<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Рангове жалування граничар у Австрійській імперії

Чин Сума виплати у австрійських флоринах*
Полковник 1000
Підполковник 800
Майор 600
Капітан 400
Прапорщик 200
Полковий писар 200
Чтрапмейстер (вахмістр) 100
Квартермейстр 100
Капрал та ротний писар 60
Рядовий 36

* Курс російського карбованця до австрійського флорина у березні 1726 р.

приблизно дорівнював 1 : 2.

Додаток Б

Натуральне забезпечення граничар у Австрійській імперії

Чин Число порцій Число рацій
Полковник 8 8
Підполковник 6 6
Майор 4 4
Капітан 3 3
Прапорщик 3 3
Полковий писар 3 3
Чтрапмейстер (вахмістр) 2 2
Квартермейстр 2 2
Капрал та ротний писар 1,5 1,5
Рядовий 1 1

Додаток В

Національний склад команди майора Албанеза.

1724 р.
Національність Обер-офіцери Унтер-

офіцери

Рядові Всього
Серби 6 5 97 108
Болгари 2 - 10 12
Угорці 1 1 2 4
Македонці - 1 - 1
Арнаути - - 1 1
Австрійці - - 1 1
Волохи - - 50 50
Разом 9 7 161 177

Додаток Д

Г рошове забезпечення службовців Сербського гусарського полку у

1720-х - 1730-х рр.

Чин Місячне жалування За рацію За порцію
Майор 12-50 5-їо 0-48
Капітан 8-33 3-90 0-48
Поручник 8-33 2-70 0-48
Прапорщик 4-16 2-10 0-48
Вахмістр 2-50 2-10 0-48
Квартермейстр 2-50 1-50 0-48
Капрал та ротний писар 1-50 0-60 0-48
Рядовий 1-50 0-60 0-48

Додаток Е

Селища Гусарського полку Хорвата (1752-1764)

1) Новомиргород.________________________ 11) Сентов (Могилів)____________________
2) Печка (Коробчино)_____________________ 12) Вуковар___________________________
3)Петроострів (Давидівка)_________________ 13) Федвар____________________________
4) Надлак______________________________ 14) Суботці (Мала Аджамка)_____________
5) Калніболот (Г анівка)___________________ 15) Цибулів____________________________
6) Семлик (Скелева)______________________ 16) Мошорин (Некрасовське)_____________
7) Новоархангельськ_____________________ 17) Дмитрівка__________________________
8) Мартонош (Єрмина Балка)______________ 18) Самбір (Диківка)_____________________
9) Панчов (Ольховатка)___________________ 19) Глинськ____________________________
10) Каніж (Три Байраки)__________________ 20) Бершац (Нестерівка)_________________

Додаток Ж

Селища Пандурського піхотного полку (1752-1764)

1) Крилов______________________________ 11) Беча (Усівка)_______________________
2) Табурище____________________________ 12) Вараджин (Протопопівка)_____________
3) Крюків_______________________________ 13) Глаговац (Косівка)___________________
4) Кам'янка_____________________________ 14) Янів (Пантазіївка)____________________
5) Зимунь (Плахтіївка)____________________ 15) Шалмош (Стецівка)__________________
6) Чанад_______________________________ 16) Чонград (Андрусівка)_________________
7) Пілажниця____________________________ 17) Павлиш (Бутівка)____________________
8) Ковин_______________________________ 18) Мандорлак_________________________
9) Благоват (Онуфріївка)__________________ 19) Сантомаш__________________________
10) Сланкамінь__________________________ 20) Вілагош (Деріївка)___________________

Додаток З

Селища гусарського полку Шевича (1755-1764)

1) Серебрянка___________________________ 9) Жовта______________________________
2) Красний Яр___________________________ 10) Кам'яний Брід_______________________
3) Верхня_______________________________ 11) Черкаська__________________________
4) Вергунка_____________________________ 12) Хороша____________________________
5) Привольне____________________________ 13) Калинівка__________________________
6) Кримська_____________________________ 14) Троїцька___________________________
7) Нижня_______________________________ 15, 16) Луганська_______________________
8) Підгородня___________________________

Додаток К

Селища Чорного гусарського полку (1764-1776)

1) Новомиргород_______________________ 9) Панчев_______________________________
2) Петровська фортеця___________________ 10) Каниж______________________________
3) Надлак_____________________________ 11) Сєнтов (Сєнтош, Сентів)________________
4) Калниболот_________________________ 12) Вуковар_____________________________
5) Семлик_____________________________ 13) Федвар______________________________
6) Новоархангельська фортеця____________ 14) Суботіца____________________________
7) Мартонош__________________________ 15) Цибулів_____________________________
8) Бєчка______________________________ 16) Мошорин____________________________

Додаток Л

Селища Жовтого гусарського полку (1764-1776)

1) Крюків_______________________________ 9) Самбор_____________________________
2) Тамбур (Табурянка)____________________ 10) Дмитрівка__________________________
3) Кам’янка_____________________________ 11) Бєча (Олександрія)___________________
4) Зимун_______________________________ 12) Варадин___________________________
5) Павлиш______________________________ 13) Глаговац___________________________
6) Гонграм______________________________ 14) Янівка_____________________________
7) Нестерівка____________________________ 15) Шролмош__________________________
8) Г линка______________________________ 16) -__________________________________

Додаток М

Селища Молдавського гусарського полку (1768-1776)

1) Павловська фортеця____________________ 9) Липняжа (Червона слобідка)____________
2) Велика Виска_________________________ 10) Плетений Ташлик____________________
3) Піщаний Брод_________________________ 11) Лиса гора__________________________
4) Чорний Ташлик________________________ 12) Тишківка___________________________
5) Тернівка_____________________________ 13) Сухий Ташлик (Гладоси)______________
6)Інгульськ_____________________________ 14) Грузька____________________________
7) Добрянка_____________________________ 15) Ольшанка (Маслов)__________________
8) Синюхін Брод_________________________ 16) Катерининська фортеця (Ольвіополь)____

Додаток Н

Кількість землі, осель та чоловічого населення у селищах Болгарського гусарського полку (1776-1783), станом на 1781 р.

Назва селища Десятин землі під селищем Має бути дворів Кількість десятин на двір Кількість поселених дворів Осіб чоловічої статі
Олвитоське______ 5400 200 30 58 124
Синюхобродське 5400 200 30_______ _______ 96________ 235
Лисогорське_____ 5400 200 30_______ ______ 125_______ 314
Любомирське____ 30000 1000 30_______ _______ 60________
Ольшанське_____ 5400 200 30_______ ______ 198_______ 445 ^
Добрянське______ 5400 200 30_______ ______ 189_______ 485
Терновське______ 5400 200 30_______ _______ 90________ 217
Тишковське______ 5400 200 30_______ _______ 92________ 218
Липнязьке_______ 5400 200 30_______ ______ 126_______ 344

Додаток П

Роздача земель, під заселення слобід, офіцерам Болгарського гусарського полку у 1777 р.

Додаток Р

Роздача колишніх запорозьких земель офіцерам арнаутських команд, болгарам

за походженням, у 1776-1777 рр.

Прізвище та ім’я; чин Дата У якій місцевості На скільки дворів
T~ Ангєлов І., прапорщик T777 - 50
~2~ Бузіянов, прапорщик T776 По рр. Солона та Єланець 50
~J~ Гідірім М., прапорщик 2.04.1776 Ур. Мечеть на р.Солоній 50
~J~ Грунчі Д., прапорщик 7.05.1776 Ур.Мала Г арбузинка 25
~5~ Дімов М., прапорщик 7.05.1776 Ур.Озерище на р.Гнилий Єланець 50
~6~ Дімітров Г., прапорщик_ T777 Зимівник Ф. Донця на р.Громоклея 25
~T~ Константінов, прапорщик 24.05.1776 На р. Мертва Вода 25
~8~ Курьянов К., прапорщик______ 4.04.1776 Зимівник Левка на р.Єланець 50
~9~ Кисєв Г., прапорщик 2.04.1776 Зимівник Г.Одира в ур.
Мечеть на р.Громоклея
25
T0- Паланчанін І., прапорщик -.05.1776 Зимівник Д. та І. Ілієвих в ур.Озерище на р.Гнилий Єланець 50
TT Пуманчі К., прапорщик 7.04.1776 На р. Мертва Вода 100
TzT Сєлєстран І., прапорщик 11.08.1777 Зимівник Дуба на р.Громоклея 50

Додаток С

Землеволодіння окремих дворянських родів, болгарського походження, на півдні України у 1770-х - 1790-х рр.

Рід Назва слободи (місцевості) Округа шанця ____ (селища)______ Повіт Розмір ділянки

_________________ (десятин)_____________

Вєлічковські

(Вєлічкови)

1 с. Вєлічковка______ Добрянський________ Ольвіопольський ___________________ 3000______________
_2__ - Коробчинський______ ___________________ 200______________
3 Під слободу Піщанобродський 750
1 с. Вєлічковка Добрянський 1500
^5 с. Вєлічковка Добрянський 1500
6 Рангова___________ Терновський________ 180 ~
_7__ По купівлі_________ Піщанобродський____ ___________________ 0,5_______________
J___ - Чорноташликський ___________________ 480______________
______ Всього_____ __________________ 7610,5_____________
Палалови 1 Під млин__________ Петроостровський Новомиргородський -
_2__ Під слободу_______ 4500 ~
3 д.Копанки 1352
4 д.
Копанки________
104 ~
_5__ - ___________________ 104______________
_6__ - ____________________ 2________________
______ Всього_____ ___________________ 6062______________
1 д. Водяне_________ Тишковський________ ___________________ 1440______________
_2__ - ___________________ 480______________
_3__ - Піщанобродський ___________________ 180______________
j____ - ___________________ 120______________
_5__ - Коробчинський______ Ольвіопольський ___________________ 1006______________
Карачонови 6 - 684
7 - 26 ~
J___ - Скалєвий ____________________ 26_______________
_9__ - ___________________ 1248______________
10 ________ -_________ ___________________ 520______________
Рід Назва слободи (місцевості) Повіт Округа шанця _____ (селища)______ Розмір ділянки (десятин)
(Карачони) - Ольвіопольський Новоархангельський 728
~L2 - 156
13 - 104 ~
14 - ___________________ 120______________
15 - ___________________ 104______________
16 - ___________________ 130______________
17 д. Вербова________ Новомосковський____ ___________________ 4950______________
18 Тираспольський_____ ___________________ 4500____________
19 Перекопський_______ ___________________ 3200______________
______ Всього_____ ___________________ 19722_____________
1 - ___________________ 1500______________
_2__ - ___________________ 1500______________
_3__ с. Кам’янка________ ___________________ 1248______________
j____ с. Кам’янка________ ___________________ 1215______________
Донєви 5 - Єлисаветградський 104
6 - 104 ~
(Донє) 7 д. Олександрівка 724
8 д. Донієвка________ 3000 ~
_9__ д. Ульянівка_______ ___________________ 1500______________
______ Всього_____ ___________________ 10895_____________
1 - Ольвіопольський Новоархангельський ___________________ 624______________
_2__ - (Новомиргородський) ___________________ 104______________
_3__ д. Лугобєловка_____ ___________________ 1668______________
j____ д. Константіновка ___________________ 4160_____________
Сабови 5 д. Василівка Донецький 3273
6 д. Журська________ 3420 ~
2___ д. Павловка________ ___________________ 1720______________
j____ д. Федорівка_______ Павлоградський_____ ___________________ 4000____________
_9__ д. Дем’янівка_______ Новомиргородський ___________________ 728______________
______ Всього_____ ___________________ 19697_____________
Рід Назва слободи (місцевості) Повіт Округа шанця _____ (селища)______ Розмір ділянки (десятин)
Гіржеви 1 - Новомиргородський Скалєвий ___________________ 156______________
_2__ - ___________________ 1248______________
_3__ - ___________________ 104______________
J___ Пустош Вербова Костянтиноградський ___________________ 2675______________
_5__ д. Гіржевка________ Павлоградський_____ ___________________ 4242______________
6 д. Мануйловка Новомиргородський 104
7 д. Івановка________ 1440 ~
J___ д. Михайлівка______ Павлоградський_____ ___________________ 1500______________
_9__ д. Гіржевка (Ясли) Тираспольський_____ ___________________ 3000____________
10 Пустош Г.Гіржева ___________________ 7500_____________
______ Всього_____ __________________ 21969_____________
Радойчеви 1 д. Михайлівка______ Новомиргородський ___________________ 720______________
_2__ д. Срєбна_________ Єлисаветградський ____________________ 52_______________
3 с. Лозоватка 1092
4 д. Лелеківка_______ 1400 ~
_5__ д. Петрикеївка_____ ___________________ 300______________
______ Всього_____ ___________________ 3564______________
Пєткови 1 д. Браїловка_______ Олександрійський ___________________ 806______________
2 д. Пєтковка 2350
______ Всього_____ ___________________ 3156______________
Радівоєвичі 1 д. Радівоєвка_______ Єлисаветградський ___________________ 381______________
_2__ д. Радівоєвка_______ ___________________ 1450______________
3 д. Радівоєвка 2900
4 - Ольвіопольський_____ Добрянський_______ 1320 ~
______ Всього_____ ___________________ 6051______________
Стойкови 1 с. Степанове_______ Новомиргородський ___________________ 1500______________
2 с. Петрове Єлисаветградський 1196
3 д. Кузьминець______ 4450 ~
______ Всього_____ ___________________ 7146______________
1 д. Добрянка_______ ___________________ 1500______________
Трандафілови 2 - Єлисаветградський 182
3 д. Світле__________ 2028 ~

Всього 3710

<< |
Источник: МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович. БОЛГАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.. 2000

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -