<<
>>

20. Крайня необхідність (КН)

Ч.1 ст.39 КК вказує, що не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку у даній ситуації не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

Ознаки крайньої необхідності:

1) небезпека, яка загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави,

2) невідворотність цієї небезпеки іншими засобами, крім вчинення дії, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом.

Умови правомірності крайньої необхідності:

1 група - умови небезпеки:

- реальність небезпеки.

2 група - умови дій по усуненню небезпеки:

- захист індивідуальних, суспільних, державних інтересів (захищаються лише правомірні інтереси);

- джерело небезпеки;

- небезпека породжує безпосередню загрозу для особи, суспільних.

державних інтересів (не у майбутньому чи в минулому, а зараз), небезпека наявна;

- шкода завдається інтересам третіх осіб, які не мають відношення до створення небезпеки;

- завдання шкоди - єдиний засіб врятування від небезпеки за даних обставин;

- не допущено перевищення меж крайньої необхідності — це означає, що завдана шкода повинна бути більш значною, ніж усунута шкода.

Перевищення меж крайньої необхідності (ч.2 ст.39 КК) - це умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. Така шкода тягне за собою цивільно-правову відповідальність.

СПІВВІДНОШЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ТА КРАЙНЬОЇ НЕОБ-ХІДНОСТІ

Спільні риси: 1) спрямовані на охорону індивідуальних, суспільних, державних інтересів у випадках, коли цим інтересам, загрожує небезпека 2) небезпека усувається шляхом завдання шкоди іншим правоохоронюваним інтересам 3) дії виключають суспільну небезпечність та протиправність діяння вже в момент їх вчинення, і тому не утворюють складу злочину

Відмінності:1) джерело небезпеки при необхідній обороні лише суспільно небезпечні дії людини, при крайній необхідності - також і різні сили природи, явища і процеси, дії машин і механізмів

2) шкода завдається при необхідній обороні нападаючій особі, при крайній необхідності і- інтересам осіб, не причетних до небезпеки 3) при необхідній обороні завдання шкоди нападаю чому - це один із способів захисту інтересів, а при крайній необхідності – єдиний 4) при крайній необхідності завдається менша шкода, ніж відвернута, а при необхідній обороні може бути рівноцінна, менша або більша, залежності від характеру та ступеня небезпеки посягання 5) при перевищенні меж необхідної оборони - на ступає кримінальна відповідальність, а при необхідній необхідності - цивільно-правова.

6) завдана правомірна шкода при необхідній обороні виключає будь-яку відповідальність, а при крайній необхідності -матеріальна
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 20. Крайня необхідність (КН):

 1. 50. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.
 2. 18. Захист цивільних прав, засоби захисту.
 3. 16. Обставини, що виключають злочинність ді-яння
 4. 20. Крайня необхідність (КН)
 5. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
 6. § 1. Поняття і підстави притягнення особи як обвинуваче-ного
 7. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 8. § 5. Рецидив злочинів
 9. § 2. Необхідна оборона
 10. § 4. Крайня необхідність
 11. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
 12. 53.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
 13. Д. Відповідальність за шкоду, заподіяну у стані крайньої необхідності1. Відповідальність за шкоду, заподіяну спільно кількома особами
 14. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 15. Стаття 39. Крайня необхідність
 16. Дислокація, чисельність та етносоціальний склад армії Аеція