<<
>>

В. Арбітражні функції адміністративних органів

При розгляді суперечок, застосовуючи певні правові норми до конкретних фактів, визначають насамперед права та обов'язки сторін у суперечці. У широкому значенні вирішення суперечки здійснюється кожного разу, коли адміністративний орган вживає заходів не у формі застосування нормативного акта.

Разом з тим у цьому розділі ми зосередимось на формальному вирішенні суперечок, коли офіційні заходи вживаються тільки після того, як відбудеться слухання сторін по справі в адміністративному органі. Прикладами формального вирішення суперечок федеральними органами можуть стати позови до Адміністрації соціального захисту щодо порушень у страхуванні непрацездатності, позови щодо неналежної робочої практики проти роботодавця або профспілок до Національного управління трудових відносин (National Labor Relations Board) або позов до Комісії з цінних паперів та біржової діяльності (Securities and Exchange Commission) з вимогою вжиття заходів примусу щодо поновлення ліцензії брокера з цінних паперів. Формальне вирішення суперечок є важливою складовою частиною роботи адміністративних органів. Крім того, Конгрес заснував декілька адміністративних структур, які займаються виключно вирішенням суперечок і не розробляють правових актів 18.

Потреба у формальному вирішенні суперечок визначається після вивчення відповідних правових актів. Тому у вищезазначених випадках суперечки вирішую-

15 Див. Анотований кодекс законів США (U.S.C.A.), 5, § 553(d).

16 Комісія з рівних можливостей працевлаштування використовує обидва шляхи. Див. справу New

port News Shipbuilding and Dry Dock v. Equal Employment Opportunity Comm., 462 U.S. 669 (1983), де норми,

що тлумачать поняття статевої дискримінації у медичному страхуванні, непрацеспроможності

цитувалися та обговорювалися з використанням обох методів.

17 Порівняйте справу Cabias v. Egger, 690 F.2d 234 (D.C.Cir. 1982) (лист адміністративного органу

просто тлумачив суть та мету документа) зі справою Chamber of Commerce v. Occupational Safety & Health

Admin., 636 F.2d 464 (D.C.Cir. 1980) (певна вимога, викладена у виступі керівника органу і потім

опублікована як норма тлумачення, фактично була новою нормою, яка вимагала розроблення).

18 Це, наприклад, Наглядова комісія охорони праці та здоров'я, Федеральна наглядова комісія охо

рони праці та здоров'я на шахтах та Національна рада безпеки на транспорті.

13*9-340

196 Розділ VI

ться за формальною процедурою, а, наприклад, перевірка технічного стану транспортних засобів їх виробником за рішенням Секретаря Департаменту транспорту може здійснюватися без такої процедури. Тут йдеться в основному про формальне вирішення суперечок, але далі, коли будемо робити судовий огляд, ми висвітлимо менш формальні дії адміністративних органів 19.

<< | >>
Источник: В. БЕРНХЕМ. ВСТУП ДО ПРАВАТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США. Київ - 1999. 1999

Еще по теме В. Арбітражні функції адміністративних органів:

 1. 66. Правовий статус державної виконавчої служби.
 2. Форми вираження змісту управлінської діяльності
 3. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 4. В. Арбітражні функції адміністративних органів
 5. Г. Судовий контроль за діяльністю адміністративних органів
 6. 2. Адміністративні органи, які здійснюють судову владу
 7. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 8. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 9. Судові та правоохоронні органи
 10. Розбудова незалежної Української держави
 11. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -