<<
>>

Стаття 39. Крайня необхідність

1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 39. Крайня необхідність:

 1. 8. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.
 2. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
 3. § 1. Поняття і підстави притягнення особи як обвинуваче-ного
 4. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 5. § 5. Рецидив злочинів
 6. § 2. Необхідна оборона
 7. § 4. Крайня необхідність
 8. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
 9. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 10. 3. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту
 11. Стаття 39. Крайня необхідність
 12. Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання
 13. Стаття 75. Землі зв'язку
 14. Стаття 112, Охоронні зони 1. Охоронні зони створюються:
 15. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 16. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО