<<
>>

37. Простір і час як філософські категорії.

Матеріальний світ складається з структурних об’єктів, які знаходяться в русі і розвитку, що представляють собою процеси, які розгортаються за певними етапами.

Найбільш загальна характеристика простору — властивість об’єкта бути протяжним, займати місце серед інших, межувати з іншими об’єктами.

Порівняння різних тривалостей, що виражають швидкість розгортання процесів, їх ритм і темп є поняттям часу.

Категорії простору і часу виступають як форми буття матерії. Існує дві концепції простору і часу:

субстанціальна — розглядає простір і час як особливі сутності, які існують самі по собі, незалежно від матеріальних об’єктів (Демокріт, Епікур, Ньютон);

реляційна — розглядає простір і час як особливі відносини між об’єктами і процесами і поза їх не існують (Лейбніц).

Загальні властивості простору і часу: об’єктивність і незалежність від свідомості людини; абсолютність як атрибутів матерії; нерозривний зв’язок один з одним і з рухом матерії; залежність від структурних відносин і процесів розвитку в матеріальних системах; єдність перериваної і безперервного в їх структурі; кількісна та якісна нескінченність.

Розрізняють метричні (тобто пов’язані з вимірюваннями) і топологічні (наприклад, зв’язність, симетрія простору і безперервність, одномірність, незворотність часу) властивості простору і часу.

Топологічні характеристики описують: переривчастість і безперервність, розмірність, свяеность, орієнтовність.

Метричні характеристики: кривизну, кінцівку і біс — конечносгь, изотропность, гомогенність.

Загальні властивості простору: протяжність, що означає рядоположенность і співіснування різних елементів (крапок, відрізків, обсягів і i: n. ), Можливість додавання до кожного даного елементу деякого наступного елемента або можливість зменшення числа елементів; зв’язність і безперервність; тривимірність.

З протяжністю простору нерозривно пов’язані його метричні властивості, які виражають особливості зв’язку просторових елементів, порядок і кількісні закони цих зв’язків.

Специфічні (локальні) властивості простору: симетрія і асиметрія, конкретна форма і розміри, місце розташування, відстань між тілами, просторовий розподіл речовини і поля, межі, що визначають різні системи.

Загальні властивості часу: об’єктивність; нерозривний зв’язок з матерією та її атрибутами; тривалість; одномірність і асиметричність; незворотність і спрямованість від минулого до майбутнього.

Специфічними властивостями часу є конкретні періоди існування тіл від виникнення до переходу в якісно інші форми, одночасність подій, яка завжди відносна, ритм процесів, швидкість зміни станів, темпи розвитку, тимчасові відносини між різними циклами у структурі систем.

Теорія А. Ейнштейна довела, що в реальному фізичному світі просторові і тимчасові інтервали змінюються при переході від однієї системи відліку до іншої.

Теорія відносності вивела глибокий зв’язок між простором і часом, показавши, що в природі існує єдиний простір — час, а окремо простір і окремо час виступають як його своєрідні проекції, на які воно по-різному розщеплюється в залежності від характеру руху тіл.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 37. Простір і час як філософські категорії.: