<<
>>

8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ

1. Історія розвитку логіки в Україні.

2. Розвиток логіки в працях представників «Львівсько-Варшав­ської школи».

3. Логіка в Києво-Могилянській академії.

4. Логічні погляди представників Київської школи «червоного позитивізму».

5. Особливості вивчення понять в юридичних науках.

6. Логіка і юриспруденція. Логіка і економіка.

7. Доведення і спрстування суджень у суді.

8. Логічне обґрунтування Конституції України.

9. Класифікація понять та її значення для економічної і юридичної діяльності.

10. Логічна структура юридичного документа.

11. Логічна складова культури мислення економіста, юриста.

12. Роль гіпотези в юридичній практиці, в економічній діяльності.

13. Логіка і філософія.

14. Логіка і психологія.

15. Логічна структура науки.

16. Логіка і художня література.

17. Логіка і математика.

18. Логіка і кібернетика.

19. Логіка і пам’ять.

20. Логіка і соціологія.

21. Логіка у моїй майбутній професії.

22. Роль аналогії в діяльності економіста та юриста.

23. Софізми, паралогізми і парадокси, їхнє значення для розвитку мислення.

24. Сучасний етап розвитку логіки.

25. Юридична теорія і практика та проблеми істинності модальних суджень.

26. Логіка і мистецтво полеміки.

27. Логічні основи переконання.

28. Спростування, його логічна і юридична функції.

29. Теорія діалектики як логіка.

30. Деонтична логіка і юридична практика. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Реферат повинен мати план з 2—3 пунктів, відповідну до плану структуру, список використаної літератури. Обсяг реферату повинен становити не менше 10 сторінок.

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М.. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — К.: КНЕУ,2000. — 144 с.. 2000

Еще по теме 8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ:

  1. Зміст
  2. 8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ