<<
>>

Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

Після прийняття позовної заяви суддя здійснює підготовку справи до судового розгляду. Мета даної стадії цивільного процесу — забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи.

Значення — справа має бути розглянута в одному судовому засіданні, й повинно бути постановлене законне і обґрунтоване рішення.

Пленум Верховного суду в своїй постанові «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» зазначив, що належна і в установлені законом строки підготовка справ до судового розгляду має важливе значення для якісного їх вирішення з метою охорони наданих громадянам прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій.

У цій стадії має бути вирішено чотири групи питань:

1) про учасників процесу по даній справі;

2) про предмет доказування;

3) про особливості даної цивільної справи;

4) про призначення справи до розгляду.

Підготовку проводить суддя, який виконує процесуальні дії, передбачені ст. 143 ЦПК України. Перелік дій є невичерпним і може бути — за необхідністю — розширеним.

Суддя повинен не тільки визначити коло осіб, що мають брати участь у справі, але й забезпечити їх своєчасну явку в судове засідання та можливість участі цих осіб у дослідженні доказів. Для цього використовують судові виклики та повідомлення. Виклик до суду — це пропозиція з’явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов’язкова, а для свідків, перекладачів та експертів — обов’язкова (ст. 93 ЦПК).

Судове повідомлення — це повідомлення про здійснення тієї чи іншої процесуальної дії, яка має чи може мати значення для даної особи, але участь даної особи при проведенні даної дії не обов’язкова. Виклики та повідомлення здійснюються судовими повістками. Повістка надсилається кожній особі, якій адресований виклик чи повідомлення. В ній повідомляються день, час і місце проведення процесуальної дії або день і час судового засідання. Суд повинен достовірно знати, що повістки отримані адресатами, тому вони вручаються під розписку. Коли повістка надсилається поштою, то вона відправляється за адресою, вказаною у позовній заяві. Тому учасники процесу зобов’язані по- відомляти суд про зміну своєї адреси під час розгляду справи.

При визнанні підготовки справи до розгляду закінченою суддя постановляє ухвалу, в якій перераховуються всі підготовчі дії, що були проведені, і встановлюється час розгляду справи (ст. 147 ЦПК) у строки, передбачені ст. 148 ЦПК України.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011. 2011

Еще по теме Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду:

 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 2. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
 3. § 3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх
 4. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 5. 1.3. Підготовка матеріалів для судово-психіатричної експертизи
 6. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 7. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 8. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 9. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 10. Право на українських землях у складі Російської імперії
 11. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 12. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ