<<
>>

§ 83. Поняття й особливості адміністративного процесу.

У загальному понятті процес - це відображення державно-владної діяльності, хоча в ній беруть участь і інших суб'єктів - громадяни, їхнього об'єднання.

У вузькому понятті адм.

процес розглядається як урегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування засобів адмін. примусу, і насамперед адм. стягнень, за здійснення адм. правопорушень.

У широкому розумінні адм. процес розглядається як урегульований правом порядок розгляду індивідуально-конкретних справ у сфері виконавчої діяльності органами державного керування, а в передбачених законодавством випадках і іншими, уповноваженими на це органами. Це такий порядок діяльності, по якому складаються цивільні відносини, що регулюються нормами адм.-процесуального права. У цьому понятті відображається зв'язок адм. процесу з держуправлінням як формою держ. діяльності, підкреслений зв'язок адм. процесу з нормами матеріального адм. права. Цей зв'язок проглядається в тім, що в результаті здійснення адм. процесу зважуються індивід.-конкретні справи в сфері держуправління.

Характерними рисами адм. процесу є:

а) адм. процес зв'язаний з держуправлінням, його юр. видами, що реалізуються в правових формах;

б) адм. процес зв'язаний з матер. нормами адм. права; цей зв'язок знаходить прояв у тім, що в ході реалізації задач адм. права дозволяються індивідуальні справи в держуправлінні й ефективно застосовуються норми матер. права;

в) застосування норм матеріального права здійснюється в юрид. порядку, урегульованому адм.-процес. нормами;

г) адм. процес - це не тільки застосування норм матеріального права, а і відповідна діяльність, у результаті якої виникають цивільні відносини, регульовані нормами адм.-процес. права.

Таким чином, адм. процес складається з двох частин, в однаковій мірі урегульованих нормами адм.-процес. права; діяльність органів держуправління з дозволу конкретних справ і відносини між учасниками цієї діяльності. Тому адм. процес - це відповідна процедура, що відбувається в рамках, установлених процесуальними правовими нормами, а їхня сукупність являє собою провадження. Сукупність різних видів проваджень складає адм. процес.

Адм. процес здійснюється з дотриманням принципів, що використовуються в держуправлінні. Систему принципів адм. процесу складають: законність, охорона інтересів особи і держави, рівність сторін, національна мова, самостійність органу (посадової особи) при ухваленні рішення, швидкість процесу, відповідальність посадових осіб за правильне ведення процесу, гласність.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 83. Поняття й особливості адміністративного процесу.:

 1. 21. Поняття та види проваджень в адміністративному процесі.
 2. 30. Різновиди проваджень в адміністративному процесі в наукових працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених адміністративістів.
 3. § 83. Поняття й особливості адміністративного процесу.
 4. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 6. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 7. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 8. Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї в Україні
 9. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 10. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 11. 1.3 Адміністративно-правовии статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 12. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту
 13. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів
 14. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 15. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України