<<
>>

19. Структура адміністративного процесу.

Дихотомічний поділ адміністративного процесу за ознакою наявності конфлікту між учасниками правовідносин, регламентованих відповідною галуззю права:

Група 1 - Неконфліктні провадження - предметом цієї групи є адміністративні провадження неконфліктного характеру.

Вона існує, як одна з умов задоволення тих чи інших клопотань, причому предметом правового оцінювання є відповідні документи. Ця група не має на меті застосування примусових заходів. Ії результат - задоволення законних інтересів фізичних чо юридичних осіб, а також забезпечення ефективної роботи публічної адміністрації.

Група 2 - Конфліктні провадження - в основі змісту цієї групи адміністративного процесу покладено конфлікт між учасниками кореспондуючих матеріальних правовідносин.

Окрім наявності конфлікту, є змагальність сторін при розгляді справи; обов'язкова наявність рішення у вигляді правового акта; специфічне коло суб'єктів, уповноважених розглядати відповідну категорію справ; більш конкретизована нормативна регламентація порядку процесуальної діяльності останніх.

Ці групи амін. процесу обєднують адмін. провадження, які є видами адмін. процесу та співвідносяться як загальне та особливе.

Провадження - це якісно однорідна група процесуально-процедурних дій з владної реалізації будь яких відособлених матеріально-правових норм. Такі дії об'єднуються єдністю кінцевої мети, потребами професійної спеціалізації праці щодо правозастосування, міркуваннями щодо підвищення ефективності правового регулювання.

Адміністративне провадження - це вид адмін.процесу, який об'єднує послідовно здійснювані уповноваженим суб'єктом (публічною адміністрацією) процесуальні дії щодо розгляду та вирішення індивідуальних справ.

Класифікація В.Д.Сорокіна:

- з прийняття нормативних актів держ.управління;

- з пропозицій та заяв громадян і звернень організацій про реалізацію наданих їм прав у сфері держ. управління;

- щодо організаційних справ у апараті держ.управління;

- у справах про застосування примусових заходів у сфері держ.управління;

Класифікація В.Д.Сорокіна:

- в органах адмін. юрисдикції першої інстанції;

- прискорене;

- в органах адмін. юрисдикції другої інстанції;

Адмін. процесуальна стадія - відносно відокремлені частини адмін. провадження, які являють собою сукупність процесуальних етапів, спрямованих на досягнення локального завдання в рамках загальної мети вирішення індивідуально-конкретної справи.

Спільними для адмін.процесу є такі стадії:

- аналіз ситуації, в ході якого збирається, досліджується інформація про фактичне становище справи, реальні факти, існуючі проблеми;

- прийняття рішення у справі, в якій фіксується воля суб'єкта публічної адміністрації;

- виконання рішення.

Етапи адміністративного провадження - це сукупність послідовних процесуальних дій, об'єднаних єдиною проміжною метою на певному відтинку конкретного адміністративного провадження.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по адміністративному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 19. Структура адміністративного процесу.: