<<
>>

Список використаних джерел.

4.2. Форми права природокористування: загальне та особливе.

1. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики.

Монографія., 2011, Дніпропетровськ, НГУ. - С. 382-384.

2. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. Ст. 349.

3. Андрейцев В.І. Там же. С. 384.

4. Андрейцев В.І. Там же. С. 385.

5. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. 2-е видання. - К., Знання. - 2007. - С. 133-134.

6. Сучасний тлумачний словник української мови. За ред. проф. В.В. Дубічинського. - Харків, ВД «Школа». - 2006. - С. 762.

7. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики. Монографія., 2011, Дніпропетровськ, НГУ. - С. 386.

8. Лісовий кодекс України від 8 лютого 2006. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21. - Ст. 170.

9. Андрейцев В.І. Там же. С. 388.

10. Водний кодекс України від 6 червня 1995 . // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - С. 189.

11. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики. Монографія., 2011, Дніпропетровськ, НГУ. - С. 388-389.

4.3.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел.: