<<
>>

35. Атестаційне провадження: поняття, зміст та процесуальний порядок здійснення.

Правовими засадами проведення атестаційного провадження щодо державних службовців є Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади (далі – Положення)4 та Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування (далі – типове Положення)5.

Найчастіше в адміністративно-правовій науці атестація визначається як державна перевірка ділової кваліфікації службовця з метою підвищення ефективності його діяльності та відповідальності за доручену справу, в ході якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені під час виконання службових обов’язків, та відповідність займаній посаді, а також вирішується питання про присвоєння йому категорії та рангу.

Такий підхід можна вважати визначенням атестації у вузькому розумінні. Широке розуміння атестації передбача розв’язання наступних завдань: дотримання на практиці принципів державної служби; забезпечення законності в системі функціонування державної служби; формування професійного кадрового персоналу; застосування до державних службовців заходів відповідальності тощо.

В атестаційному провадженні можна виділити наступні стадії:

• підготовка справи про атестацію державного службовця;

• розгляд атестаційної справи;

• прийняття рішення щодо атестації державного службовця;

• оскарження прийнятого рішення;

• виконання прийнятого рішення.

Підготовка справи про атестацію - здійснюється збирання, вивчення, аналіз та узагальнення інформації про державного службовця, який атестується.

Розгляд атестаційної справи. Учасниками розгляду справи про атестацію державного службовця виступають: атестаційна комісія і державний службовець, який підлягає атестації.

Прийняття рішення щодо атестації державного службовця. На підставі всебічного аналізу виконання основних обов’язків, складності виконуваної роботи та її результативності комісія приймає рішення.

Оскарження прийнятого рішення. Згідно з Положенням, рішення керівника, прийняте за результатами атестації, може бути оскаржене державним службовцем у суді.

Стадія виконання прийнятого рішення. За результатами атестації керівник державного органу видає відповідний наказ або розпорядження.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 35. Атестаційне провадження: поняття, зміст та процесуальний порядок здійснення.: