<<
>>

32. Імпорт, реімпорт, відмова на користь держави.

Імпорт-митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на МТУ для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких обмежень.

Ввезення товарів в режимі імпорту на МТУ передбачає:

1.подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення цих товарів;

2.сплату під час ввезення встановлених законодавством податків і зборів;

3.дотримання вимог щодо заходів нетарифного регулювання.

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі МТУ згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.

Товари можуть переміщуватися через МКУ у митному режимі реімпорту, якщо вони:

1) походять з митної території України;

2) ввозяться на МТУ не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за МТУ;

3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються КМУ.

Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.

У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Держбюджету органами Держказначейства за поданням відповідних митних органів.

Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою НБУ.

Відмова на користь держави- митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь яких умов на свою користь. При цьому режимі на товари не нараховуються податки та збори, не застосовуються заходи нетарифного регулювання. Відмова допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку встановленому КМУ. КМУ визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у цей режим.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 32. Імпорт, реімпорт, відмова на користь держави.:

  1. 31. Поняття, вибiр та змiна митного режиму
  2. 32. Імпорт, реімпорт, відмова на користь держави.
  3. 97. Митний режим.
  4. Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн Європи та Америки.
  5. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
  6. Боротьба США й СРСР в ООН за вплив на Іран, як невід’ємну складову «арки кризового півмісяця».