І.М. Гольтер. Курс лекцій з дисципліни «Культура речи»  для студентів для студентів спеціальності 7.02030304 «Переклад»  денної та заочної форми навчання  / Укладач Гольтер  І.М. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. 2011

Коротка анотація: розглядаються питання культури мовлення російської мови

|

Книги и учебники по дисциплине Украинский язык: