<<
>>

Список використаних джерел

Розділ 1. Методологічні та правові заходи забезпечення екологічної

політики України

1. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві

1.

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР.

2. Там же, Розділ 1.

3. Гьосле В. Політична філософія в сучасному світі. - К., 2003.

4. Самчук З.Ф. До питання про значення політичного чинника в розв’язанні екологічних проблем // Філософія. Антропологія. Екологія. Альманах. Вип. 1. - К., 2000.

5. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Еколологічна безпека. Право., К. - 1996, стор. 5-6.

6. Там же, ст. 6-7.

7. Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, К., - 2004., ст. 8-9.

8. Там же, ст. 9.

9. Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної екологічної політики. Монографія., Дніпропетровськ, вид. «Наука і освіта». - 2003., - с. 26-27.

10. Конституція України // ВВРУ №30., - 1996. - с. 141.

ІІ.Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної екологічної політики. Монографія., Дніпропетровськ, вид. «Наука і освіта». - 2003., - с. 28.

12. Там же, ст. 28-29.

13. Кравців В. Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики // Регіональна економіка. - 1999. - №1. - с. 124-135.

14. Крук В.Ю. Екологічна політика України: сучасний стан та

перспективи розвитку (регіональний аспект). // Актуальні проблеми

державного управління: зб. наук. праць. ОРІДУ. - О., 2006. - Вип. 2(26). - с. 264-270.

15.Закон України «Про місцеве самоврядування», від 21 травня 1997 // Відомості Верховної ради. - 1997. - №24. - с. 170.

16. Крук В.Ю. Екологічна політика України: сучасний стан та

перспективи розвитку (регіональний аспект). // Актуальні проблеми

державного управління: зб. наук. праць. ОРІДУ. - О., 2006. - Вип. 2(26). - с. 264-270.

17. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі: Спец. Вид. до п’ятої Всеєвропейської конф. міністрів навколишнього природного середовища «Довкілля для Європи». - К., 2003. - с. 172.

18. Крук В.Ю., там же, с. 264-270.

19. Гьоске В. Практична філософія у сучасному світі. - К., 2003.

20. Хилько М.І. Екологічна політика. - К., - 1999.

21. Йонас Г. Принципи відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К. 2001.

22. Юрченко Л.І. Екологічна політика як врахування складних взаємин екологічної культури і екологічної безпеки. - Х.

23. Грабовська І.М. Україна як метафізична реальність., К.- 2000, с.- 80.

1.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ