<<
>>

108. Права та обов'язки сільськогосподарських організацій по забезпеченні якості сільськогосподарської продукції.

Якість сільськогосподарської продукції — це сукупність споживчих властивостей продукції, сировини, що задовольняють певні потреби населення та народного господарства відповідно до їх призначення.

Здійснюючи свою виробничу діяльність, сільськогосподарські підприємства повинні постійно піклуватись про забезпечення належної якості своєї продукції, що регламентується спеціальним законодавством.

Закон України «Про стандартизацію», а також Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» встановлюють правові засади забезпечення якості і безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення, регулюють відносини між органами виконавчої влади і виробниками, продавцями (постачальниками) і споживачами під час виробництва, закупівлі, зберігання, транспортування, споживання і утилізації харчових продуктів і сировини.

На рівні законодавчих актів та нормативно-технічних документів встановлено конкретні і жорсткі правила щодо недопустимості забруднення сільськогосподарської продукції радіонуклідами та іншими хімікатами.

В забезпеченні якості сільськогосподарської продукції і сировини важливе місце належить сертифікації.

Порядок і правила сертифікації встановлюються Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Сертифікація — це діяльність по підтвердженню відповідності сільськогосподарської продукції встановленим вимогам.

Законом України «Про захист прав споживачів» встановлено майнову відповідальність за шкоду, заподіяну населенню товарами, в тому числі продукцією

сільського господарства, неналежної якості.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 108. Права та обов'язки сільськогосподарських організацій по забезпеченні якості сільськогосподарської продукції.:

 1. 45. Права та обов'язки сільськогосподарського підприємства щодо будівництва об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчогопризначення.
 2. 62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.
 3. 63. Права та обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів.
 4. 80. Склад земель фермерського господарства. Приватизація земельних ділянок членами фермерського господарства. Земельні права та обов'язки фермерського господарства та його членів. Використання земель фермерського господарства іншими особами.
 5. 105. Правове регулювання організації виробництва в основних галузях сільського господарства: рослинництва, тваринництва, птаховодства тощо. Права та обов'язки сільськогосподарських організацій по організації і веденню основних видів діяльності.
 6. 108. Права та обов'язки сільськогосподарських організацій по забезпеченні якості сільськогосподарської продукції.
 7. § 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя
 8. § 7. Права та обов'язки подружжя щодо утримання
 9. § 4. Права та обов'язки опікунів та піклувальників
 10. 73. Права та обов`язки усиновителів і усиновлених.
 11. 52. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків
 12. 5_Екологічні права та обов’язки громадян України.
 13. 31. Органи працевлаштування, їх права та обов’язки.
 14. Процесуальні права та обов'язки захисника.
 15. 4. Сторони договору кредитування індивідуального житлового будівництва, їх права та обов'язки
 16. 5. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу житла.
 17. 2. Сторони, їх права та обов'язки
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -