<<
>>

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Грабовенко Н.В. Соціально-педагогічний супровід сімей в умовах реабілітаційного центру як умова позитивної соціалізації дитини-інваліда // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова.

- Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб.наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 5 (Ч. I). – С.122-128.

2. Грабовенко Н.В. Обґрунтованість змісту і форми соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру// Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. - №. 3 – С.61-67.

3. Грабовенко Н.В. Педагогічні механізми стимулювання внутрішнього потенціалу дитини-інваліда засобами психолого-педагогічної допомоги сім’ям в умовах реабілітаційних центрів // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць/ За заг. ред. А.Й.Капської. - Том XXV. – К.: Логос, 2005. – С. 92-102.

4. Михайлова Л., Грабовенко Н. Робота реабілітаційних центрів щодо соціально-педагогічної підтримки сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. - №1. – С.45-50.

5. Грабовенко Н.В. Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями, в умовах реабілітаційного центру. – Луганськ: Вид-во ЛІПСТ, 2007. – 70 с.

6. Шаповалова Т.В., Грабовенко Н.В. Соціальна робота з людьми з обмеженими фізичними можливостями. Навч. посібник. – Луганськ: Вид-во ЛІПСТ, 2006. - 181с.

7. Грабовенко Н.В. Проблема доступності вищої освіти для осіб, які мають обмежені фізичні можливості // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: Тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2004 р., м. Київ) /Уклад.: Б.В. Новиков, Л.М.Димитрова, В.О.Головська, Є.Д.Кисилевський. – К.:ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2004. – 136 с.

<< | >>
Источник: ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДИТЕЙ. Лекція. 2016

Еще по теме СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: