<<
>>

ВІД АВТОРА

Бытъ человеком - это чувствовать свою ответственность. Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами.

Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строитъ мир

А. Сент-Экзюпери

Наука без своєї історії не є наукою. Там, де немає минулого, немає теперішнього, немає й майбутнього. Історичні традиції в галузі контролю є основою для його розвитку протягом століть, та для гідного місця, яке йому відводиться в теперішньому та майбутньому.

У представленій на розсуд читачів монографії закликаю звернути увагу на аналіз праць науковців радянських часів, які віддано працювали та ґрунтовно досліджували проблеми контролю з метою покращити його організацію на рівнях держави та рівні підприємства. Досвід їх досліджень є неоціненим внеском в теорію сучасного господарського контролю.

Сьогодні на шляху становлення та розвитку господарського контролю виникає багато проблем. Серед них: відсутність офіційної концепції розвитку господарського контролю в країні, недооцінка соціальної природи контролю законодавцями, нескоординованість дій суб’єктів державного контролю при реалізації своїх повноважень, неготовність урядовців та суспільства до прийняття Закону України «Про фінансовий контроль», який би створив можливості для прозорості економіки. Цей перелік можна продовжити багатьма іншими проблемами, але, на наш погляд, починати реформування системи контролю слід не з цього. Одними з головних причин, що гальмують не тільки реформування діючої правової бази контролю, але і створення ефективної практичної системи дій, є відсутність наукової теорії господарського контролю, що враховує закономірності розвитку України, та відповідає умовам сьогодення, а також недооцінка законодавчою владою теоретичних напрацювань науковців, багато з яких все своє життя присвятили дослідженню проблем контролю і пошуку шляхів його удосконалення.

Я впевнена, шлях науки буде лише тоді наповненим змістом, коли поряд з тобою - щирі друзі, однодумці, готові протягнути тобі руку допомоги у важку хвилину, підбадьорити в часи вагань і підтримати твої наукові ідеї.

Коли завжди поруч - науковий консультант, людина неординарна та досвідчена, яка запалює власним ентузіазмом, готовністю вселити віру та впевненість у власні сили, талановито надихнути на формування наукових переконань. Саме йому, Заслуженому діячу науки і техніки, доктору економічних наук, професору Францу Францовичу Бутинню, висловлюю особливу подяку за виключно професійний підхід, за доброзичливість та конструктивні побажання і рекомендації при керівництві написанням даної монографії.

Представлена монографія не вийшла би без злагодженої роботи колективу Житомирської наукової бухгалтерської школи та без кропіткої праці найкращих студентів, які здійснювали технічні та редакційні оформлення - Д. Грицишена та А. Юзьвак.

Висловлюю подяку ректорату університету на чолі з ректором, доктором технічних наук, професором Петром Петровичем Мельничуком за надану можливість самореалізації та сприяння науковій роботі.

Значна кількість питань господарського контролю, досліджених в монографії, є спірними, тому автор готовий до дискусій і сподівається на те, що представлена праця стане невеликим внеском у вирішення спільної справи реформування системи господарського контролю в Україні.

Виговська Н.Г. вересень, 2006 р.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ВІД АВТОРА: