<<
>>

Поняття диференціального рівняння та його розв'язку.

Звичайним диференціальним рівнянням називається рівняння, яке зв’язує незалежну змінну, функцію та її похідні. Порядок диференціального рівняння визначає найвища похідна, яка входить у рівняння.

Розв’язком диференціального рівняння є всяка функція , яка при підстановці її у рівняння перетворює його у тотожність.

Диференціальне рівняння першого порядку має вид або . Загальним розв’язком цього рівняння є функція виду , яка при довільних значеннях сталої величини C є розв’язком цього рівняння. Геометрично функція описує множину інтегральних кривих. Для знаходження частинного (єдиного) розв’язку необхідно знати початкові умови, які для рівняння першого порядку записують у вигляді . 33.

<< | >>
Источник: Невідомий. Вища математика. Відповіді до екзамену. 2015

Еще по теме Поняття диференціального рівняння та його розв'язку.: