Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання якості довкілля - стратегічного напряму екологічної політики України, а також правові форми та способи гарантування якості довкілля. Може стати у пригоді науковцям, викладачам, студентам, аспірантам вищих юридичних навчальних закладів, юристам-практикам.

|
Розділ 1. Методологічні та правові заходи забезпечення екологічної політики України
Розділ 2. Правове забезпечення екологічної безпеки - прюритетнии напрям екологічної політики України.
Розділ 3. Правове регулювання якості довкілля - стратегічнии напрям екологічної політики України.
Розділ 4. Правове стимулювання ефективного природокористування кардинальних напрямів екологічної політики України.

Книги и учебники по дисциплине Екологічне право України: