<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Неопубліковані джерела

1. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення земель полковнику Далмацького гусарського полку Стойкову. План дачі Стойкова. Опис документальних матеріалів, переданих з архіву Вознесенської і Катеринославської межових експедицій.

25.V.1775-6.VI.1782. - Державний архів Херсонської області (ДАХО), ф. 14. Новоросійська губернська креслярня, оп. 1, спр. 5, арк. 1-38.

2. Донесення і рапорти офіцерів про відведення земель на території колишньої Запорізької Січі. ІІІ. 1776-18.V. 1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 21, арк. 1-17.

3. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників про відведення землі офіцерам. 12.V.1777-25.X.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 22, арк. 1-40.

4. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 13.VL1777-03.XII.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 23, арк. 1-40.

5. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 9.VH1776-29.IV.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 24, арк. 1-18.

6. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 23.V.1777-29.XI.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 25, арк. 1-32.

7. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 23.V.1777-29.XI.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 26, арк. 1-45.

8. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 6.УП.1777-20.ІХ.1842. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 27, арк. 1-34.

9. Укази Херсонського губернського правління, карта Олександрівського повіту. 8.VI.1777-14.VI.1827. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 28, арк. 1-27.

10. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів про відведення земель офіцерам. ІІІ.1777-07.ІХ.1777.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 30, арк. 1-25.

11. Укази Новоросійської губернської канцелярії, квитки на право володіння землею і влаштування поселень у Херсонській провінції, видані офіцерам козачих полків, гусарам і іншим військовим. 16.Х.1775-08.Х.1778. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 32, арк. 1-26.

12. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення відставних офіцерів, рапорти межувальників про відведення земель і про укладання планів земельних дач. План с. Плоске Інгульського повіту. 28.ІХ.1777-24.ІІ.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 36, арк. 1-47.

13. Укази Новоросійської губернської канцелярії і рапорти межуваль- ників про відведення земель дворянам у повітах. 29.IV. 1778- 18.ІІ. 1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 40, арк. 1-27.

14. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення землі генерал-майору Ржевському й албанським переселенцям при урочищі Кизий мис по розпорядженню генерал-поручника Ганнібала. 9.ѴІІ.1778-10.ХІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 41, арк. 1-7.

15. Укази Новоросійської губернської канцелярії і донесення офіцерів про відведення земель офіцерам. 25.І.1778-20.ХІІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 48, арк. 1 -16.

16. Укази Сенату і зведеної відомості роздачі земель поміщикам у Новоросійській губернії з даними про найменування маєтку, власника-поміщика, кількості зручної і незручної землі, часу відведення земельної дачі, наявності населення. 1777-1795. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 51, арк. 1-198.

17. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів про стан межування по губернії. Зведення про відведені землі по Ольвіопольсь- кому повіті. 15.VL1781-11.nL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 88, арк. 1-71.

18. Справа про відведення землі капітанші Радойчиній у Крюківському повіті. План урочища Лозоватки Крюківського повіту. 11. ХІ. 1781-11.VII. 1782.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 93, арк. 1-7.

19. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення офіцерів про відведення земель в Ольвіопольському повіті.

17.VL1781-28iL1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 95, арк. 1-20.

20. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення землі в Новопавловському повіті. Зведення про роздані поміщикам землі у Крюківсь- кому і Єлизаветградському повітах. 3.VL1781-10.VL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 105, арк. 1-18.

21. Указ Новоросійської губернської канцелярії і зведення про приватновласницькі землі і кількість кріпаків у Єлизаветградському повіті. Почато 26iV.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 110, арк. 1-12.

22. Указ Новоросійської губернської канцелярії. 15.ІХ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 135, арк. 1-2.

23. Пропозиція губернатора про розбір скарги вахмістра Апостола. 21.ІІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 139, арк. 1-2.

24. Указ Новоросійської губернської канцелярії. 18.Vn.1782-23.L1783.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 142, арк. 1-3.

25. Указ Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів, донесення майора Мажарова про відведення землі в Єлизаветградському повіті. 12.Vn. 1782-11.ХІ. 1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 179, арк. 1-7.

26. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення капітана Бурцева з проханням про повернення йому землі в Ольвіопольському повіті. 02.ІХ.17[...]-29^П.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 194, арк. 1-16.

27. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землеміра і донесення підпоручника Новаковича про відведення йому землі під заселення польськими переселенцями. 27.ѴП.1782-05.ѴП.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 195, арк. 1-8.

28. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення і межування земель офіцерам. 01.V.1783-01.VL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 201, арк. 1-29.

29. Ордер Вознесенському губернському землеміру і рапорти повітових землемірів про відведення землі 9 тисячам державних селян, що переселяються з центральних губерний Росії на державні землі біля м.Вознесенська. План земель, які відведено селянам і опис угідь. 19.^.1796-20.ХІІ.1796. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр.

291, арк. 1-45.

30. Ордера і рапорти повітових землемірів про межування земель, придбаних по купчих. 14^І.1798-15.ХП.1798. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 356, арк. 146.

31. Укази Новоросійського губернського правління і переписування з повітовими землемірами про межування земель у повітах. Довідки і зведення про кількість землі і чисельність населення в населених пунктах губернії. 15.L1798-19.VL1800. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 360, арк. 1-87.

32. Зведення і рапорти начальника Дубоссарського сухопутного карантину про осіб, що прибувають з-за кордону. 2^Ш.1799-19.ХІІ. 1799. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 427, арк. 1-81.

33. Без назви. 1777-1793 рр. - Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. Архів (ДІМ Арх.). Фонд Катеринославське намісницьке правління (1777-1778, 1786, 1791-1793), кп. 38373, арх. 200, арк. 1-111.

34. Накази Сенату з Новоросійського губернського правління в казенну палату. 1797-1801 рр. - ДІМ Арх., кп. 38340, арх. 350, арк. 1-107.

35. Донесення капітана Пандурського полку Олішевського про жорстоке обертання поручника Карачуна з підпорядкованими і про нанесення образи йому і його дружині; ордера Мельгунова про розбір цієї справи і вирок. 1762 р. Оригінали і копії. - ІР НБУ, ф. 9, оп 1, спр. 1658-1669 (12 одиниць), арк. 1-24.

36. Справа за обвинуваченням відставного капрала Христофора Велко- ва і його товаришів Тимофія Кузьменка й Івана Герасимова у крадіжці товарів із крамниці купця Гната Пишненка. Жовтень-грудень 1795-березень 1796 р. Оригінали і копії. - ІР НБУ, ф. 9, оп 1, спр. 21566-21609 (44 одиниці), арк. 1-90.

37. Справа про вселення Сербського гусарського полку на Україні. 1728 р. Копія in 4(. - ІР НБУ, ф. Балканистика, оп. 1, спр. ІІ-1687, арк. 1-6.

38. Атлас Катеринославського намісництва, складений з однієї губернської генеральної карти і п'ятнадцятьох повітових, із призначенням кожного володіння дач, до яких приєднано докладні пояснення й укупі 15 повітових, двох приписних і одного портового міст плани. 1787 р.

- Російський державний військово-історичний архів (РДВІА), ф. Військового Вченого архіву (ВВА), оп. 1, спр. 18725, арк. .

39. Генеральна ланд-карта від Києва, рікою Дніпро, до Очакова з показанням Української лінії... 1743 року. - РДВІА, ф. ВВА, оп. 1, спр. 20114, арк. 1.

40. Карта Катеринославського намісництва частини, що лежить праворуч Дніпра, із приєднанням Бессарабії і частин Молдавії і Польщі. - РДВІА, ф. ВВА, оп. 1, спр. 20170, арк. 1-2.

41. Рапорти академіка І.Гильденштедта в Імператорську Академію Наук. 1774 р. - Рукописний відділ Російської публічної бібліотеки ім. М.Є.Салтикова-Щедріна (м.Санкт-Петербург) (РВ РПБ), ф. 609. В.С.Попов, оп. 1, спр. 10, арк. .

42. Повідомлення князя Платона Олександровича Зубова щодо керування Катеринославською губернією (1793 - 1796 р.м.). - Російський державний архів давніх актів (РДАДА), ф. 16. Внутрішнє керування. Розряд XVI, оп. 1, спр. 699, ч. I, арк. .

43. Рукопис монографії "Нариси по історії заселення Південної України в середині XVIII століття (1734-1775 р.м.)." Глави I-III. - Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУУ), ф. 3806. Полонська-Василенко Н.Д. 1901-1943 рр., оп. 1, спр. 3, арк. 1-130.

44. Продовження рукопису монографії "Нариси по історії заселення Південної України в середині XVIII століття (1734-1775 р.). - ЦДАВОВУУ, ф. 3806, оп. 1, спр. 4, арк. 1-171.

45. Робота "Склад людності Новосербських полків". - ЦДАВОВУУ, ф. 3806, оп. 1, спр. 9, арк. 1-222.

46. Без назви. 5.I.1725-10.I.1725. - Центральний державний історичний архів України (м.Київ) (ЦДІАУК), ф. 59. Київська губернська канцелярія, оп. 1, спр. 75, арк. 1-91.

47. Укази Військової колегії і листування з ній щодо квартирування в українських містах гусарських полків, скомплектованих із сербів. 13.V.1724- 29.VI.1727. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 76, арк. 1-33.

48. Справа про приїзд у м. Київ сербів для служби у російській армії і виплаті їм проїзних і порціоних грошей.

10iV.1725-26iV.1725. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 96, арк. 1-13.

49. Справа про видачу платні, раціонів і порціонів солдатам і офіцерам гусарського полку Київського гарнізону. VnL1725^H1726. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 98, арк. 1-37.

50. Списки на видачу платні, раціонів і порціонів солдатам і офіцерам гусарського полку Київського гарнізону. І.1726-х.1726. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 136, арк. 1-163.

51. Відомість на виплату платні солдатам і офіцерам Сербського гусарського полку за вересневу третину 1728 р. 5. 1.1729-13.III. 1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 175, арк. 1-40.

52. Справа про прийняття на службу в російську армію болгар, угорців, сербів і ін. 4^І.1729-22.ХІ.1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 193, арк. 1-19.

53. Справа про прийом на службу в російську армію серба Волча Стое- ва і болгарина Стояна Савича. 5.V.1729-26.VI.1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 194, арк. 1 -16.

54. Указ Військової колегії про дозвіл прапорщику Величкову вербування в гусарські полки осіб різних національностей. 05.ХІІ.1749. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1705, арк. 1-4.

55. Справа про набір іноземців у Сербський гусарський полк і Угорський гусарський полки, про видачу їм платні. 11.VII.1750-15.XI.1750. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1836, арк. 1-34.

56. Рапорт генерал-майору Хорвату про відправлення в Нову Сербію 33 солдат, виділених із київських гарнізоних полків для гусарського і пандурсько- го полків (чернетка). Не пізніше 1750-х рр. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1838, арк. 1.

57. Справа про повернення зброї і грошей, відібраних польськими солдатами в іноземців, що прибули для служби в російську армію. 13.X.1750- 17.X.1750. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1839, арк. 1-4.

58. Справа про поїздку капітана гусарського полку Іванова до Туреччини для вербування гусар у російську армію. 12. VI.1751-07. VII.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2006, арк. 1-12.

59. Справа про висновок із містечка Архангельського гусар Молдавського полки, що перешкоджають переселенню в Нову Сербі іноземних подда- ных. 15.ІХ.1752 - 22.ІХ.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2143, арк. 1-3.

60. Справа про переведення поручника Угорського гусарського полки Величкова у розпорядження генерал-майора Хорвата. 25.III.1752-29.III.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2147, арк. 1-2.

61. Справа про виділення провіанту і фуражу для сербської команди генерал-майора Шевича, що прийняла російське підданство: списки приведених до присяги. 24.Х.1752-04.ХІІ.1753. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2186, арк. 1-53.

62. Справа про надання квартири в м. Києві і видачу платні сербському священику Вані, що їде з Австрії в Нову Сербію для зустрічі з генерал-майором Хорватом і ін. 10.VI.1752-07.X.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2192, арк. 118.

63. Донесення секунд-майора Петрешевича і квартирмейстера Кацара київському обер-коменданту про видачу паспортів для проїзду в Нову Сербію капітану Юзбашину, поручнику Вунчину і 9 грекам. 08. УШ.1753-10. Х.1753. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2338, арк. 1.

64. Листування київського генерал-губернатора Костюріна з генерал- лейтенантом Хорватом, Г лєбовим, генеральним писарем Кочубієм і іншими про набір новосербських гусарських полків, про приведення до присяги сербів, що вступили в ці полки. 27.УШ.1755-19.ѴІ.1756. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2622, арк. 1-38.

65. Справа про прийняття російського підданства, поселення в Росії чорногорців, сербів і ін. іноземних підданих і про асигнування грошових сум на їхнє утримування. 014.1757-28.Х.1757. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3056, арк. 1-181.

66. Справа про прийняття російського підданства польськими, болгарськими й іншими підданими. 27. І1759-20.ХП.1759. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3325, арк. 1-49.

67. Справа про розшук гусара Молдавського гусарського полки Фокі- нета Ф., обвинувачуваного в крадіжці грошей в ад'ютанта Македонського гусарського полку Константинова А. 2-6. УП.1761. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3693, арк. 1-10.

68. Справа про зарахування поручника Собецького в Македонський гусарський полк, про відправлення в лейб-гусарський полк вахмістра, капралів і гусар Македонського гусарського полку, про видачу провіанту гусарам цього полка, що повертаються з полону й ін. 17.L1762-30.VL1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3952, арк. 1-45.

69. Справа про виділення грошових сум, постачанні провіантом і фуражем Македонського і Старосербського гусарських полків, що повернулися в Росію після російсько-прусської війни. 27.Ш.1761-23.Ѳ.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3953, арк. 1-27.

70. Справа про відправлення гусара австрійського Калмуцького полку Лазаровича С. у головну канцелярію Новосербського корпусу для залічення в Болгарський гусарський полк. 03.УІІ.1762-15.УП.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3954, арк. 1-4.

71. Заголовок справи про заготівлю фуражу на території України для Македонського і Донського полків. 1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3958, арк.

1.

72. Справа про видачу грошей втікачам з прусського полону гусарам Македонського полку Гаврилову И., Пантеско Г., Михайлову С., Бугосієву П. і повернення їх у полк. 22.ІХ.1752-28.ІХ.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4003, арк. 1 -12.

73. Справа про відправлення по місцю проживання, затриманого Переяславською полковою канцелярією уродженця болгарського м. Церкви Вукоди- новця А., що прибув на Україну для збору пожертвувань на викуп брата з турецького полону. 14.ІХ.1762-21.Х.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4040, арк. 110.

74. Указ канцелярії перекладачу Миролюбу про роз'яснення іноземним підданим, що прибули на поселення в Росію указу Канцелярії опікунств іноземних про умови надання їм коней для переїзду до місця оселення. 16. ІХ.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4674, арк. 1.

75. Справа про прийняття російського підданства і оселення у Києві уродженця м. Костур Константинова Д. 19.1.1765-20.1.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4681, арк. 1-6.

76. Справа про прийняття російського підданства і перехід з магометанського в православне сповідання уродженця м. Нікополя Сербина П. 15.

ІІ.1765-18.Ѵ.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4682, арк. 1-7.

77. Книга київської рейтарськой команди для запису витрат грошових сум на утримування іноземних підданих, що побажали оселитися в Росії. І.1767-ХІІ.1767. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4973, арк. 1-94.

78. Справа за обвинуваченням відставного полковника Філіповича в накладенні податей на болгар, що виїхали на поселення в Росію. 17.V.1766- 07.I9.1766. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4975, арк. 1-7.

79. Справа про видачу платні офіцерам, капралам і гусарам Сербського, Угорського й інших гусарських полків за 1776 рік. 14Л1776-23.ХІ.1776. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 8163, арк. 1-76.

80. Указ Державної військової колегії про виведення вахмістра Петра Радівоєва в чин прапорщика і рапорт канцелярії про його одержання. 10.ІХ. 1777-11.ІХ. 1777. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 8466, арк. 1-3.

81. Справа про розшук дезертирів і гайдамаків на Запорожжі. 30.ХІ. 1753-22.1.1761. - ЦДІАУК, ф. 229. Архів Коша Нової Січі (1713-1776), оп. 1., спр. 18, арк. 1-229.

82. Справа про розкольницькі слободи при Лисих Горах і в Піщаному Броді, спалені бугогардівським полковником Семеновим. 1763. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 143, арк. 1-85.

83. Атестати, що видаються запорізьким старшинам і козакам, що звільнилися із війська. 9.Х.1763-ѴІІ. 1775. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, ч. І, арк. 1-240.

84. Змішане листування по різних справах Новоросійської губернії. 16.ІІ.1774-24.ХІІ.1774. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 332, арк. 1-265.

85. Про пограбованих на запорізьких землях волах та вівцях. 08.ІІ.1773-20.ХІІ.1773. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 342, арк. 1-29.

86. Справа про пограничні стосунки Війська Запорозького з Новоросійською губернією. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 343, арк. 1-89.

87. Справа про взяття під юрисдикцію Війська Запорозького жителів слобід Молдавського гусарського полка. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 353, арк. 1-55.

88. Справа про ліквідацію Запорозької Січі. 18.ХІІ.1775-19.ХІ.1777. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 365, арк. 1-136.

89. Підшивка справ (3 одиниці). 1753-1755. - ЦДІАУК, ф. 1413. Слов’яносербська комісія зі справ сербських переселенців у м. Бахмуті, керована таємним радником Фливерком Андрієм Матвійовичем (1753-1766), оп. 1, спр. 1, арк. 1-37.

90. Підшивка справ (134 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 6, арк. 1-256.

91. Підшивка справ (112 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

8, арк. 1-360.

92. Підшивка справ (84 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

9, арк. 1-285.

93. Підшивка справ (286 одиниць). 1758-1759. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 12, арк. 1-987.

94. Підшивка справ (184 одиниці). 1758-1759. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 15, арк. 1-636.

95. Підшивка справ (49 одиниць). 1761. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 20, арк. 1-366.

96. Підшивка справ (49 одиниць). 1762. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

25, арк. 1-732.

97. Підшивка справ (31 одиниця). 1762. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

26, арк. 1-478.

98. Підшивка справ (16 одиниць). 1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 32, арк. 1-379.

99. Підшивка справ (29 одиниць). 1762-1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 35, арк. 1-463.

100. Підшивка справ (12 одиниць). 1762-1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 36, арк. 1-583.

101. Підшивка справ (54 одиниці). 1764-1765. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 42, арк. 1-1006.

102. Указ у військову канцелярію про призначення Філіповича опікуном над іноземцями. 1765. - ЦДІАУК, ф. 2043. Плохинський Михайл Мелентьевич, викладач Харківської гімназії, власник колекції копій документів XVII-XIX століть (1679-1903), оп. 1, спр. 95, арк. 1-20.

Опубліковані джерела

103. Абросимова С.В., Чумак О.М. До історії Нової Сербії (документи з архіву канцелярії Новосербського корпусу) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1996. - Вип. 2. - С. 19-27.

104. Беднов В. Материалы для истории колонизации бывших запорожских владений. - Екатеринослав, 1914. - с.

105. Григорович В.И. Записка о пособиях к изучению южно-русской земли, находящихся в военно-ученом архиве Главного Штаба. Сост. В.Григорович и приложил карту Узу или Эдисана 1791 г. // Записки Императорского Новороссийского университета. -Одесса: Печатано в Типографии Ульриха и Шульце, 1876. - Т. ХХ. - С. 9-54.

106. Екатерина ІІ и Г.А.Потемкин. Личная переписка 1769-1791. / Издание подготовил В.С.Лопатин. - М.: "Наука", 1997. - 990 с.

107. Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 г. на Ново-Сербию. (С предисловием и послесловием С.Е.). // Киевская старина, 1883. - Т. 7 (Сент. - Окт.) - С. 135-198.

108. Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. 17311785 // Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Под ред. д. чл. Нила Попова. - М.: В Университетской типографии (М.Катков) на Страстном бульваре, 1884. - 561 с.

109. К истории управления Новороссии князем Г.А.Потемкиным, Александра Богумила. - Екатеринослав, Типогафия Губернского Земства, 1905. - Вып. 1 (Ордера 1790-1791 гг.). - 126 с.

110. Лица служившие в штате князя Потемкина-Таврического. Сообщил Н.Мурзакевич. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. -Одесса: в Городской Типографии, 1885. - Т. XI. - С. 506-508.

111. Манштейн Х. Записки исторические, гражданские и военные о России с 1727 по 1744 год, перевод Т.Мальгина. - М., 1823.

112. Мейер А. Повественное землемерное и естествословное описание Очаковской земли. - СПб., 1794.

113. Никифоренко Н.А. Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлиза- ветградською провінцією (травень-липень 1774 р.) // Записки науково- дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII- XIX століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1999. - Вип. 4 (5). - С. 15-39.

114. Описание Бессарабской области, сост. ведомства гос. коллегии ино- стр. дел надворным советником Пав. Свиньиным, 1816 г. 1 июня. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1867. - Т. VI. - С.175-320.

115. Описание городов и уездов Азовской губернии. С примечаниями Н.Мурзакевича. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 289-303.

116. Ордера кн. Потемкина правителю Таврической области. Сообщил Г.Киреенко // Известия Таврической ученой архивной комиссии. - Симферополь, Типография газеты "Крым", 1891. - № 11 (год пятый) - С. 57-76.

117. Очаковская зима по современному описанию. Сообщил В.Ястребов // Киевская старина. - 1884. - Т. IX (Май - Авг.). - С. 731-732.

118. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. (Документы). - М.: Изд.-во АН СССР, 1984. - 430 с.

119. Положението на българския народ под турско робство. Документи и материали. Съставил и редактирал Николай Тодоров. - София: Издание на БАН, 1953. - 464 с.

120. Примечания Александра Пишчевича на Новороссийский край // Киевская старина. - 1884. - Т. VIII. - С. 112-118.

121. Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о возстановлении разных старинных прав Малороссии, поданное Екатерине II в 1764 году // Киевская старина. - 1883. - Т. VI (Июнь). - С. 317-345.

122. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) -СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ѴІ: 1720-1722 гг. - 815 с.

123. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ѴІІ: 1723-1727 гг.- 922 с.

124. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ІХ: 1733-1736 гг. - 1023 с.

125. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. X: 1737-1739 гг. - 995 с.

126. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІ: 1740-1743 гг. - 988 с.

127. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІІ: 1744-1748 гг. - 960 с.

128. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІІІ: 1749-1753 гг. - 957 с.

129. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. XV: 1758-28 июня 1762 гг. - 1018 с.

130. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІ: 28 июня 1762-1765 гг. - 1018 с.

131. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІІ: 1765-1766 гг. - 1135 с.

132. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІІІ: 1767-1769 гг. - 1033 с.

133. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІХ: 1770-1774 гг. - 1081 с.

134. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХ: 1775-1780 гг. - 1034 с.

135. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІ: 1781-1783 гг. - 1083 с.

136. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІІ: 1784-1788 гг. - 1168 с.

137. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІѴ: 1796-1798 гг. - 869 с.

138. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХѴІ. 1800-1801 гг. - 875 с.

139. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХЫІІ. Книга штатов. - Ч. I. Штаты военносухопутные с 1711 по 1801 гг. - Отд. I: 1711-1762 г.г. - 392 с.

140. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХЬІІІ. Книга штатов. - Ч. I. Штаты военносухопутные с 1711 по 1801 гг. - Отд. ІІ: 1762-1796 г.г. - 316 с.

141. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи (ПСПРВПИРИ). - СПб.: Синодальная Типография, 1912. - Т. ІІІ: 1746-1752. - 542 с.

142. ПСПРВПИРИ. - СПб.: Синодальная Типография, 1912. - Т. ІѴ: 1753-28.ѴІ.1762. - 619 с.

143. ПСПРВПИРИ. - Пг.: Типография М.П.Фроловой, 1915. - Т.ѴІІІ: 6.ХІ.1796-11.Ш.1801. - 704 с.

144. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. / Дубровин Н. - СПб.: Типография Имп. Академии Наук, 1885. - Т. 1: 1775-1777. - 872 с.

145. Путешественныя записки Василья Зуева от С.Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. - В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук, 1787. - 273 с.

146. Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 и 1769 годы. / Сообщил А.Андриевский. - К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1892. - 139 с.

147. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России. / Составлен под руководством Петра Кеппена. - СПб., 1861. - 363 с.

148. Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Херсонская губерния. - СПб.: в военной типографии, 1863. - Ч. I. - 601 с.

149. Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Херсонская губерния. - СПб.: в типографии Калиновского, 1863. - Ч. II. - 874 с.

150. Яворницький Д.І. До історії Степової України. - Дніпропетровськ,

Друкарня "Пам’яті Перекопу", 1929. - 536 с.

Література

151. Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. - Харків, Вид. "Союз", 1920. - 110 с.

152. Бажова А.П. Русско-югославянские отношения во ІІ половине XVIII века. - М.: "Наука", 1982. - 288 с.

153. Байов А. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739 г.г. Первые три года войны. - СПб.: Электро-Типография Н.Я.Стойковой, 1906. - 556 с.

154. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. - М.: Воениз- дат, 1958. - 645 с.

155. Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1997. - Частина І. Аграрні відносини. - 204 с.

156. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Фірма "Довіра", 1992. - 414 с.

157. Грозданова Елена. Българската селска община през XV-XVIII век. - София: Изд.-во на БАН, 1979. - 207 с.

158. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. / Свод № 3. Международный альманах/ Сост. Н.В.Гумилева. - М.: Танаис ДИ - ДИК, 1994. - 544 с.: Ил.

159. Гуржос И.И. Краткий очерк истории поселка Ольшанка и сел Ольшанского района Кировоградской области. - Запорожье, 1995. - 52 с.

160. Данилевский Г.П. Украинская старина / Сочинения Г.П.Данилевского. - СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1901. - Т. ХХІ. - 166 с.

161. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (Его подготовка и заключение). - М.: Изд.-во АН СССР, 1955. - 368 с.

162. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 г.г. - М.: Изд.-во АН СССР, 1959. - 279 с.

163. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. - К.: «Наукова думка», 1965. - с.

164. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии) в XVIII - І пол. ХІХ века (1719-1858 гг.). - М.: "Наука", 1976 . - 307 с.

165. Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке: численность и этнический состав. - М.: "Наука", 1979. - 254 с.

166. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. - СПб.: в типографии В.В.Нусвальта, 1869. - Вып. I. - 455 с.

167. Кочубинский А. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Из истории Восточного вопроса. Война пяти лет (1735-1739). - Одесса: Тип. Штаба Одесского воен. округа, 1899. - 526 с.

168. Матковски Ал. Македонскиот полк во Украина. - Скоще, "Мисла", 1985 - 288 с.

169. Миллер Д.П. Заселение Новороссийского края и Потемкин. / Издание Харьк. Общ.-ва распространения в народе грамотности. - Харьков, Типография Губернского правления, 1895. - 48 с.

170. Осадчий Т.И. Щербановская волость Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Историко-этнографическое и хозяйственно-статистическое описание. / Издание Херсонской земской управы. - Херсон, Тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1891. - 112 с.

171. Петков С. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII-XIX вв.). - Запорожье, 1997. - 66 с.

172. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. 1787-1791. - СПб.: Типография Р.Голике, 1880. - Т. I: 1787-1789 г.г. - 237 с.

173. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. 1787-1791. - СПб.: Типография Р.Голике, 1880. - Т. II: 1789-1791 г.г. - 251 с.

174. Петров Анд. Ник. Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 1769 по 1774 год. - СПб.: Типография и литография А.Траншеля, 1874. - Т. IV: 1772 и 1773. - 234+157 с.

175. Пірко В.О. Військово-землеробські поселення на півдні України у XVIII столітті. - Донецьк, ДонДу, 1997. - 64 с.

176. Писаревский Гр. Из истории иностранной колонизации в России в

XVIII в. (По неизданным архивным документам). - М.: Печатня

А.И.Снегиревой, 1909 - 340 с.

177. Попов Р. Пеперуда и Герман. - София: Б.и., 1989. - 84 с.

178. Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1998. - 80 с.

179. Раковский Г.С. Показалец или ръководства, как да се изискиват и издират найстари черти нашего бития, езика, народопоколения, старого ни правления, славного ни пришествия, и пр. - Одесса: 1859. - Ч. І. - 198 с.

180. Скальковский А.А. Болгарския колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. - Одесса: В Типографии Т.Неймана и К°, 1848 - 155 с.

181. Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края.- Одесса: В Городской Типографии, 1850. - Ч. I: География, Этнография и Народосчисление Новороссийского края. - 366 с.

182. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1750-1823. - Одесса: Печатано в Городской Типографии, 1838. - Ч. II. С 1796го по 1823й год. - с.

183. Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15-ти книгах. - М.: Изд.-во соц.-эк. лит.-ры, 1963. - Кн. Х (Т. 19-20). - 782 с.

184. Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15-ти книгах. - М.: Изд.-во соц.-эк. лит.-ры, 1963. - Кн. ХІ (Т. 21-22). - 648 с.

185. Сохань П.С. Очерки истории украинско-болгарских связей. - К.: "Наукова думка", 1976. - 392 с.

186. Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II (1762-1774). - СПб.: Типография Главного управления уделов, 1896. - 468 с.

187. Шишмарев В.Ф. Романские поселения на юге России. - Л., Лен. отд. Изд.-во "Наука", 1975. - 246 с.

188. Шпилевский Мих. Политика народонаселения в царствование Екатерины II. / Из записок Императорского Новороссийского университета. - Одесса: б.г. - 178 с.

189. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII - начало ХК века) / В.А.Георгиев, Н.С.Киняпина, М.Т.Панченкова, В.И.Шеремет / Под ред. Н.С.Киняпиной. - М.: "Наука", 1978. - 434 c.

190. История македонского народа / акад. М.Апостолски (отв. редактор), акад. Любен Лале, акад. Кирилл Мильовски, проф. Методия Соколоски, проф. Томо Томовски. - Скопье, Издатель: Македонская академия наук и искусств. Типография: "Просвета" - Куманово, 1986. - 488 с.

191. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. - СПб.: печатано в военной типографии, 1843. - 193 с.

192. История на България в 14-ти тома. - София: Изд.-во на БАН, 1983. - Т.4: Османско владичество XV-XVIII в. - 401 с.

193. История на България в 14-ти тома. - София: Изд.-во на БАН, 1985. - Т.5: българско възраждане XVIII - средата на XIX в. - 559 с.

194. Речник на личните и фамилни имена у българите. Съст. Илчев Ст. - София: Издателство на БАН, 1969. - 626 с.

195. Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. - София: Изд.-во на БАН, 1974. - 607 с.

196. Алексеев В.В. Распределение населения по территории Новороссии, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Под ред. В.П.Семенова-Тянь-Шанского. - СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1910. - Т. XIV. Новороссия и Крым. - С. 172-228.

197. Анцупов И.А. Казаки и военные поселенцы на Днестре и Буге в конце XVIII - начале XIX веков // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. - 1997. - № 1. - С. 30-39.

198. Балканы в международной жизни Европы (XV-XIX в.в.) / Арш Г.Л., Виноградов В.Н., Достян И.С., Наумов Е.П. // Балканские исследования: исторические и историко-культурные процессы на Балканах.- М.: "Наука", 1982. - Вып. 7. - С. 42-66.

199. Бачинський А.Д. Болгари - задунайські запорожці // Історичне краєзнавство Одещини: Зб. матеріалів. - Одеса, 1994. - Вип. 5: З історії та етнографії болгарського населення Одещини. - С. 4-7.

200. Бернштейн С.Б., Чешко Е.В. Опыт классификации болгарских говоров. // Ученные записки института славяноведения. - М.: Изд.-во АН СССР, 1951 - Т. 4. - С. 327-341.

201. Бернштейн С.Б. Тюркский языковый мир и балканистика. // Балканские исследования: исторические и историко-культурные процессы на Балканах. - М.: "Наука", 1982. - Вып. 7. - С. 254-264.

202. Біднов В. Аполон Скальковський, як історик Степової України. // Науковий ювілейний збірник українського університету в Празі присвячений панові презідентові чеськословенської республіки проф. др. Т.Г.Масарикові для вшанування 75-тих роковин його народження. - Прага, 1925. - Частина І.- С. 291-356.

203. Бочкарев С.И., Вяземская Е.К. Россия и Балканы в XVIII - начале XX в. // Балканские исследования: основные проблемы балканистики в СССР. - М.: "Наука", 1979. - Вып. 5. - С. 41-79.

204. Бунина И.К. Лексический состав говора ольшанских болгар // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. - М.: Изд. АН СССР, 1953. - Вып. 3. - С. 3-84.

205. Гавриил, архиепископ Херсонский и Таврический. Хронологикоисторическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1850. - Т. 2. - Отд. II и III. - С. 140-210.

206. Гавриил. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый. 1751-1786. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 79-129.

207. Димитров Д. Болгарское переселение в Украину и Крым (К истории южно-славянских передвижений XVIII-XIX в.в.) // Ленинградский государственный историко-литературный институт. Сборник работ студентов- выдвиженцев, аспирантов и научных работников. Отв. ред. и предисловие проф. Я.К.[ ]. - Л., 1931. - С. 1-19.

208. Достян И.С. Балканские проблемы в русской общественной мысли (конец XVIII - первая четверть XIX в.). // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 63-74.

209. Дыханов В.Я. Основные праздники календарного обрядового комплекса болгар и гагаузов Украины // ОГУ им. И.И.Мечникова. Записки исторического ф.-та. - Одесса: 1997. - Вып. 5. - С. 58-64.

210. Иванов П.А. Очерк деятельности на юге России адмирала графа Н.С.Мордвинова. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. - Симферополь, Типография Таврического губернского правления, 1895. - № 23 (год девятый). - С. 24-71.

211. Иванова Ю.В. Формирование культурной общности народов ЮгоВосточной Европы. // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 164-194.

212. Кабузан В.М. Чисельність та національний склад населення Ново- росії в 60-80х роках XVIII ст. // Український історико-географічний збірник. - К.: "Наукова думка", 1971. - Вип. 1. - С. 135-150.

213. Квєтко С.І. Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині (Село Тернівка на Миколаївщині) // Вісник Одеської комісії краєзнавства. — 1925. — Ч. ІІ, ІІІ. — с. 217-238.

214. Коциевский А.С. О русско-украинском и молдавском населении "Очаковской области" до присоединения ее к России. // Записки Одесского Археологического общества. - Одесса: 1960. - Т. I (34). - С. 354 - 360.

215. Лебединцев А.Г. Ханская Украина. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Т. XXXI. - Одесса: Славянская Типография Е.Хрисогелос, 1913. - С. 1-22.

216. Мурзакевич Н. Священник Филофей Вуколин Владевич. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1875. - Т. 8. - С. 272-277.

217. Полонська-Василенкова Н. Південна Україна р. 1787 (з студії з історії колонізації) // Записки Історико-Філологічного Відділу. - К.: Друкарня ВУАН, 1930. - Вип. ХХІХ. - С. 304-366.

218. Семенова И.В. Участие болгар в русско-турецких войнах XVIII в. // Балканский исторический сборник. - Кишинев, Типография АН МССР, 1970. - Вып. II. - С. 319-351.

219. Скальковский А.А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790 и 1840 годах. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1844. - Т. I. - С. 257-273.

220. Смольянинов К. История Одессы. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 338-433.

221. Станко В.Н., Шабашов А.В. Этнографическое изучение болгар Южной Украины в Одесском университете: методика и направление исследований // ОГУ им. И.И.Мечникова. Записки исторического ф.-та. -Одесса: 1996.

- Вып. 3. - С. 79-86.

222. Тютюнджиев И. Български военни формирования в Украйна през XVIII век // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали.

- Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995. - Т.4. - С. 131-136.

223. Шевченко Ф.П. Серби і болгари в українському козачому війську XVII-XVIII ст. // Питання історії та культури слов’ян. - К., 1963. - Ч. І. - С. 6786.

224. Шеремет В.И. Русско-турецкая торговля и балканские земли (конец XVIII - первая половина XIX в.). // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 74-86.

225. Шиханов Р.Б. Українське козацтво у п’ятнадцятилітній війні (15921606 рр.) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1997. - Секція III, IV, V. - С. 140-142.

226. Щабельский П. Историческое описание реки Северного Донца, близ Святых гор. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1850. - Т. 2. - Отд. II и III. - С. 293-301.

227. Архимандрит Арсений. Софроний Добрашевич, архимандрит Новой Сербии. // Киевская старина, 1884 г. - Том Х (Сент.-Дек.). - С. 276-304.

228. Бернштейн С.Б. Основные этапы переселения болгар в Россию в XVIII-XIX веках // Советское славяноведение. - 1980. - № 1. - С. 42-59.

229. Гавазов М. Българите в Олтттанка. - миналото, бит, традиции // Бъл- гарска етнография. - 1978. - Кн. 2. - С. 37-41.

230. Д.-ский В. Сербские выходцы в Новороссии и их духовенство. // Киевская старина. - 1904. - Кн. 3 (Март). - Отд. II. - С. 106-107.

231. Державин Н.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии). Материалы по славянской этнографии. // Сборник за народни умотворения и народописъ. - София: Държавна печатница, 1914. - Кн. XXIX. - С. 1-259 (+XCVIII ил.).

232. Занетов Г. Българските колонии в Русия // Периодическо списание на българското книжовно дружество в Средец. - 1892. - Кн. 37, 38. - С. 177193.

233. Лобачевский В.С. Летопись прихода села Ольшанки Святого Иоанна Милостивого церкви. (Писанием начата в 1875 году) // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. - 1888. - № 13; 1891. - № 10-14; 1892. - № 17; 1893. - № 12.

234. Мітельман Є. Сербські емігранти Штеричі в Росії. // Український історичний журнал. - 1989. - № 4 - С. 119-123.

235. Мошков С.А. Гагаузы Бендерского уезда // Этнографическое обозрение. - 1901. - № 2 - С. 1-50.

236. Австро-турецкие войны // Большая Советская энциклопедия (БСЭ). - М.: Изд.-во АН СССР, 1950. - Т. 1. - С. 173-174.

237. Алфатар // Енциклопедия България. - София: Издателство на БАН, 1978. - Т.1. - C. 68.

238. Банат // БСЭ. - М.: Изд.-во АН СССР, 1950. - Т. 4. - С.182.

239. Гусары // Военная энциклопедия в XVIII томах. / Под ред. К.И.Величко и др. - СПб.: Т.-во И.Д.Сытина, 1912. - Т. VIII. - С. 547.

240. Бокий Н.М., Горбул Г.П. Болгарские поселения на Кировоградщине // Первая Правобережная научная конференция по историческому краеведению, посвященная 225-летию начала изучения древностей края: Тезисы докладов. - Кировоград, 1988. - С. 43-45.

241. Пилипенко О.Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства (50 рр. XVII - кінець 60 рр. ХІХ ст.): Автореф. на здобуття наук. ступеню к. і. н.: 07.00.01. - К.: КДУ, 1996. - 22 с.

<< | >>
Источник: МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович. БОЛГАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.. 2000

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -