Бармак М. В. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796–1914 рр.): розселення, господарське життя, міграції / Микола Валентинович Бармак. – Тернопіль, 1999. – 208 с.

176. Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / Батюшков П. Н. – СПб. : Типография Товарищества «Общественная польза», 1888. – 288 с.

177. Безаров О. Т. Політика російського уряду в єврейському питанні наприкінці ХІХ століття (1881–1894 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / О. Т. Безаров. – Чернівці, 2003. – 20 с.

178. Беренштейн О. Б. Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ століття (За матеріалами Правобережної України) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.07 «Етнологія (Етнографія)» / О. Б. Беренштейн. – К., 1995. – 20 с.

179. Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863–1914 рр.: Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа ; [пер. на укр. З. Борисюк] / Національна Академія наук України, Інститут східноєвропейських досліджень. – К. : Критика, 1998. – 334 с.

180. Боровой С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России: политика, идеология, хозяйство, быт. По архивным материалам / Боровой С. Я. – М. : Издание М. и С. Сабашниковых, 1928. – 200 с.

181. Бундак О. А. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795–1861 рр. : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. А. Бундак. – Львів, 1999. – 16 с.

182. Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олександр Буравський. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

183. Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Буравський Олександр Антонович. – К., 2003. – 208 с.

184. Воронин А. Об иностранных поселенцах в Юго-Западном крае / Андрей Воронин. – Б.м., б.г. – 23 с.

185. Гофман Ї. Чехи на Волині: Основні відомості / Їржі Гофман ; [Пер. з чеськ. Я. Орнст.]. – Прага, 1998. – 32 с.

186. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60–90-х рр. ХІХ ст. / Іван Олександрович Гуржій. – К. : Наукова думка, 1968. – 191 с.

187. Дмовский Р. Германия, Россия и польский вопрос / Роман Дмовский ; [Пер. с пол.]. – Петроград., 1908. – 292 с.

188. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / [Беренштейн О. Б., Зіневич Н. А., Зінич В. Т. та ін.] / Під ред. В. І. Наулка. – К.: Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с.

189. Забелин А. Краткое описание части Западного Полесья / Александр Забелин. – К. : Типография Окружного Штаба Киевского военного Округа, 1883. – 64 с.

190. Зайденман Л. Правовое положение евреев в России / Людвиг Зайденман. – СПб. : Голос, 1905. – 60 с.

191. Іващенко О. М. Євреї Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) / О. М. Іващенко, Ю. М. Поліщук. – Житомир : Волинь, 1998. – 192 с.

192. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Андреас Каппелер ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Л. : Видавництво Українського католицького університету, 2005. – 360 с.

193. Каретников С. М. Волынская губерния. Географическо-исторический очерк / Каретников С. М. – Ковель : Типо-Литография М. Айзенберга, 1905. – 90 с.

194. Картавцов Е. Обрусение землевладения в Юго-Западном крае / Е. Картавцов – К. : Университетская типография И. И. Завадского, 1877. – 152 с.

195. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. Вып. 1 / Александр Клаус. – СПб. : Типография В.В. Нусвальта, 1869. – 455 с.

196. Книга о русском еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. / Ред. Я. Г. Фрумкин, Г. Я. Аронсова. – Иерусалим : Гешарим ; М. : Мосты культуры ; Мн. : Met, 2002. – 600 с. – (Серия «Памятники еврейской исторической мысли»).

197. Ковба Ж. М. Чеська еміграція на Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя : дис. … канд. істор. наук : 07.00.03 / Ковба Жанна Миколаївна. – Львів, 1974. – 222 с.

198. Ковба Ж. Н. Чешская эмиграция на Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ века : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. истор. наук : спец. 07.00.03 «Всеобщая история» / Ж. Н. Ковба. – Львов, 1974. – 16 с.

199. Костриця М. Ю. Хміль та пиво в Україні з давнини до сьогодення / М. Ю. Костриця, Й. Г. Рейтман (ред) / Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині, Інститут сільського господарства Полісся. – Житомир : М. А. К. Лтд, 1997. – 238 с.

200. Костюк М. П. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / Михайло Петрович Костюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 384 с.

201. Крыжановский Е. М. Чехи на Волыни / Крыжановский Е. М. – СПб. : Синодальная типография, 1887. – 160 с.

202. Липранди А. П. Германия в России / Липранди А. П. – Харьков : Мирный труд, 1911. – 148 с.

203. Липранди А. П. Как остановить мирное завоевание наших окраин? Немецкий вопрос, сущность и значение его в юго-западной России / Липранди А. П. – К. : Тип. Ген. Бруна, ар. Л.И. Блехманом, 1890. – 79 с.

204. Лісевич І. Т. У затінку двоглавого орла (польська національна меншина на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.) / Іван Тимофійович Лісевич / Інститут історії України АН України. – К., 1993. – 87 с. – (Історичні зошити).

205. Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма / Степан Арсентиевич Макарчук. – Львов : Вища школа, 1983. – 255 с.

206. Марахов Г. И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Марахов Г. И. – К. : Издательство Киевского Университета, 1967. – 258 с.

207. Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / В. В. Надольська. – К., 1996. – 27 с.

208. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине (историко-этнографический очерк) / Всеволод Иванович Наулко / Академия наук Украинской ССР; Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. – К. : Наукова думка, 1975. – 276 с.

209. Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні / Всеволод Іванович Наулко. – К. : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 80 с.

210. Никитин В. Н. Евреи-земледельцы. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со времени их возникновения до наших дней. 1807–1887 / Никитин В. Н. – СПб, 1887. – 692 с.

211. Никитин В. Н. Еврейские поселения Северо и Юго-Западных губерний (1835–1890 г.) / Никитин В. Н. – СПб. : Типо-Литография А.Е. Ландау, 1894. – 204 с.

212. Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939). На украинском языке / Роман Назарович Оксенюк. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1970. – 276 с.

213. Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина ХІХ – початок ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Олешко Петро Стапанович. – Луцьк, 2001. – 172 с.

214. Ольшамовский Б. Г. Права по землевладению в Западном крае / Ольшамовский Б. Г. – СПб. : Типография Ю. А. Мансфельдта, 1899. – 139 с.

215. Оршанский И. Г. Евреи в России. Очерки экономического и общественного быта русских евреев / Оршанский И. Г. – СПб. : Типография О. И. Бакста, 1877. – 439 с.

216. Осадчий Т. И. Земля и земледельцы в Юго-Западном крае (ià Oê?àèia, Ïîäîëèè è Âîëûiè). Опыт статистико-экономического исследования / Осадчий Т. И. – К. : Типография Петра Барского, 1899. – 126 с.

217. Палієнко В. І. Місця історичного розселення польської людності в Україні в кінці ХІХ-ХХ ст. / Володимир Іванович Палієнко / НАН України, Інститут історії України. – К., 1998. — 78 с. — (Історичні зошити).

218. Поліщук Ю. М. Німці Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект / Ю. М. Поліщук, О. Г. Суліменко / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень; Державний агроекологічний університет. – Житомир : Волинь, 2004. – 164 с.

219. Польские колонии в Юго-Западном крае на счет русской казны / [авт. текста М. М.]. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 14 с.

220. Поляков И. Крупное землевладение на Волыни / И. Поляков. – К. : Типо-литогр. Высоч. утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1898. – 78 с.

221. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Анатолій Пономарьов. – К. : Либідь, 1996. – 272 с.

222. Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис / Рафальський О. О. / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К. : Полюс, 2000. – 447 с.

223. Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Статистические очерки / Рашин А. Г. / Под ред. С. Г. Струмилина. – М. : Государственное статистическое издательство, 1956. – 352 с.

224. Рудницька Н. В. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Н. В. Рудницька. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.

225. Рудченко И. Записка о землевладении в Юго-Западном крае. Обзор законодательства и фактического положения / Иван Рудченко. – К. : Типография Штаба Киевского Военного Округа, 1882. – 180 с.

226. Сергеев И. И. Мирное завоевание России немцами / Сергеев И. И. – Петроград : Новое время, 1917. – 148 с.

227. Слабченко М. Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття : у 2 т. / Михайло Єлисейович Слабченко. – Харків : Державне видавництво України, Т. 1 – 1925. – 318 с.

228. Слободянюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України / Петро Якович Слободянюк / Державний комітет архівів України, Державний архів Хмельницької області [та ін.]. – Хмельницький, – 2005. – 410 с.

229. Столпянский Н. П. Девять губерний Западно-Русского края в топографическом, геогностическом, статистическом и историческом отношениях / Столпянский Н. П. – СПб. : Типография Гогенфельдена и Ко, 1866. – 200 с.

230. Субботин А. П. В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономических исследований в западной и юго-западной России за лето 1887 года / Субботин А. П. – СПб. : Типография Северного Телеграфного Агенства, Вып. II. – 1890. – 240 с.

231. Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / О. Г. Суліменко. – К., 2002. – 16 с.

232. Труды Волынского Губернского статистического комитета. Отдел Исторический и Геологическо-Геогностический. – Вып. 1. – Житомир : Типографии Шадова и Санкевича, 1867. – 352 с.

233. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования собранные П. П. Чубинским. – Т. 7 – СПб., 1872. – 606 с.

234. Уманец Ф. М. Колонизация свободных земель России / Федор Михайлович Уманец. – СПб., 1884. – 243 с.

235. Хонигсман Я. С. Евреи Украины. Краткий очерк истории / Я. С. Хонигсман, А. Я. Найман / Под общ. ред. Ф. Я. Горовского. – К. : НИП Поиск, 1992. – Ч. І. – 176 с.

236. Шандра В. С. Київське генерал-губернаторство (1832–1914): Історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / Валентина Степанівна Шандра / Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України; Український державний НДІ архівної справи та документознавства. – К., 1999. – 144 с.

237. Шпиталенко Г. А. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Шпиталенко Галина Андріївна. – К., 2003. – 198 с.

238. Шульгин В. Я. Юго-Западный край в последнее двадцатипятилетие (1838–1863) / Шульгин В. Я. – К. : Университетская типография, 1864. – 254 с.

239. Щербак Н. О. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст. : дис. … доктора істор. наук : 07.00.01 / Щербак Надія Олександрівна. – К., 2006. – 503 с.

240. Эгиз С. А. Хмелеводство в России. Материалы и исследования / С. А. Эгиз / Департамент земледелия. – СПб. : Типо-Литография «Герольд», Вып. 1 : Культура хмеля на Волыни. – 1907. – 139 с.

241. Ямзин И. Л. Учение о колонизации и переселениях: пособие [для высших учеб. завед.] / И. Л. Ямзин, В. П. Вощинин. – М.–Л. : Государственное издательство, 1926. – 328 с.

242. Ярошевич А. И. Очерки экономической жизни Юго-Западного края / А. И. Ярошевич. – К. : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела, Вып І. – К освещению хуторского вопроса. – 1908. – 61 с.

243. Bartoszewicz J. Na Rusi polski stan posiadania (kraj, ludność, ziemia) / Joachim Bartoszewicz. – Kijòw : Drukarnja polska, 1912. – 100 s.

244. Butow Е. Bug-Hollander in Wolhynien. Spuren und Geschichte / Eduard Butow. – Shitomir : Wolhynien., 2002. – 268 s.

245. Cichocka-Petrażycka Z. Żywioł niemiecki na Wołyniu / Zofja Cichocka-Petrażycka. – Warszawa : Neuman and Tomaszewski zakłady graficzne we Włocławku, 1933. – 168 s.

246. Kremring L. Verlorene Heimat Wolhynien / Leonard Kremring. – Shitomir : Wolhynien., 2000. – 223 s.

247. Ksiukowski W. Nowy Zawόd / W. Ksiukowski, W. Denisewicz. – Żytomierz : P.P. W.B. Kotwicki, 2008. – 152 s.

248. Leliwa G. Zarys stosunkow polsko-rosyjskich / G. Leliwa ; [przekład z ros.]. – Krakow : S. A. Krzyźanowski, 1895. – 200 s.

249. Miller D. In the midst of Wolves. A History of German Baptists in Volhynia, Russia, 1863–1943. / Donald Miller. – 2000. – Portland : Published by Multnomah Printing, 328 p.

250. Nowicki F. Wołyń i jego mieszkańce w r. 1863. Krotkie opisanie gubernii Wołyńskiej pod wzgledem jeograficznym i statystysznym / Fortunat Nowicki. – Drezno : Druk i nakład J.I. Kraszewskiego, 1870. – 135 s.

251. Schiper I. Żydzi w rolnictwie na terenie byłej Kongresowki i Kresow Wschodnich // Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna / red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka. – Warszawa : Żydzi w Polsce odrodzonej, T. ІІ. – 1934. – S. 408–423.

252. Seluchin S. Nĕmecka kolonisace na Ukrajinĕ / Sergej Seluchin ; [prelozil a upravil J. Cernicyn]. – Praha : Nakladem N. Vesele, 1938. – 58 s.

253. Stecki T. Wołyń pod wzgledem statystycznym, historycznym i archeologicznym / Tadeusz Stecki. – Lwow : Zakład Nar. im. Ossolińskich, Т.1. – 1864. – 385 s.

254. Vaculik J. Dĕjiny volyňskych Čechů / Jaroslav Vaculik. – Praha : Sdruženi Čechů z Volyně a jejich přatel, І. – Leta 1868–1914. – 1997. – 211 s.

Наукові статті

255. Арндт Н. Волынские немцы и интересы государств в Восточной и Центральной Европе / Николас Арндт // Родина Волынь : сб. статей / Сост. Н. Арндт и Г. Мокрицкий. – Т. 17. – Визентхайд–Житомир : Волынь, 1998. – С. 76–96.

256. Арндт Н. Чехи на Волыни / Николас Арндт // Родина Волынь : сб. статей / Сост. Н. Арндт и Г. Мокрицкий. – Т. 17. – Визентхайд–Житомир : Волынь, 1998. – С. 145–156.

257. Бармак М. Законодавче регулювання життєдіяльності єврейського населення Волинської губернії (перша половина ХІХ ст.) / Микола Бармак // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць / Гол. ред. Р. М. Постоловський. – Вип. 8. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 84–89.

258. Бармак М. В. Землеволодіння та землекористування чеських поселенців Волинської губернії / М. В. Бармак // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць / Гол. ред. Р. М. Постоловський. – Вип. 6. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 76–81.

259. Бармак М. В. Розселення чеських селян у Волинській губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. / М. В. Бармак // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту. – Серія : Історія. – Вип. V. : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 1997 р. / М-во освіти України, ТДПІ. – Тернопіль, 1997. – С. 233–243.

260. Блашкевич Л. А. До питання про віросповідання волинських чехів / Л. А. Блашкевич // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. за матеріалами всеукр. наук.-краєзн. конф., 16–17 жовтня 1998 р. / Управл. культури Житомирської ОДА, Управл. у справах нац-стей, міграції та релігії Житомирської ОДА [та ін.]. – Житомир : Волинь, 1998. – С. 161–163.

261. Буравський О. А. Національна політика російського царизму і проблема польської національної меншини на Волині в другій половині ХІХ століття / О. А. Буравський // Житомирщина на зламі тисячоліть. Велика Волинь : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–краєзн. конф., 20–23 вересня 2000 р. / Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині, Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.]. – Житомир : Вид-во М.А.К., Т. 21 – 2000. – С. 150–153.

262. Буравський О. А. Розселення, соціальний склад та професійна зайнятість польського населення Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. А. Буравський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки : зб. наук. праць / Гол. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 12. – С. 299–307.

263. Вайнштейн Д. До історії повстання жидівських хліборобських колоній у колишній царській Росії / Давид Вайнштейн // Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії / ВУАН. Історико-філологічний відділ. – За редаг. І. В. Галанта. – Кн. І. – К. : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – С. 105–115.

264. Вітренко В. Національно-визвольний і революційний рух на теренах Звягельщини у другій половині ХVІІІ – кінці ХІХ століть [Електронний ресурс] / В. Вітренко. – Режим доступу : http://www.zvyagel.com.ua/2007_38/38_history.shtml.

265. Гизбрехт В. Ссылка волынских немцев в 1915–1916 годах / Вольдемар Гизбрехт // Родина Волынь : сб. статей / Сост. Н. Арндт и Г. Мокрицкий. – Т. 17. – Визентхайд–Житомир : Волынь, 1998. – С. 12–19.

266. Гордієнко Г. Чехи на Волині / Гаврило Гордієнко // Літопис Волині: наук.-попул. зб. волинезнавства / Гол. ред. М. Боровський. – Ч. 8. – Вінніпег, 1966. – С. 50–57.

267. Драгоманов М. Евреи и поляки в Юго-Западном крае / Михаил Драгоманов // Вестник Европы. – 1875. – Т. 54 (ІV). – С. 133–179.

268. Кабузан В. М. Євреї на Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення / В. М. Кабузан, В. І. Наулко // Український історичний журнал. – 1991. – № 6. – С. 56–68.

269. Кантор Р. Бисмарк и «мятеж» немецких колонистов на Волыни / Р. Кантор // Родина Волынь : сб. статей / Сост. Н. Арндт и Г. Мокрицкий. – Т. 17. – Визентхайд–Житомир : Волынь, 1998. – С. 33–38.

270. Клаус А. Сектаторы-колонисты в России. Исторические очерки / Александр Клаус // Вестник Европы. – 1868. – Т. CLXXXІІІ (І). – С. 256–273.

271. Ковба Ж. Пам’ятки чеської культури на Волині та волинських чехів у Чехії / Жанна Ковба // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. істор.–краєзн. міжнар. конф., (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинська ОДА, Володимир-Волинська міська Рада [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 13–14.

272. Ковба Ж. М. Господарства чеських поселенців на Волині в другій половині ХІХ – на початку XX ст. / Ж. М. Ковба // Українське слов'янознавство. Історія за­рубіжних слов'ян : зб. наук. праць / Відп. ред. Д. Похилевич. – Вип. 6. – Львів : В-во Львівського ун-ту, 1972. – С.127–134.

273. Ковба Ж. М. З історії чеської еміграції на Україні / Ж. М. Ковба // Українське слов'янознавство. Історія зарубіжних слов'ян : зб. наук. праць / Відп. ред. Д. Похилевич. – Вип. 1. – Львів : В-во Львівського ун-ту, 1970. – С. 121–129.

274. Кондратюк Р. До історії чеської діаспори на Житомирщині / Руслан Кондратюк, Лариса Шевцова // Волинь–Житомирщина : істор.-філол. зб. / Ред. В. Єршов, В. Мойсієнко. – Житомир, 1998. – № 2. – С. 41–46.

275. Костюк М. П. Громадське самоврядування в німецьких колоніях Волині та його ліквідація (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. П. Костюк // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. істор.–краєзн. міжнар. конф., (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинська ОДА, Володимир-Волинська міська Рада [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 257–259.

276. Костюк М. П. З історії німецької колонізації Волинського Полісся (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. П. Костюк // Полісся: мова, культура, історія : матеріали міжнар. конф., (Київ, 1996 р.) / Асоціація етнологів, НАН України [та ін.]. – К., 1996. – С. 227–232.

277. Костюк М. П. Землеробство німецьких колоністів Волинського Полісся (друга пол. XIX – поч. XX ст.) / М. П. Костюк // Народознав­чі зошити. – 1995. – № 5. – С. 291–293.

278. Костюк М. П. Немецкие миграционные движения на Волынь (ХVІІІ–начало ХХ вв.) / М. П. Костюк // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект : матер. междунар. науч. конф., (Анапа, 26–30 сентября 1997 г.) / Международный союз немецкой культуры, Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев. – М. : Готика, 1998. – С. 27–45.

279. Костюк М. П. Немецкое хуторное хозяйство на Волыни (вторая половина XIX – начало XX вв.) / М. П. Костюк // Немцы России в контексте отечест­венной истории : общие проблемы и региональные особеннос­ти: материалы междунар. науч. конф., (Москва, 17–20 сентября 1998 г.) / Международный союз немецкой культуры, Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев. – М : Готика, 1999. – С. 39–51.

280. Кругляк Б. А. До питання про розвиток капіталізму на Волині у пореформені роки та у перше десятиріччя ХХ ст. / Б. А. Кругляк // Житомир в історії Волині і України : тези всеукр. наук. краєзн. конф., (Житомир, 7–10 вересня 1994 р.) / Виконком Житомирської міської Ради нар. деп., Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині [та ін.]. – Житомир : ЖО СЖУ, 1994. – С. 107–111.

281. Кудь В. Чиншове реформа на Волині / Вадим Кудь // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край: матеріали ІХ наук. істор.–краєзн. міжнар. конф., (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинська ОДА, Володимир-Волинська міська Рада [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 262.

282. Кун В. Происхождение волынских немцев / Вальтер Кун // Родина Волынь : сб. статей / Сост. Н. Арндт и Г. Мокрицкий. – Т. 17. – Визентхайд–Житомир : Волынь, 1998. – С. 12–19.

283. Личков Л. Юго-Западный край по данным переписи 1897 года / Л. Личков // Киевская старина. – 1905. – № 9. – С. 317–366.

284. Лісевич І. Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській Україні (1864–1917рр.) / І. Т. Лісевич // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 43–54.

285. Лутай М. Є. До історії єврейських поселень в Україні і на Волині / М. Є. Лутай // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матер. ІХ наук. істор.–краєзн. міжнар. конф., (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинська ОДА, Володимир-Волинська міська Рада [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998.– С. 266–269.

286. Лутай М. Є. До історії німецьких поселень в Україні і на Волині / М. Є. Лутай // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук.–краєзн. конф., (Новоград-Волинський, 13–16 вересня 1995 р.) / Виконком Новоград-Волинської міської Ради нар. деп., Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині [та ін.]. – Новоград–Волинський, 1995. – С. 177–179.

287. Макаренко Н. Передумови переселення та політико-правове поле розвитку німецької етнічної групи в Україні в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. / Наталія Макаренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : зб. наук. праць / Гол. ред. Левенець Ю. А. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2000. – Вип. 14. – С. 43–65.

288. Морозова А. В. До історії єврейських землеробських колоній в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Морозова, Д. В. Бєлий // Архіви України. – 2003. – № 1–3. – C. 128–146. – Режим доступу до журн. : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/index.php?251#Contents.

289. Надольская В. Хозяйственная деятельность иностранных колонистов Волынской губернии (вторая пол. ХІХ – начало ХХ вв.) / Валентина Надольская // Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине : 19 – начало 20 вв. : сб. науч. трудов / Центр славянских исследований при университете Хоккайдо ; Науч. ред. К. Мацузато. – М.: РОССПЭН, 2005. – С. 89–131. – (Славяно-евразийские исследования. Вып. 8).

290. Надольська В. Процеси етнокультурної взаємодії в історичному розвитку Волині / Валентина Надольська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ; Гол. ред. В. П. Андрущенко. – Вип. 6. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 236–240. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nchnpu/6/2008_6.pdf.

291. Надольська В. В. Виникнення німецьких колоній (на прикладі Житомирсь­кого повіту) / В. В. Надольська // матеріали всеукр. наук.–краєзн. конф. до 130-річчя Житомирської обл. універс. наук. б-ки., (Житомир, 23–25 травня 1996 р.) / Житомирське обл. управл. культури, Житомирська обл. універс. наук. б-ка [та ін.]. – Житомир : Поліграфіка, 1996. – С. 109–110.

292. Надольска В. В. Поляки Волині у другій половині ХІХ ст. / В. В. Надольська // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., (Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, жовтень 1994 р.) / Виконком Хмельницької обл. Ради нар. деп., Обл. управл. освіти і культури [та ін.]. – Хмельницький, 1994. – С. 548–550.

293. Надольська В. В. Регулювання російським царизмом процесів колонізації Південно-Західного краю у другій половині ХІХ ст. / В. В. Надольська // Житомирщина на зламі тисячоліть. Велика Волинь : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–краєзн. конф., 20–23 вересня 2000 р. / Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині, Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.]. – Житомир: Вид-во М.А.К., Т. 21 – 2000. – С. 140–142.

294. Надольська В. В. Трудова імміграція в Україну другої половини ХІХ ст. і політика російського царизму / В. В. Надольська // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі України. Історичні науки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Волинський державний університет імені Лесі Українки ; відп. ред В. К. Баран. – Луцьк : Вежа, 2000. – Вип. 1. – С. 12–16.

295. Олешко П. Вплив російського законодавства на зміни у системі землеволодіння на Волині після польського повстання 1863 року / Петро Олешко // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Волинський державний університет імені Лесі Українки ; відп. ред В. К. Баран. – Луцьк : Вежа, 1999. – Вип. 2. – С. 73–76.

296. Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну і політика Росій­ської імперії щодо переселенців у другій половині XIX ст. / О. Пилипенко // Людина і політика. – 1999. – № 3. – С. 19–22.

297. Погребінська І. М. Правове та економічне становище євреїв в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. М. Погребінська // Український історичний журнал. – 1996. – № 4. – С. 124–132.

298. Подольський А. Ю. Антисемітська політика російського царизму в Україні на початку XX ст. / А. Ю. Подольський // Український історичний журнал. – 1995. – № 6 – С. 61–65.

299. Поліщук Ю. Етнічний склад населення Волині та вплив на нього національної політики російського царизму (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.) / Юрій Поліщук // Волинь у новітній історії української державності : зб. наук. праць / Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Західний центр політичних УАПН м. Луцьк [та ін.] ; Гол. ред. Б. О. Ярош. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 1999. – С. 37–51.

300. Поліщук Ю. Етнічний склад населення Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Юрій Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : зб. наук. праць / Гол. ред. Левенець Ю. А. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2000. – Вип. 14. – С. 80–90.

301. Поліщук Ю. Переселення чехів на Волинь (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Юрій Поліщук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки : зб. наук. праць / Гол. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 6 (8). – С. 516–524.

302. Пономаренко А. Чехи на Дубенщині. Деякі статистичні дані / Антоніна Пономаренко // Чехи на Дубенщині : матеріали міжнар. наук.-теор. конф., (Дубно, 12–13 липня 2003 р.) / Дубенська міська рада, Держ. істор.-культ. заповідник м. Дубно [та ін.]. – Дубно, 2003. – С. 3–4.

303. Попов В. Ж. Чеські переселенці на Правобережній Україні (60–70-ті рр. XIX ст.) / В. Ж. Попов // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць / АН України. Інститут історії України; Відп. ред. П. С. Сохань. – К., 1992. – Вип. 2. – С. 16–22.

304. Постоловський Р. М. Економічний розвиток чеських земель в складі Габсбурзької імперії / Р. М. Постоловський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки : зб. наук. праць / Гол. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Т. 2 (4). – С. 161–166.

305. Праксенталер Б. Немцы на Волыни / Бенедикт Праксенталер // Житомир в історії Волині і України : тези всеукр. наук. краєзн. конф., (Житомир, 7–10 вересня 1994 р.) / Виконком Житомирської міської Ради нар. деп., Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині [та ін.]. – Житомир : ЖО СЖУ, 1994. – С. 104–105.

306. Ремезова О. О. Демографічна динаміка польського населення на Волині / О. О. Ремезова, Г. О. Корбут, М. С. Памірський // Українська полоністика. – Житомир, 2005. – Вип. 2. – С. 78–84.

307. Рибинський В. П. Єврейські хліборобські колонії на Київщині, Волині та Поділлі в половині ХІХ ст. / В. П. Рибинський // Збірник праць єврейської історико-археографічної комісії / ВУАН. Історико-Філологічний Відділ / під головув. А. Е. Кримського. –Т. ІІ. – К. : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. – С. 199–246.

308. Рихлік Є. Досліди над чеськими колоніями в Україні / Євген Рихлік // Записки етнографічного товариства. – К., 1925. – Кн. 1. – С. 33–37.

309. Рихлік Є. Чехи на Житомирщині / Євген Рихлік // Чехи на Волині: історія і сучасність. Велика Волинь : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–краєзн. конф., 11–13 жовтня 2001 р. / Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині, Малинська РДА [та ін.]. – Житомир-Малин : Волинь, 2001 – Т. 24. – С. 115–117.

310. Рінк Ф. Волинські німці, їх діяння та їх доля / Фрідріх Рінк // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинезнавства / Гол. ред. М. Боровський. – Ч. 9. – Вінніпег, 1967. – С. 32–37.

311. Самарцев І. Євреї України (ХІХ – початок ХХ століть) : історико-економічний аналіз / Ігор Самарцев // Віче. – 1993. – № 11. – С. 120–132.

312. Сидорчук О. С. Чеське населення Правобережної України у 1914–1915 рр.: становище, правовий статус, репресії / О. С. Сидорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки: зб. наук. праць / Гол. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 6 (8). – С. 525–535.

313. Слащук А. М. Хутірська сітка поселень на Волині: її формування та розвиток / А. М. Слащук // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., (Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, жовтень 1994 р.) / Виконком Хмельницької обл. Ради нар. деп., Обл. управл. освіти і культури [та ін.]. – Хмельницький, 1994. – С. 561–563.

314. Смялко Б. Російська меншина на Волині / Богдан Смялко, Валентина Надольська // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. істор.–краєзн. міжнар. конф., (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинська ОДА, Володимир-Волинська міська Рада [та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 277–279.

315. Сотниченко В. Єврейське землеробство в Україні: деякі аспекти історичного досвіду / Володимир Сотниченко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : зб. наук. праць / Гол. ред. Левенець Ю. А. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2000. – Вип. 10. – С. 200–209.

316. Суліменко О. Г. Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О. Г. Суліменко // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ; Гол. ред. А. Г.Слюсаренко. – К. : УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 10. – С. 89–91.

317. Таранець С. В. Розселення та соціально-економічне становище старообрядців Волині в ХІХ – на початку ХХ ст. / С. В. Таранець // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 75–86.

318. Теличук П. П. Особливості сільськогосподарської економіки Правобережної України напередодні реформи 1861 року / П. П. Теличук, В. О. Паламарчук // Велика Волинь : минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., (Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, жовтень 1994 р.) / Виконком Хмельницької обл. Ради нар. деп., Обл. управл. освіти і культури [та ін.]. – Хмельницький, 1994. – С. 131–135.

319. Чеботарева В. Г. Немецкие колонии Российской империи – «государства в государстве» / В. Г. Чеботарева // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 1. – С. 129–144.

320. Чех Д. Хмелеводство в Волынской губернии / Д. Чех // Труды Императорского Вольного Экономического Общества. – СПб. : Типография товарищества «Общественная польза», Т. ІІ. – 1881. – С. 75–78.

321. Шандра В. С. Проблеми управління Правобережною Україною : Київське генерал-губернаторство за О.М. Дондукова-Корсакова (у 1869–1878 рр.) / В. С. Шандра // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. : зб. статей / НАН України, Інститут історії України ; О. П. Реєнт (голова ред. кол.). – К. : Інститут історії України, 2003. – Вип. 6. – С. 193–213.

322. Шульга С. А. Економіка чеських поселень на Волині у міжвоєнний період / С. А. Шульга // Чехи на Волині: історія і сучасність. Велика Волинь : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–краєзн. конф., 11–13 жовтня 2001 р. / Житомирське наук.-краєзн. тов. досл. Волині, Малинська РДА [та ін.]. – Житомир-Малин : Волинь, 2001 – Т. 24. – С. 19–22.

323. Щербак М. Г. Політика царського уряду щодо німців та чехів на Правобережній Україні в ХІХ столітті / М. Г. Щербак // Національні меншини Правобережної України : історія і сучасність : наук. зб. за матеріалами всеукр. наук.-краєзн. конф., 16–17 жовтня 1998 р. / Управл. культури Житомирської ОДА, Управл. у справах нац-стей, міграції та релігії Житомирської ОДА [та ін.]. – Житомир : Волинь, 1998. – С. 11–13.

324. Щербак Н. Польське питання у губерніях Правобережної України та ініціативи місцевої влади (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Надія Щербак // Українська полоністика. – Житомир, 2004. – Вип. 1. – С. 79–86.

325. Щербак Н. О. Асиміляційна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ століття) / Н. О. Щербак // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ; Гол. ред. А. Г.Слюсаренко. – К. : УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 10. – С. 55–58.

326. Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці ХVІІІ – у першій чверті ХІХ ст. / Н. О. Щербак // Український історичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 16–26.

327. Щербак Н. О. Німецькі й чеські поселенці у Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. / Н. О. Щербак // Проблеми міграції. – 1997. – № 2 (3). – С. 8–11.

328. Щербак Н. О. Політика царизму щодо євреїв України в ХІХ столітті / Н. О. Щербак // Проблеми міграції. – 1999. – № 1 (8). – С. 19–27.

329. Щербак Н. О. Правовий статус національних меншин в Україні в ХІХ ст. / Н. О. Щербак // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Одеська національна юридична академія, Південноукраїнський центр гендерних досліджень ; Гол. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Юридична література, 2003. – Вип. 16. – С. 438–444.

330. Brandes D. German Colonists in Southern Ukraine up to the Repeal of the Colonial Statute // German-Ukrainian Relations in Historical Perspective / Edited by H.-J. Torke, J.-P. Himka / Detlef Brandes. – Edmonton-Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1994. – P. 10–28.

331. Kappeler A. Ukrainians and Germans in Southern Ukraine, 1870s to 1914 // German-Ukrainian Relations in Historical Perspective / Edited by H.-J. Torke, J.-P. Himka / Andreas Kappeler. – Edmonton-Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1994. – P. 45–68.

332. Klemantowicz D. Polacy w uprzemysłowieniu Wołynia w latach 1864–1914 / D. Klemantowicz, W. Ziomek // Ucrainica Polonica. – Київ-Житомир, – 2004. – Вип. I. – S. 51–66.

333. Nadolska V. Volyn within the Russian Empire : Migratory Processes and Cultural Interaction / Valentyna Nadolska // Imperiology. From Empirica Knowledge to Discussing the Russian Empire : зб. наук. праць / Slavic Research Center, Hokkaido University ; еdit. K. Matsuzato. – Sapporo, 2007. – P. 85–110. – (Slavic Eurasian Studies. no.13).

334. Nadolska W. Osadnictwo polskie w guberni Wolyńskiej (2 polowa XIX – początek XX wieku) / Walentyna Nadolska // Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka : Konferencja naukova / Muzeum Zamojskie w Zamościu, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku ; Red. J. Feduszka, P. Kondraciuk [i in.]. – Zamość : Zakład Poligraficzny, 2000. – S. 141 – 150.

ДОДАТКИ

<< | >>
Источник: ШМИД ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. ЗМІНИ В ЕТНІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.. 2010

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -