<<
>>

Список використаних джерел.

3.1. Доктринальні підходи щодо правового механізму охорони

довкілля.

1. Гьосле В., Практична філософія в сучасному світі. - К., 2005, стор. 5.

2. Крисаченко B.C., Хилько М.І., Екологія.

Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: «Знання України», 2002.- стор. 315.

3. Юрченко Л.І. Екологічна політика як врахування складних взаємин екологічної культури і екологічної безпеки. - X., 2005, стор. 4-5.

4. Андрейцев В.І. Новітні доктрини екологічного права України. / Матеріали доповіді Міжнародного круглого столу «Актуальні проблеми екологічного права» - Д.: Національний гірничий університет, - 2010.- С. 3-4.

5. Там же. С. 4-5.

6. Офіційний вісник України. - 2007. - № 79. - Ст. 2961.

7. Андрейцев В.І. Політика, інновації, приватизація, екологічна безпека, право. Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України. - К., 1996. - С. 46-59.

8. Андрейцев В.І., Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави. - С. - 67-68.

9. Гетьман А.П. Термінологія екологічного законодавства:

методологічні засади та перспективи, уніфікація // Правова система України: історія, стан та перспективи 4 том. - Харків. Право. - 2008. - С. 268.

10. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації екологічного законодавства України // Правова держава України: проблеми перспективи розвитку. Короткі тези допов. та наук. повід. республік. наук. - прак. конф. 9-11 листопад 1995 р. Харків. - 1995. - С. 200-201.

11. Рубель Олег. Екологія - Економіка - Право; Екологія - Право - Людина № 3 - 2009., Львів.

12. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. К. Наук. Думка. - 1989 - С. 64-75.

13. Андрейцев В.І., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г. та ін. Екологічне право. Особлива частина. Підручник за ред. акад. Андрейцева В.І. К., 2001. - С. 539.

14. Экологическое право Украины. Курс лекцій. Под. ред. Каракаша И.И. Одесса. - 2001. - С. 17.

15. Анісімова А. В. Предмет, метод, принципы и система экологического права // В кн. Экологическое право Украины. Учебное пособие. Отв. ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. Харьков. - 2007. - С. 19.

16. Андрейцев В.І., Ленчук П.І. Екологічне законодавство України в 4 книгах. - За загальною редакцією Андрейцева В.І. - К., Слово. 2007.

17. Андрейцев В.І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави., Право України № 2, 2011. - С. 74.

3.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел.: