<<
>>

Список використаних джерел:

Розділ ІІ. Правове забезпечення екологічної безпеки -

• о · ·· · ж 7 ··

пріоритетнии напрям екологічної політики України.

2.1. Об’єктивні ознаки та суб’єктивні чинники правового забезпечення екологічної безпеки.

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98 - BP., К. - 1999, с.-27.

2. Там же., с. - 27-28.

3. Там же., с.-28-29.

4. Попов В.К. Наукові основи екологічного законодавства України // Вісник Академії правових наук України. - 1995. - № 4. - С. 35-36.

5. Гетьман А.П., Розмєтаєв С.В. До питання розробки проекту Екологічного кодексу України // Екологічний вісник. - 2003. - № 4. - С. 20.

6. Попов В., Шульга М., Шахов В., Розмєтаєв С. Нові підходи до кодифікації екологічного законодавства України // Право України. - 1992. - № 3. - С. 17-20; Материалы международного «Круглого стола» на тему: Экологический кодекс Украины - мифы и реальности. - Киев, 12-13 мая 2005 г.; Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х. 2003; Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. збірник / відп. ред. В.Я. Тацій. - х., 2008. - Вип. 97. - С. 108-118.

7. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України., 2011., № 2., С. - 17.

8. Там же. С. - 17-18.

9. Губський Б. В. Внутрішні і зовнішні фактори економічної безпеки України // Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України: матер. круглого столу (28 грудня 1999 р.) / Відп. ред. Пирожков С. І, Губський Б. В., Сухоруков А. І. - К.: НІУРВ, 2000. - С.І7-18.

10. Рогожина Н. В поисках ответов на экологический вызов // Мировая экономика и международные отношения.

- 1999. - №9. - с.45.

11. Стегній О. Г. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. - К: Інститут соціології НАНУ, 2002.— 379 с, Крисаченко B.C., Хилъко М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку - К.: Знання України, 2001. - 598с., Хилъко М. І. Екологічна політика. - К.: Абрис, 1999. - 363с, Яницкий О. Н. Экологическое движение в России. Критический анализ. - М., 1996. - 216 с. та ін.

12. Качинський А. Б., Хміль Г. А. Екологічна безпека України: аналіз, прогноз, оцінка та державна політика. - К: НІСД, 1997. - С.8.

13. Білобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. - 2000. - № 1. - С.5.

14. Хёсле В. Философия и экология. - М.: Наука, 1993. - С.130.

15. Стратегическое планирование / Под. ред. Уткина Э. А. - М: Тандем, 1998.-С.44.

16. Лексин В. К, Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития. - М.: УРСС, 2000. -С. 63.

17. Коробко М. Перша Всеукраїнська конференція екологічної громадськості: влада не спрацьовує з громадськістю для подолання екологічної кризи // Погляд громадськості: Екологічна політика в Україні. Матеріали Першої всеукраїнської конференції екологічної громадськості (Київ, 15-16 грудня 2000 р.). - К.: Інфотерра, 2001. - С. 277.

2.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел::

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. Список використаних джерел
 9. Список використаних джерел.
 10. Список використаних джерел:
 11. Список використаних джерел.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ