<<
>>

Список використаних джерел

3.2. проблеми комплексного правового регулювання якості

довкілля

1. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні, К. - 1997.-ст.

6.

2. Там само ст. 6.

3. Там само ст. 6-7.

4. Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації

законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації, Бюлетень Міністерства юстиції України №9 - 2008р., ст. 90.

5. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним

законодавством України (теоретико-правові аспекти), Монографія, ВПЦ «Київський університет», 2008, ст. 4.

6. Там само ст. 5.

7. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности

(юридический аспект) // Сов. государство и право. - 1988. - №12.- с. 47.

8. Карташкин В.А. Гуманитарный компонент всеобъемлющей

системы международной безопасности // Советский ежегодник

международного права: Сб. - М., 1988. - С. 20

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  9. Список використаних джерел.
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ