<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Неопубліковані джерела

1. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення земель полковнику Далмацького гусарського полку Стойкову. План дачі Стойкова. Опис документальних матеріалів, переданих з архіву Вознесенської і Катеринославської межових експедицій.

25.V.1775-6.VI.1782. - Державний архів Херсонської області (ДАХО), ф. 14. Новоросійська губернська креслярня, оп. 1, спр. 5, арк. 1-38.

2. Донесення і рапорти офіцерів про відведення земель на території колишньої Запорізької Січі. ІІІ. 1776-18.V. 1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 21, арк. 1-17.

3. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників про відведення землі офіцерам. 12.V.1777-25.X.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 22, арк. 1-40.

4. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 13.VL1777-03.XII.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 23, арк. 1-40.

5. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 9.VH1776-29.IV.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 24, арк. 1-18.

6. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 23.V.1777-29.XI.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 25, арк. 1-32.

7. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 23.V.1777-29.XI.1777. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 26, арк. 1-45.

8. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти межувальників і квитки на право володіння землею. 6.УП.1777-20.ІХ.1842. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 27, арк. 1-34.

9. Укази Херсонського губернського правління, карта Олександрівського повіту. 8.VI.1777-14.VI.1827. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 28, арк. 1-27.

10. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів про відведення земель офіцерам. ІІІ.1777-07.ІХ.1777.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 30, арк. 1-25.

11. Укази Новоросійської губернської канцелярії, квитки на право володіння землею і влаштування поселень у Херсонській провінції, видані офіцерам козачих полків, гусарам і іншим військовим. 16.Х.1775-08.Х.1778. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 32, арк. 1-26.

12. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення відставних офіцерів, рапорти межувальників про відведення земель і про укладання планів земельних дач. План с. Плоске Інгульського повіту. 28.ІХ.1777-24.ІІ.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 36, арк. 1-47.

13. Укази Новоросійської губернської канцелярії і рапорти межуваль- ників про відведення земель дворянам у повітах. 29.IV. 1778- 18.ІІ. 1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 40, арк. 1-27.

14. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення землі генерал-майору Ржевському й албанським переселенцям при урочищі Кизий мис по розпорядженню генерал-поручника Ганнібала. 9.ѴІІ.1778-10.ХІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 41, арк. 1-7.

15. Укази Новоросійської губернської канцелярії і донесення офіцерів про відведення земель офіцерам. 25.І.1778-20.ХІІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 48, арк. 1 -16.

16. Укази Сенату і зведеної відомості роздачі земель поміщикам у Новоросійській губернії з даними про найменування маєтку, власника-поміщика, кількості зручної і незручної землі, часу відведення земельної дачі, наявності населення. 1777-1795. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 51, арк. 1-198.

17. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів про стан межування по губернії. Зведення про відведені землі по Ольвіопольсь- кому повіті. 15.VL1781-11.nL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 88, арк. 1-71.

18. Справа про відведення землі капітанші Радойчиній у Крюківському повіті. План урочища Лозоватки Крюківського повіту. 11. ХІ. 1781-11.VII. 1782.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 93, арк. 1-7.

19. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення офіцерів про відведення земель в Ольвіопольському повіті.

17.VL1781-28iL1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 95, арк. 1-20.

20. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення землі в Новопавловському повіті. Зведення про роздані поміщикам землі у Крюківсь- кому і Єлизаветградському повітах. 3.VL1781-10.VL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 105, арк. 1-18.

21. Указ Новоросійської губернської канцелярії і зведення про приватновласницькі землі і кількість кріпаків у Єлизаветградському повіті. Почато 26iV.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 110, арк. 1-12.

22. Указ Новоросійської губернської канцелярії. 15.ІХ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 135, арк. 1-2.

23. Пропозиція губернатора про розбір скарги вахмістра Апостола. 21.ІІ.1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 139, арк. 1-2.

24. Указ Новоросійської губернської канцелярії. 18.Vn.1782-23.L1783.

- ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 142, арк. 1-3.

25. Указ Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землемірів, донесення майора Мажарова про відведення землі в Єлизаветградському повіті. 12.Vn. 1782-11.ХІ. 1782. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 179, арк. 1-7.

26. Укази Новоросійської губернської канцелярії, донесення капітана Бурцева з проханням про повернення йому землі в Ольвіопольському повіті. 02.ІХ.17[...]-29^П.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 194, арк. 1-16.

27. Укази Новоросійської губернської канцелярії, рапорти землеміра і донесення підпоручника Новаковича про відведення йому землі під заселення польськими переселенцями. 27.ѴП.1782-05.ѴП.1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 195, арк. 1-8.

28. Укази Новоросійської губернської канцелярії про відведення і межування земель офіцерам. 01.V.1783-01.VL1783. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 201, арк. 1-29.

29. Ордер Вознесенському губернському землеміру і рапорти повітових землемірів про відведення землі 9 тисячам державних селян, що переселяються з центральних губерний Росії на державні землі біля м.Вознесенська. План земель, які відведено селянам і опис угідь. 19.^.1796-20.ХІІ.1796. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр.

291, арк. 1-45.

30. Ордера і рапорти повітових землемірів про межування земель, придбаних по купчих. 14^І.1798-15.ХП.1798. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 356, арк. 146.

31. Укази Новоросійського губернського правління і переписування з повітовими землемірами про межування земель у повітах. Довідки і зведення про кількість землі і чисельність населення в населених пунктах губернії. 15.L1798-19.VL1800. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 360, арк. 1-87.

32. Зведення і рапорти начальника Дубоссарського сухопутного карантину про осіб, що прибувають з-за кордону. 2^Ш.1799-19.ХІІ. 1799. - ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 427, арк. 1-81.

33. Без назви. 1777-1793 рр. - Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. Архів (ДІМ Арх.). Фонд Катеринославське намісницьке правління (1777-1778, 1786, 1791-1793), кп. 38373, арх. 200, арк. 1-111.

34. Накази Сенату з Новоросійського губернського правління в казенну палату. 1797-1801 рр. - ДІМ Арх., кп. 38340, арх. 350, арк. 1-107.

35. Донесення капітана Пандурського полку Олішевського про жорстоке обертання поручника Карачуна з підпорядкованими і про нанесення образи йому і його дружині; ордера Мельгунова про розбір цієї справи і вирок. 1762 р. Оригінали і копії. - ІР НБУ, ф. 9, оп 1, спр. 1658-1669 (12 одиниць), арк. 1-24.

36. Справа за обвинуваченням відставного капрала Христофора Велко- ва і його товаришів Тимофія Кузьменка й Івана Герасимова у крадіжці товарів із крамниці купця Гната Пишненка. Жовтень-грудень 1795-березень 1796 р. Оригінали і копії. - ІР НБУ, ф. 9, оп 1, спр. 21566-21609 (44 одиниці), арк. 1-90.

37. Справа про вселення Сербського гусарського полку на Україні. 1728 р. Копія in 4(. - ІР НБУ, ф. Балканистика, оп. 1, спр. ІІ-1687, арк. 1-6.

38. Атлас Катеринославського намісництва, складений з однієї губернської генеральної карти і п'ятнадцятьох повітових, із призначенням кожного володіння дач, до яких приєднано докладні пояснення й укупі 15 повітових, двох приписних і одного портового міст плани. 1787 р.

- Російський державний військово-історичний архів (РДВІА), ф. Військового Вченого архіву (ВВА), оп. 1, спр. 18725, арк. .

39. Генеральна ланд-карта від Києва, рікою Дніпро, до Очакова з показанням Української лінії... 1743 року. - РДВІА, ф. ВВА, оп. 1, спр. 20114, арк. 1.

40. Карта Катеринославського намісництва частини, що лежить праворуч Дніпра, із приєднанням Бессарабії і частин Молдавії і Польщі. - РДВІА, ф. ВВА, оп. 1, спр. 20170, арк. 1-2.

41. Рапорти академіка І.Гильденштедта в Імператорську Академію Наук. 1774 р. - Рукописний відділ Російської публічної бібліотеки ім. М.Є.Салтикова-Щедріна (м.Санкт-Петербург) (РВ РПБ), ф. 609. В.С.Попов, оп. 1, спр. 10, арк. .

42. Повідомлення князя Платона Олександровича Зубова щодо керування Катеринославською губернією (1793 - 1796 р.м.). - Російський державний архів давніх актів (РДАДА), ф. 16. Внутрішнє керування. Розряд XVI, оп. 1, спр. 699, ч. I, арк. .

43. Рукопис монографії "Нариси по історії заселення Південної України в середині XVIII століття (1734-1775 р.м.)." Глави I-III. - Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУУ), ф. 3806. Полонська-Василенко Н.Д. 1901-1943 рр., оп. 1, спр. 3, арк. 1-130.

44. Продовження рукопису монографії "Нариси по історії заселення Південної України в середині XVIII століття (1734-1775 р.). - ЦДАВОВУУ, ф. 3806, оп. 1, спр. 4, арк. 1-171.

45. Робота "Склад людності Новосербських полків". - ЦДАВОВУУ, ф. 3806, оп. 1, спр. 9, арк. 1-222.

46. Без назви. 5.I.1725-10.I.1725. - Центральний державний історичний архів України (м.Київ) (ЦДІАУК), ф. 59. Київська губернська канцелярія, оп. 1, спр. 75, арк. 1-91.

47. Укази Військової колегії і листування з ній щодо квартирування в українських містах гусарських полків, скомплектованих із сербів. 13.V.1724- 29.VI.1727. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 76, арк. 1-33.

48. Справа про приїзд у м. Київ сербів для служби у російській армії і виплаті їм проїзних і порціоних грошей.

10iV.1725-26iV.1725. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 96, арк. 1-13.

49. Справа про видачу платні, раціонів і порціонів солдатам і офіцерам гусарського полку Київського гарнізону. VnL1725^H1726. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 98, арк. 1-37.

50. Списки на видачу платні, раціонів і порціонів солдатам і офіцерам гусарського полку Київського гарнізону. І.1726-х.1726. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 136, арк. 1-163.

51. Відомість на виплату платні солдатам і офіцерам Сербського гусарського полку за вересневу третину 1728 р. 5. 1.1729-13.III. 1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 175, арк. 1-40.

52. Справа про прийняття на службу в російську армію болгар, угорців, сербів і ін. 4^І.1729-22.ХІ.1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 193, арк. 1-19.

53. Справа про прийом на службу в російську армію серба Волча Стое- ва і болгарина Стояна Савича. 5.V.1729-26.VI.1729. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 194, арк. 1 -16.

54. Указ Військової колегії про дозвіл прапорщику Величкову вербування в гусарські полки осіб різних національностей. 05.ХІІ.1749. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1705, арк. 1-4.

55. Справа про набір іноземців у Сербський гусарський полк і Угорський гусарський полки, про видачу їм платні. 11.VII.1750-15.XI.1750. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1836, арк. 1-34.

56. Рапорт генерал-майору Хорвату про відправлення в Нову Сербію 33 солдат, виділених із київських гарнізоних полків для гусарського і пандурсько- го полків (чернетка). Не пізніше 1750-х рр. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1838, арк. 1.

57. Справа про повернення зброї і грошей, відібраних польськими солдатами в іноземців, що прибули для служби в російську армію. 13.X.1750- 17.X.1750. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 1839, арк. 1-4.

58. Справа про поїздку капітана гусарського полку Іванова до Туреччини для вербування гусар у російську армію. 12. VI.1751-07. VII.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2006, арк. 1-12.

59. Справа про висновок із містечка Архангельського гусар Молдавського полки, що перешкоджають переселенню в Нову Сербі іноземних подда- ных. 15.ІХ.1752 - 22.ІХ.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2143, арк. 1-3.

60. Справа про переведення поручника Угорського гусарського полки Величкова у розпорядження генерал-майора Хорвата. 25.III.1752-29.III.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2147, арк. 1-2.

61. Справа про виділення провіанту і фуражу для сербської команди генерал-майора Шевича, що прийняла російське підданство: списки приведених до присяги. 24.Х.1752-04.ХІІ.1753. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2186, арк. 1-53.

62. Справа про надання квартири в м. Києві і видачу платні сербському священику Вані, що їде з Австрії в Нову Сербію для зустрічі з генерал-майором Хорватом і ін. 10.VI.1752-07.X.1752. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2192, арк. 118.

63. Донесення секунд-майора Петрешевича і квартирмейстера Кацара київському обер-коменданту про видачу паспортів для проїзду в Нову Сербію капітану Юзбашину, поручнику Вунчину і 9 грекам. 08. УШ.1753-10. Х.1753. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2338, арк. 1.

64. Листування київського генерал-губернатора Костюріна з генерал- лейтенантом Хорватом, Г лєбовим, генеральним писарем Кочубієм і іншими про набір новосербських гусарських полків, про приведення до присяги сербів, що вступили в ці полки. 27.УШ.1755-19.ѴІ.1756. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 2622, арк. 1-38.

65. Справа про прийняття російського підданства, поселення в Росії чорногорців, сербів і ін. іноземних підданих і про асигнування грошових сум на їхнє утримування. 014.1757-28.Х.1757. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3056, арк. 1-181.

66. Справа про прийняття російського підданства польськими, болгарськими й іншими підданими. 27. І1759-20.ХП.1759. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3325, арк. 1-49.

67. Справа про розшук гусара Молдавського гусарського полки Фокі- нета Ф., обвинувачуваного в крадіжці грошей в ад'ютанта Македонського гусарського полку Константинова А. 2-6. УП.1761. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3693, арк. 1-10.

68. Справа про зарахування поручника Собецького в Македонський гусарський полк, про відправлення в лейб-гусарський полк вахмістра, капралів і гусар Македонського гусарського полку, про видачу провіанту гусарам цього полка, що повертаються з полону й ін. 17.L1762-30.VL1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3952, арк. 1-45.

69. Справа про виділення грошових сум, постачанні провіантом і фуражем Македонського і Старосербського гусарських полків, що повернулися в Росію після російсько-прусської війни. 27.Ш.1761-23.Ѳ.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3953, арк. 1-27.

70. Справа про відправлення гусара австрійського Калмуцького полку Лазаровича С. у головну канцелярію Новосербського корпусу для залічення в Болгарський гусарський полк. 03.УІІ.1762-15.УП.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3954, арк. 1-4.

71. Заголовок справи про заготівлю фуражу на території України для Македонського і Донського полків. 1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 3958, арк.

1.

72. Справа про видачу грошей втікачам з прусського полону гусарам Македонського полку Гаврилову И., Пантеско Г., Михайлову С., Бугосієву П. і повернення їх у полк. 22.ІХ.1752-28.ІХ.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4003, арк. 1 -12.

73. Справа про відправлення по місцю проживання, затриманого Переяславською полковою канцелярією уродженця болгарського м. Церкви Вукоди- новця А., що прибув на Україну для збору пожертвувань на викуп брата з турецького полону. 14.ІХ.1762-21.Х.1762. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4040, арк. 110.

74. Указ канцелярії перекладачу Миролюбу про роз'яснення іноземним підданим, що прибули на поселення в Росію указу Канцелярії опікунств іноземних про умови надання їм коней для переїзду до місця оселення. 16. ІХ.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4674, арк. 1.

75. Справа про прийняття російського підданства і оселення у Києві уродженця м. Костур Константинова Д. 19.1.1765-20.1.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4681, арк. 1-6.

76. Справа про прийняття російського підданства і перехід з магометанського в православне сповідання уродженця м. Нікополя Сербина П. 15.

ІІ.1765-18.Ѵ.1765. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4682, арк. 1-7.

77. Книга київської рейтарськой команди для запису витрат грошових сум на утримування іноземних підданих, що побажали оселитися в Росії. І.1767-ХІІ.1767. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4973, арк. 1-94.

78. Справа за обвинуваченням відставного полковника Філіповича в накладенні податей на болгар, що виїхали на поселення в Росію. 17.V.1766- 07.I9.1766. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 4975, арк. 1-7.

79. Справа про видачу платні офіцерам, капралам і гусарам Сербського, Угорського й інших гусарських полків за 1776 рік. 14Л1776-23.ХІ.1776. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 8163, арк. 1-76.

80. Указ Державної військової колегії про виведення вахмістра Петра Радівоєва в чин прапорщика і рапорт канцелярії про його одержання. 10.ІХ. 1777-11.ІХ. 1777. - ЦДІАУК, ф. 59, оп. 1, спр. 8466, арк. 1-3.

81. Справа про розшук дезертирів і гайдамаків на Запорожжі. 30.ХІ. 1753-22.1.1761. - ЦДІАУК, ф. 229. Архів Коша Нової Січі (1713-1776), оп. 1., спр. 18, арк. 1-229.

82. Справа про розкольницькі слободи при Лисих Горах і в Піщаному Броді, спалені бугогардівським полковником Семеновим. 1763. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 143, арк. 1-85.

83. Атестати, що видаються запорізьким старшинам і козакам, що звільнилися із війська. 9.Х.1763-ѴІІ. 1775. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 147, ч. І, арк. 1-240.

84. Змішане листування по різних справах Новоросійської губернії. 16.ІІ.1774-24.ХІІ.1774. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 332, арк. 1-265.

85. Про пограбованих на запорізьких землях волах та вівцях. 08.ІІ.1773-20.ХІІ.1773. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 342, арк. 1-29.

86. Справа про пограничні стосунки Війська Запорозького з Новоросійською губернією. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 343, арк. 1-89.

87. Справа про взяття під юрисдикцію Війська Запорозького жителів слобід Молдавського гусарського полка. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 353, арк. 1-55.

88. Справа про ліквідацію Запорозької Січі. 18.ХІІ.1775-19.ХІ.1777. - ЦДІАУК, ф. 229, оп. 1, спр. 365, арк. 1-136.

89. Підшивка справ (3 одиниці). 1753-1755. - ЦДІАУК, ф. 1413. Слов’яносербська комісія зі справ сербських переселенців у м. Бахмуті, керована таємним радником Фливерком Андрієм Матвійовичем (1753-1766), оп. 1, спр. 1, арк. 1-37.

90. Підшивка справ (134 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 6, арк. 1-256.

91. Підшивка справ (112 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

8, арк. 1-360.

92. Підшивка справ (84 одиниці). 1756. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

9, арк. 1-285.

93. Підшивка справ (286 одиниць). 1758-1759. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 12, арк. 1-987.

94. Підшивка справ (184 одиниці). 1758-1759. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 15, арк. 1-636.

95. Підшивка справ (49 одиниць). 1761. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 20, арк. 1-366.

96. Підшивка справ (49 одиниць). 1762. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

25, арк. 1-732.

97. Підшивка справ (31 одиниця). 1762. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр.

26, арк. 1-478.

98. Підшивка справ (16 одиниць). 1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 32, арк. 1-379.

99. Підшивка справ (29 одиниць). 1762-1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 35, арк. 1-463.

100. Підшивка справ (12 одиниць). 1762-1763. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 36, арк. 1-583.

101. Підшивка справ (54 одиниці). 1764-1765. - ЦДІАУК, ф. 1413, оп. 1, спр. 42, арк. 1-1006.

102. Указ у військову канцелярію про призначення Філіповича опікуном над іноземцями. 1765. - ЦДІАУК, ф. 2043. Плохинський Михайл Мелентьевич, викладач Харківської гімназії, власник колекції копій документів XVII-XIX століть (1679-1903), оп. 1, спр. 95, арк. 1-20.

Опубліковані джерела

103. Абросимова С.В., Чумак О.М. До історії Нової Сербії (документи з архіву канцелярії Новосербського корпусу) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1996. - Вип. 2. - С. 19-27.

104. Беднов В. Материалы для истории колонизации бывших запорожских владений. - Екатеринослав, 1914. - с.

105. Григорович В.И. Записка о пособиях к изучению южно-русской земли, находящихся в военно-ученом архиве Главного Штаба. Сост. В.Григорович и приложил карту Узу или Эдисана 1791 г. // Записки Императорского Новороссийского университета. -Одесса: Печатано в Типографии Ульриха и Шульце, 1876. - Т. ХХ. - С. 9-54.

106. Екатерина ІІ и Г.А.Потемкин. Личная переписка 1769-1791. / Издание подготовил В.С.Лопатин. - М.: "Наука", 1997. - 990 с.

107. Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 г. на Ново-Сербию. (С предисловием и послесловием С.Е.). // Киевская старина, 1883. - Т. 7 (Сент. - Окт.) - С. 135-198.

108. Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. 17311785 // Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Под ред. д. чл. Нила Попова. - М.: В Университетской типографии (М.Катков) на Страстном бульваре, 1884. - 561 с.

109. К истории управления Новороссии князем Г.А.Потемкиным, Александра Богумила. - Екатеринослав, Типогафия Губернского Земства, 1905. - Вып. 1 (Ордера 1790-1791 гг.). - 126 с.

110. Лица служившие в штате князя Потемкина-Таврического. Сообщил Н.Мурзакевич. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. -Одесса: в Городской Типографии, 1885. - Т. XI. - С. 506-508.

111. Манштейн Х. Записки исторические, гражданские и военные о России с 1727 по 1744 год, перевод Т.Мальгина. - М., 1823.

112. Мейер А. Повественное землемерное и естествословное описание Очаковской земли. - СПб., 1794.

113. Никифоренко Н.А. Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлиза- ветградською провінцією (травень-липень 1774 р.) // Записки науково- дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII- XIX століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1999. - Вип. 4 (5). - С. 15-39.

114. Описание Бессарабской области, сост. ведомства гос. коллегии ино- стр. дел надворным советником Пав. Свиньиным, 1816 г. 1 июня. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1867. - Т. VI. - С.175-320.

115. Описание городов и уездов Азовской губернии. С примечаниями Н.Мурзакевича. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 289-303.

116. Ордера кн. Потемкина правителю Таврической области. Сообщил Г.Киреенко // Известия Таврической ученой архивной комиссии. - Симферополь, Типография газеты "Крым", 1891. - № 11 (год пятый) - С. 57-76.

117. Очаковская зима по современному описанию. Сообщил В.Ястребов // Киевская старина. - 1884. - Т. IX (Май - Авг.). - С. 731-732.

118. Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. (Документы). - М.: Изд.-во АН СССР, 1984. - 430 с.

119. Положението на българския народ под турско робство. Документи и материали. Съставил и редактирал Николай Тодоров. - София: Издание на БАН, 1953. - 464 с.

120. Примечания Александра Пишчевича на Новороссийский край // Киевская старина. - 1884. - Т. VIII. - С. 112-118.

121. Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о возстановлении разных старинных прав Малороссии, поданное Екатерине II в 1764 году // Киевская старина. - 1883. - Т. VI (Июнь). - С. 317-345.

122. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) -СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ѴІ: 1720-1722 гг. - 815 с.

123. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ѴІІ: 1723-1727 гг.- 922 с.

124. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ІХ: 1733-1736 гг. - 1023 с.

125. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. X: 1737-1739 гг. - 995 с.

126. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІ: 1740-1743 гг. - 988 с.

127. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІІ: 1744-1748 гг. - 960 с.

128. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІІІ: 1749-1753 гг. - 957 с.

129. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. XV: 1758-28 июня 1762 гг. - 1018 с.

130. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІ: 28 июня 1762-1765 гг. - 1018 с.

131. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІІ: 1765-1766 гг. - 1135 с.

132. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХѴІІІ: 1767-1769 гг. - 1033 с.

133. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХІХ: 1770-1774 гг. - 1081 с.

134. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХ: 1775-1780 гг. - 1034 с.

135. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІ: 1781-1783 гг. - 1083 с.

136. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІІ: 1784-1788 гг. - 1168 с.

137. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХІѴ: 1796-1798 гг. - 869 с.

138. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХХѴІ. 1800-1801 гг. - 875 с.

139. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХЫІІ. Книга штатов. - Ч. I. Штаты военносухопутные с 1711 по 1801 гг. - Отд. I: 1711-1762 г.г. - 392 с.

140. ПСЗРИ - СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. - Т. ХЬІІІ. Книга штатов. - Ч. I. Штаты военносухопутные с 1711 по 1801 гг. - Отд. ІІ: 1762-1796 г.г. - 316 с.

141. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи (ПСПРВПИРИ). - СПб.: Синодальная Типография, 1912. - Т. ІІІ: 1746-1752. - 542 с.

142. ПСПРВПИРИ. - СПб.: Синодальная Типография, 1912. - Т. ІѴ: 1753-28.ѴІ.1762. - 619 с.

143. ПСПРВПИРИ. - Пг.: Типография М.П.Фроловой, 1915. - Т.ѴІІІ: 6.ХІ.1796-11.Ш.1801. - 704 с.

144. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. / Дубровин Н. - СПб.: Типография Имп. Академии Наук, 1885. - Т. 1: 1775-1777. - 872 с.

145. Путешественныя записки Василья Зуева от С.Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. - В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук, 1787. - 273 с.

146. Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 и 1769 годы. / Сообщил А.Андриевский. - К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1892. - 139 с.

147. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России. / Составлен под руководством Петра Кеппена. - СПб., 1861. - 363 с.

148. Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Херсонская губерния. - СПб.: в военной типографии, 1863. - Ч. I. - 601 с.

149. Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Херсонская губерния. - СПб.: в типографии Калиновского, 1863. - Ч. II. - 874 с.

150. Яворницький Д.І. До історії Степової України. - Дніпропетровськ,

Друкарня "Пам’яті Перекопу", 1929. - 536 с.

Література

151. Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. - Харків, Вид. "Союз", 1920. - 110 с.

152. Бажова А.П. Русско-югославянские отношения во ІІ половине XVIII века. - М.: "Наука", 1982. - 288 с.

153. Байов А. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739 г.г. Первые три года войны. - СПб.: Электро-Типография Н.Я.Стойковой, 1906. - 556 с.

154. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII веке. - М.: Воениз- дат, 1958. - 645 с.

155. Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1997. - Частина І. Аграрні відносини. - 204 с.

156. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Фірма "Довіра", 1992. - 414 с.

157. Грозданова Елена. Българската селска община през XV-XVIII век. - София: Изд.-во на БАН, 1979. - 207 с.

158. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. / Свод № 3. Международный альманах/ Сост. Н.В.Гумилева. - М.: Танаис ДИ - ДИК, 1994. - 544 с.: Ил.

159. Гуржос И.И. Краткий очерк истории поселка Ольшанка и сел Ольшанского района Кировоградской области. - Запорожье, 1995. - 52 с.

160. Данилевский Г.П. Украинская старина / Сочинения Г.П.Данилевского. - СПб.: Изд. А.Ф.Маркса, 1901. - Т. ХХІ. - 166 с.

161. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (Его подготовка и заключение). - М.: Изд.-во АН СССР, 1955. - 368 с.

162. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 г.г. - М.: Изд.-во АН СССР, 1959. - 279 с.

163. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. - К.: «Наукова думка», 1965. - с.

164. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии) в XVIII - І пол. ХІХ века (1719-1858 гг.). - М.: "Наука", 1976 . - 307 с.

165. Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке: численность и этнический состав. - М.: "Наука", 1979. - 254 с.

166. Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. - СПб.: в типографии В.В.Нусвальта, 1869. - Вып. I. - 455 с.

167. Кочубинский А. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Из истории Восточного вопроса. Война пяти лет (1735-1739). - Одесса: Тип. Штаба Одесского воен. округа, 1899. - 526 с.

168. Матковски Ал. Македонскиот полк во Украина. - Скоще, "Мисла", 1985 - 288 с.

169. Миллер Д.П. Заселение Новороссийского края и Потемкин. / Издание Харьк. Общ.-ва распространения в народе грамотности. - Харьков, Типография Губернского правления, 1895. - 48 с.

170. Осадчий Т.И. Щербановская волость Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Историко-этнографическое и хозяйственно-статистическое описание. / Издание Херсонской земской управы. - Херсон, Тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1891. - 112 с.

171. Петков С. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII-XIX вв.). - Запорожье, 1997. - 66 с.

172. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. 1787-1791. - СПб.: Типография Р.Голике, 1880. - Т. I: 1787-1789 г.г. - 237 с.

173. Петров А.Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. 1787-1791. - СПб.: Типография Р.Голике, 1880. - Т. II: 1789-1791 г.г. - 251 с.

174. Петров Анд. Ник. Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 1769 по 1774 год. - СПб.: Типография и литография А.Траншеля, 1874. - Т. IV: 1772 и 1773. - 234+157 с.

175. Пірко В.О. Військово-землеробські поселення на півдні України у XVIII столітті. - Донецьк, ДонДу, 1997. - 64 с.

176. Писаревский Гр. Из истории иностранной колонизации в России в

XVIII в. (По неизданным архивным документам). - М.: Печатня

А.И.Снегиревой, 1909 - 340 с.

177. Попов Р. Пеперуда и Герман. - София: Б.и., 1989. - 84 с.

178. Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. - Запоріжжя, РА "Тандем-У", 1998. - 80 с.

179. Раковский Г.С. Показалец или ръководства, как да се изискиват и издират найстари черти нашего бития, езика, народопоколения, старого ни правления, славного ни пришествия, и пр. - Одесса: 1859. - Ч. І. - 198 с.

180. Скальковский А.А. Болгарския колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. - Одесса: В Типографии Т.Неймана и К°, 1848 - 155 с.

181. Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края.- Одесса: В Городской Типографии, 1850. - Ч. I: География, Этнография и Народосчисление Новороссийского края. - 366 с.

182. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1750-1823. - Одесса: Печатано в Городской Типографии, 1838. - Ч. II. С 1796го по 1823й год. - с.

183. Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15-ти книгах. - М.: Изд.-во соц.-эк. лит.-ры, 1963. - Кн. Х (Т. 19-20). - 782 с.

184. Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 15-ти книгах. - М.: Изд.-во соц.-эк. лит.-ры, 1963. - Кн. ХІ (Т. 21-22). - 648 с.

185. Сохань П.С. Очерки истории украинско-болгарских связей. - К.: "Наукова думка", 1976. - 392 с.

186. Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II (1762-1774). - СПб.: Типография Главного управления уделов, 1896. - 468 с.

187. Шишмарев В.Ф. Романские поселения на юге России. - Л., Лен. отд. Изд.-во "Наука", 1975. - 246 с.

188. Шпилевский Мих. Политика народонаселения в царствование Екатерины II. / Из записок Императорского Новороссийского университета. - Одесса: б.г. - 178 с.

189. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII - начало ХК века) / В.А.Георгиев, Н.С.Киняпина, М.Т.Панченкова, В.И.Шеремет / Под ред. Н.С.Киняпиной. - М.: "Наука", 1978. - 434 c.

190. История македонского народа / акад. М.Апостолски (отв. редактор), акад. Любен Лале, акад. Кирилл Мильовски, проф. Методия Соколоски, проф. Томо Томовски. - Скопье, Издатель: Македонская академия наук и искусств. Типография: "Просвета" - Куманово, 1986. - 488 с.

191. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. - СПб.: печатано в военной типографии, 1843. - 193 с.

192. История на България в 14-ти тома. - София: Изд.-во на БАН, 1983. - Т.4: Османско владичество XV-XVIII в. - 401 с.

193. История на България в 14-ти тома. - София: Изд.-во на БАН, 1985. - Т.5: българско възраждане XVIII - средата на XIX в. - 559 с.

194. Речник на личните и фамилни имена у българите. Съст. Илчев Ст. - София: Издателство на БАН, 1969. - 626 с.

195. Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. - София: Изд.-во на БАН, 1974. - 607 с.

196. Алексеев В.В. Распределение населения по территории Новороссии, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Под ред. В.П.Семенова-Тянь-Шанского. - СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1910. - Т. XIV. Новороссия и Крым. - С. 172-228.

197. Анцупов И.А. Казаки и военные поселенцы на Днестре и Буге в конце XVIII - начале XIX веков // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. - 1997. - № 1. - С. 30-39.

198. Балканы в международной жизни Европы (XV-XIX в.в.) / Арш Г.Л., Виноградов В.Н., Достян И.С., Наумов Е.П. // Балканские исследования: исторические и историко-культурные процессы на Балканах.- М.: "Наука", 1982. - Вып. 7. - С. 42-66.

199. Бачинський А.Д. Болгари - задунайські запорожці // Історичне краєзнавство Одещини: Зб. матеріалів. - Одеса, 1994. - Вип. 5: З історії та етнографії болгарського населення Одещини. - С. 4-7.

200. Бернштейн С.Б., Чешко Е.В. Опыт классификации болгарских говоров. // Ученные записки института славяноведения. - М.: Изд.-во АН СССР, 1951 - Т. 4. - С. 327-341.

201. Бернштейн С.Б. Тюркский языковый мир и балканистика. // Балканские исследования: исторические и историко-культурные процессы на Балканах. - М.: "Наука", 1982. - Вып. 7. - С. 254-264.

202. Біднов В. Аполон Скальковський, як історик Степової України. // Науковий ювілейний збірник українського університету в Празі присвячений панові презідентові чеськословенської республіки проф. др. Т.Г.Масарикові для вшанування 75-тих роковин його народження. - Прага, 1925. - Частина І.- С. 291-356.

203. Бочкарев С.И., Вяземская Е.К. Россия и Балканы в XVIII - начале XX в. // Балканские исследования: основные проблемы балканистики в СССР. - М.: "Наука", 1979. - Вып. 5. - С. 41-79.

204. Бунина И.К. Лексический состав говора ольшанских болгар // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. - М.: Изд. АН СССР, 1953. - Вып. 3. - С. 3-84.

205. Гавриил, архиепископ Херсонский и Таврический. Хронологикоисторическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1850. - Т. 2. - Отд. II и III. - С. 140-210.

206. Гавриил. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый. 1751-1786. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 79-129.

207. Димитров Д. Болгарское переселение в Украину и Крым (К истории южно-славянских передвижений XVIII-XIX в.в.) // Ленинградский государственный историко-литературный институт. Сборник работ студентов- выдвиженцев, аспирантов и научных работников. Отв. ред. и предисловие проф. Я.К.[ ]. - Л., 1931. - С. 1-19.

208. Достян И.С. Балканские проблемы в русской общественной мысли (конец XVIII - первая четверть XIX в.). // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 63-74.

209. Дыханов В.Я. Основные праздники календарного обрядового комплекса болгар и гагаузов Украины // ОГУ им. И.И.Мечникова. Записки исторического ф.-та. - Одесса: 1997. - Вып. 5. - С. 58-64.

210. Иванов П.А. Очерк деятельности на юге России адмирала графа Н.С.Мордвинова. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. - Симферополь, Типография Таврического губернского правления, 1895. - № 23 (год девятый). - С. 24-71.

211. Иванова Ю.В. Формирование культурной общности народов ЮгоВосточной Европы. // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 164-194.

212. Кабузан В.М. Чисельність та національний склад населення Ново- росії в 60-80х роках XVIII ст. // Український історико-географічний збірник. - К.: "Наукова думка", 1971. - Вип. 1. - С. 135-150.

213. Квєтко С.І. Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині (Село Тернівка на Миколаївщині) // Вісник Одеської комісії краєзнавства. — 1925. — Ч. ІІ, ІІІ. — с. 217-238.

214. Коциевский А.С. О русско-украинском и молдавском населении "Очаковской области" до присоединения ее к России. // Записки Одесского Археологического общества. - Одесса: 1960. - Т. I (34). - С. 354 - 360.

215. Лебединцев А.Г. Ханская Украина. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Т. XXXI. - Одесса: Славянская Типография Е.Хрисогелос, 1913. - С. 1-22.

216. Мурзакевич Н. Священник Филофей Вуколин Владевич. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1875. - Т. 8. - С. 272-277.

217. Полонська-Василенкова Н. Південна Україна р. 1787 (з студії з історії колонізації) // Записки Історико-Філологічного Відділу. - К.: Друкарня ВУАН, 1930. - Вип. ХХІХ. - С. 304-366.

218. Семенова И.В. Участие болгар в русско-турецких войнах XVIII в. // Балканский исторический сборник. - Кишинев, Типография АН МССР, 1970. - Вып. II. - С. 319-351.

219. Скальковский А.А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790 и 1840 годах. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1844. - Т. I. - С. 257-273.

220. Смольянинов К. История Одессы. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1853. - Т. III. - С. 338-433.

221. Станко В.Н., Шабашов А.В. Этнографическое изучение болгар Южной Украины в Одесском университете: методика и направление исследований // ОГУ им. И.И.Мечникова. Записки исторического ф.-та. -Одесса: 1996.

- Вып. 3. - С. 79-86.

222. Тютюнджиев И. Български военни формирования в Украйна през XVIII век // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали.

- Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995. - Т.4. - С. 131-136.

223. Шевченко Ф.П. Серби і болгари в українському козачому війську XVII-XVIII ст. // Питання історії та культури слов’ян. - К., 1963. - Ч. І. - С. 6786.

224. Шеремет В.И. Русско-турецкая торговля и балканские земли (конец XVIII - первая половина XIX в.). // Балканские исследования: вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. - М.: "Наука", 1984. - Вып. 9. - С. 74-86.

225. Шиханов Р.Б. Українське козацтво у п’ятнадцятилітній війні (15921606 рр.) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1997. - Секція III, IV, V. - С. 140-142.

226. Щабельский П. Историческое описание реки Северного Донца, близ Святых гор. // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. - Одесса: в Городской Типографии, 1850. - Т. 2. - Отд. II и III. - С. 293-301.

227. Архимандрит Арсений. Софроний Добрашевич, архимандрит Новой Сербии. // Киевская старина, 1884 г. - Том Х (Сент.-Дек.). - С. 276-304.

228. Бернштейн С.Б. Основные этапы переселения болгар в Россию в XVIII-XIX веках // Советское славяноведение. - 1980. - № 1. - С. 42-59.

229. Гавазов М. Българите в Олтттанка. - миналото, бит, традиции // Бъл- гарска етнография. - 1978. - Кн. 2. - С. 37-41.

230. Д.-ский В. Сербские выходцы в Новороссии и их духовенство. // Киевская старина. - 1904. - Кн. 3 (Март). - Отд. II. - С. 106-107.

231. Державин Н.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии). Материалы по славянской этнографии. // Сборник за народни умотворения и народописъ. - София: Държавна печатница, 1914. - Кн. XXIX. - С. 1-259 (+XCVIII ил.).

232. Занетов Г. Българските колонии в Русия // Периодическо списание на българското книжовно дружество в Средец. - 1892. - Кн. 37, 38. - С. 177193.

233. Лобачевский В.С. Летопись прихода села Ольшанки Святого Иоанна Милостивого церкви. (Писанием начата в 1875 году) // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. - 1888. - № 13; 1891. - № 10-14; 1892. - № 17; 1893. - № 12.

234. Мітельман Є. Сербські емігранти Штеричі в Росії. // Український історичний журнал. - 1989. - № 4 - С. 119-123.

235. Мошков С.А. Гагаузы Бендерского уезда // Этнографическое обозрение. - 1901. - № 2 - С. 1-50.

236. Австро-турецкие войны // Большая Советская энциклопедия (БСЭ). - М.: Изд.-во АН СССР, 1950. - Т. 1. - С. 173-174.

237. Алфатар // Енциклопедия България. - София: Издателство на БАН, 1978. - Т.1. - C. 68.

238. Банат // БСЭ. - М.: Изд.-во АН СССР, 1950. - Т. 4. - С.182.

239. Гусары // Военная энциклопедия в XVIII томах. / Под ред. К.И.Величко и др. - СПб.: Т.-во И.Д.Сытина, 1912. - Т. VIII. - С. 547.

240. Бокий Н.М., Горбул Г.П. Болгарские поселения на Кировоградщине // Первая Правобережная научная конференция по историческому краеведению, посвященная 225-летию начала изучения древностей края: Тезисы докладов. - Кировоград, 1988. - С. 43-45.

241. Пилипенко О.Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства (50 рр. XVII - кінець 60 рр. ХІХ ст.): Автореф. на здобуття наук. ступеню к. і. н.: 07.00.01. - К.: КДУ, 1996. - 22 с.

<< | >>
Источник: МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович. БОЛГАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.. 2000

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. ВСТУП
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. ВСТУП
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. ЗМІСТ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -