<<

ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕДМОВА.......................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.......................................................................................................

5

1.1. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики

України та їх впровадження в праві............................................................. 5

Список використаних джерел..................................................................... 22

1.2. Генеза нормативно-правового забезпечення екологічної

політики України......................................................................................... 24

Список використаних джерел..................................................................... 37

1.3. Механізми правового забезпечення екологічної політики

України........................................................................................................ 40

Список використаних джерел................................................................. 5 5

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ - ПРІОРИТЕТНИЙ

НАПРЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ................................... 55

2.1. Об’єктивні ознаки та суб’єктивні чинники правового забезпечення екологічної безпеки 55

Список використаних джерел..................................................................... 69

2.2 Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки 71

Список використаних джерел..................................................................... 89

2.3. Проблеми юридичної відповідальності за порушення

законодавства у сфері екологічної безпеки................................................ 91

Список використаних джерел.....................................................................

96

2.4. Підстави юридичної відповідальності за порушення

законодавства у сфері екологічної безпеки................................................ 97

Список використаних джерел................................................................... 110

2.5. Юридична відповідальність як засіб реалізації

регіональної екологічної політики............................................................ 111

Список використаних джерел................................................................... 121

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ - СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.............................................................................. 122

3.1. Доктринальні підходи щодо правового механізму

охорони довкілля...................................................................................... 122

Список використаних джерел................................................................... 133

3.2. Проблеми комплексного правового регулювання

якості довкілля........................................................................................... 135

Список використаних джерел................................................................... 141

3.3. Правові форми та способи гарантування якості довкілля..... 142

Список використаних джерел................................................................... 152

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ

ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАРДИНАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.............................................................................. 154

4.1. Проблеми реалізації права власності на природні ресурси......... 154

Список використаних джерел................................................................... 166

4.2. Форми права природокористування: загальне та особливе 168

Список використаних джерел................................................................... 180

4.3. Юридичні гарантії ефективного використання

природних ресурсів .................................................................................. 181

Список використаних джерел................................................................... 196

<< |
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме ЗМІСТ: