<<
>>

Список використаних джерел.

Розділ 4. правове стимулювання ефективного природокористування кардинальних напрямів екологічної політики України.

4.1. Проблеми реалізації права власності на природні ресурси.

1. Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмеження. - Львів: «Астрон», 2001. - С. 108.

2. Бередіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 60-61.

3. Бередіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 56.

4. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України - Харків.: Право, 1997, С. - 9.

5. Бередіхіна В.Л., Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 100.

6. Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони природного навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова ВР України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

7. Бередіхіна В.Л., Конституційні засади права громадян на безпечне

навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - .

8. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики., Монографія, Дніпропетровськ, НГУ - 2011, С. 380-381.

9. Там же. С. - 390.

10. Там же. С. - 390-391.

11. Там же. С. - 391.

12. Там же. С. - 392.

13. Петров В.В. Экология и право. - М., Юрид. лит. - 1981. - С. 32-33.

14. Попов В.К. Экологический Кодекс Украины // Проблемы совершенствования экологического законодательства и эффективности его реализации. - М. - 1993. - С. 47.

15. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації екологічного законодавства в сучасних умовах. // Правова система України: Право. - 2008. - С. 161-184.

16. Андрейцев В.І. Актуальні проблеми екологічного права: новітні доктрини: ретроспективний аналіз та погляди у майбутнє. // Матеріали доповіді Міжнародного круглого столу «Актуальні проблеми екологічного права». - Дніпропетровськ, НГУ, 2010. - С. 35.

4.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел.: