<<
>>

Список використаних джерел.

Розділ 4. правове стимулювання ефективного природокористування кардинальних напрямів екологічної політики України.

4.1. Проблеми реалізації права власності на природні ресурси.

1. Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмеження. - Львів: «Астрон», 2001. - С. 108.

2. Бередіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 60-61.

3. Бередіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 56.

4. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України - Харків.: Право, 1997, С. - 9.

5. Бередіхіна В.Л., Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - 100.

6. Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони природного навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова ВР України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

7. Бередіхіна В.Л., Конституційні засади права громадян на безпечне

навколишнє природне середовище, Монографія. Харків.: 2008, С. - .

8. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики., Монографія, Дніпропетровськ, НГУ - 2011, С. 380-381.

9. Там же. С. - 390.

10. Там же. С. - 390-391.

11. Там же. С. - 391.

12. Там же. С. - 392.

13. Петров В.В. Экология и право. - М., Юрид. лит. - 1981. - С. 32-33.

14. Попов В.К. Экологический Кодекс Украины // Проблемы совершенствования экологического законодательства и эффективности его реализации. - М. - 1993. - С. 47.

15. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації екологічного законодавства в сучасних умовах. // Правова система України: Право. - 2008. - С. 161-184.

16. Андрейцев В.І. Актуальні проблеми екологічного права: новітні доктрини: ретроспективний аналіз та погляди у майбутнє. // Матеріали доповіді Міжнародного круглого столу «Актуальні проблеми екологічного права». - Дніпропетровськ, НГУ, 2010. - С. 35.

4.2.

<< | >>
Источник: Заржицький О.С.. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: моногр. / О.С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет,2012. - 200 с.. 2012

Еще по теме Список використаних джерел.:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. Список використаних джерел
 9. Список використаних джерел.
 10. Список використаних джерел:
 11. Список використаних джерел.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ