<<
>>

АНОТАЦІЯ

Грабовенко Н.В. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка.

– Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2007.

Наукове дослідження присвячене проблемі розробки моделі соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційних центрів. У дисертації визначені організаційні і психолого-педагогічні умови її застосування, основні критерії ефективності експериментальної роботи та їх показники, виокремлено типи сімей з дітьми з обмеженими фізичними можливостями, описано і проаналізовано результати експериментальної роботи.

Теоретичним підґрунтям моделі соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, визначено: принцип пріоритетності сімейного виховання дитини з обмеженими фізичними можливостями; принцип комплексного підходу, тобто використання різних видів і моделей соціально-педагогічної роботи із сім’єю; принцип реалістичності, що реалізується в постановці адекватних цілей роботи з опорою на дійсно існуючі ресурси сім’ї, самої дитини.

У науковому дослідженні розроблено типологію сімей з дітьми з обмеженими фізичними можливостями за інтегральним показником психолого-педагогічної адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини та рівнів його сформованості: сім’ї з високим, середнім і низьким рівнем психолого-педагогічної адаптації. Складовими цього показника є: педагогічна культура батьків; їх емоційна адаптація до проблем інвалідності дитини; психологічний клімат сім’ї, який створює сприятливе/несприятливе середовище для емоційного розвитку дитини з обмеженими фізичними можливостями; готовність/неготовність батьків співпрацювати із соціальним педагогом; соціально-психологічна адаптація дитини до власних потреб і проблем, пов’язаних з інвалідністю.

Запропоновану модель соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, запроваджено в роботу реабілітаційних центрів, експериментально перевірено її можливості й доведено ефективність у вирішенні проблем психолого-педагогічної адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини.

Ключові слова: соціально-педагогічна робота з сім’єю, реабілітаційний центр, соціалізація особистості, педагогічна культура батьків, психологічний клімат сім’ї, психолого-педагогічна адаптація сім’ї до проблем інвалідності дитини, соціально-психологічна адаптація дитини з обмеженими фізичними можливостями.

.

<< | >>
Источник: ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДИТЕЙ. Лекція. 2016

Еще по теме АНОТАЦІЯ: