<<
>>

Список використаних джерел.

2.2 Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.

1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки., Навч. та науково-практ. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002., С.

- 8.

2. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. - М, 1997. -С. 47.

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. Навч. та науково-практ. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002., С. 35-36.

4. Грабовська І.М. Україна як метафізична реальність. Монографія. К., Стилос, 2000., С. 74-75.

5. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково- практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 С.

6. Там же.

7. Там же.

8. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. - К., 1989. - С.

75-76.

9. Балюк Г.І. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку. Право України № 2, 2011., С. 85-94.

10. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-

практичний посібник - К.: Знання - Прес, 2002, С. 137-138.

11. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки, К.: «Знання - Прес». - 2002, С. 13.

12. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій у схемах. - К.: Вентурі, 1996. - С. 194.

13. Данілян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України, Харків «Фоліо» - 2002, С. 223-224.

14. Грабовська І.М. Україна як метафізична реальність. - К.: Ститилос, 2000. - С. 74-75.

15. Там же, С. 78.

16. Андрейцев В.І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави. // Право України, 2011. № 2., С. - 71-72.

17. Там само.

18. Там само.

2.3.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел.:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. Список використаних джерел
 9. Список використаних джерел.
 10. Список використаних джерел:
 11. Список використаних джерел.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ