<<
>>

Експертні оцінки.

Експертні оцінки - науковий метод аналізу й дослідження складних соціально-політичних проблем, які не формалізуються на основі інтуїтивно-логічного підходу. Суть методу полягає в тому, що експерти (провідні спеціалісти в різних галузях науки і техніки) проводять аналіз проблем з наступним формалізованим опрацюванням результатів.

Узагальнена думка експертів приймається як найвірогідніше розв’язання проблеми.

Найскладнішим є процес добору експертів. Останніми роками розроблено чимало методів пошуку їх - як об’єктивних (за кількістю наукових праць, за стажем роботи, рекомендаціями співробітників, результатами спеціальних тестів), так і суб’єктивних (таємне голосування за кожну кандидатуру в експертну групу, взаємна оцінка майбутніх експертів за допомогою спеціальних шкал тощо).

Організація роботи експертів - також досить складне питання. Традиційні дискусії, безпосередній обмін думками мають багато вад: тиск авторитетів, суб’єктивність експертів, небажання деяких з них публічно відмовлятися від своєї думки тощо. Тому останнім часом набув популярності так званий метод Дельфі - за ім’ям славнозвісного оракула Стародавньої Греції. При цьому експертне опитування проводиться анонімно, в кілька турів, з проміжним ознайомленням експертів з результатами кожного туру. Зв’язок між експертами здійснюється за допомогою пошти або вони безпосередньо підключаються до комп’ютера, і вже згадувані психологічні чинники не можуть вплинути на кінцеві результати. Такі відомі способи прогнозування, як метод мозкових атак, спроб і помилок, сценарію подій та інші, є різновидами методу експертних оцінок.

«Мозковий центр» - назва формально організованої ради експертів і спеціалістів з різних галузей політики, економіки та інших сфер сучасного знання при вищому керівництві країни чи при главі держави (президентові), а також неформалізованого оточення із радників, аналітиків та інтелектуалів, знаннями і досвідом яких користується керівник країни чи окремого відомства. Поняття «мозковий центр» почали вживати в післявоєнні роки («мозковий центр» Кеннеді), коли роль науки в політиці різко зросла. Ці центри можуть об’єднувати багато спеціалістів - кілька сотень і навіть тисяч. Вони функціонують переважно на непостійній основі й формуються залежно від потреб моменту і від особистих якостей керівника та від його здатності цінувати наукове знання.

Експертні оцінки політичних, військово-політичних, стратегічних та інших ситуацій сприяють значному підвищенню професіоналізму політики.

Парламентські партії Заходу виробили інтегральний показник ефективності своєї політичної діяльності (електоральна поведінка мас), який досить надійно визначається методами конкретних соціологічних досліджень.

Є ще один специфічний метод експертних оцінок - опитування громадської думки, який набуває все більшого поширення як у нас, так і за кордоном.

<< | >>
Источник: Політичне прогнозування як напрям електорального дослідження Лекція.. 2016

Еще по теме Експертні оцінки.: