<<
>>

Основні теореми диференціального числення похідна суми, різниці, добутку та частки).

Основні правила диференціювання:

1)

2)

3)

4)

Якщо функція a , є оберненою функцією до неї, то

Якщо функція має похідну в точці х, а функція має похідну у відповідній точці и, то складена функція в даній точці х має похідну , яка обчислюється за формулою .

17.
<< | >>
Источник: Невідомий. Вища математика. Відповіді до екзамену. 2015

Еще по теме Основні теореми диференціального числення похідна суми, різниці, добутку та частки).:

 1. § 15. Основные теоремы о пределах
 2. Основные теоремы двойственности
 3. Тема 16. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения.
 4. Границя функції. Неперервність функції. Основні теореми про границі.
 5. Похідна функції однієї змінної, її механічний та геометричний зміст.
 6. Основні теореми диференціального числення похідна суми, різниці, добутку та частки).
 7. Поняття диференціального рівняння та його розв'язку.
 8. Диференціальні рівняння з відокремленими змінними.
 9. Однорідні диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку.
 10. Диференціальні рівняння другого порядку.
 11. Лінійні диференціальні рівняння ІІ-го порядку із сталими коефіцієнтами.
 12. Передумови виникнення диференціальної психології та історія її розвитку.