<<
>>

ІСТОРИЧНА ДОЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ.

— Перші вІдомости про політичне життб на українських землях, як на обвкті історичного розвитку Европи, маємо з початку VI в» до Xp.; першіж почини політичного життя українського народу, як субєкту історичного процесу, походять щртІдько із середини IX в.

по Xp. Отсей величезний, майже 14-віковий простір часу — який із етнополітичного становища назватиб можна передісторичним, а з ґеополітичного пункту погляду першим актом в історії північних стоків Чорного моря — виявляє з себе пряму протилежність всьому тому процесови на Україні, який ми звичайно розуміємо під назвою тиеячлітньої історії українського народу. Отсей найдавніший період історії України зовемо чорноморським, тому що Чорне море творить підставу тодішнього політичного і культурного життя і що відо- мости про се останнє нерозривно звязані із звістками про народи й держави в округ сього моря.

Занавіса історичної темряви на українських землях почала отже підниматися вперше від південних окраїн, від чорноморських берегів, себто з боку, який був найблизше великим культурним огнищам старинного світа: Мезопо- тамії, Сирії, Єгипту і Греції. Відслонивши наперед отсю підставу українських земель, підходить історична занавіса пиняво щораз висше, виводячи на сцену простори положені щораз дальше на півночи, доки й північні окраїни не появляються у світлі історичного пізнання. Ta разом із сим моментом, коли вся Україна попала у круговорот все- світних подій, доконуеться основна переміна історичного

амфитеатруГГлядачннж--дйвйться більше на сцену з боку Чорного моря, тілько зі становища західної і середньої Европи: починається новий акт драми, а сцена у ньому відкривається і поширюється в напрямі протилежнім першому — з північного заходу до південного сходу — доки не обняла тих частин України, які почали були виринати перед 24 віками, себто північних берегів Чорного моря.

Отсей поворот історії до власного жерела — то дуже знаменний рис у дотеперішнім розвитку України.

Він виявляє, що історія України тісно звязана з політичною історією Чорного моря. Врізуючися глибоко у континент Евразії та розділяючи колись найкультурніші краї на півдни від найбільше відсталих на півночи, стало воно вже дуже ранопосередником цивилізації й основою політичного розвитку європейського Сходу. Поширене т. зв. передмикенської культури на Україні (окремого типу крашеної посуди) вказує, що ся звязь із Чорним морем була вже довго до перших історичних звісток про Україну. Сьогодні воно також творить культурну межу, одначе ролі північних чорноморських країв та південних переміняні: шлях, яким поступає новочасна культура веде з півночи й заходу на південь і схід. B сім новім історичнім характері виступає Чорне море щотілЬки на наших очах, кладучи нову основу під новий культурний і політичний розвиток України.

Повертаючи у часи української політичної передісторії треба з гори зазначити, що цілий образ и не має прикмет орґаничности: одна доба наступає по одній, не як постепенні розвоєві форми політичного й господарського житя, а лиш як результут діланя зверхних меха- ничних і припадкових сил. Подібний характер має вже й образ племінних відносин тієї доби: з помїж великого числа ріжних народів і народців, які бачимо в тім часі на Україні, тілько одно витримало всю добу від початку, та навіть пережило її — а се Греки.

<< | >>
Источник: СТЕФАНА ТОМАШІВСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ1919. 2017

Еще по теме ІСТОРИЧНА ДОЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -