<<
>>

89. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.

За своєю соціально-економічною і правовою сутністю приватне підсобне господарство громадян (ППГГ) є, насамперед, сукупністю певного нерухомого і рухомого майна, що має вартісну оцінку (ціну), яке призначено для задоволення їх матеріальних і побутових потреб.

Ознакою ППГГ є певна діяльність сімейно-трудового об'єднання людей, що складають сім'ю члена КСГП, працівника— та інших громадян.

Вироблена цим господарством громадян продукція використовується, насамперед, для власного споживання.

За сучасних умов ППГГ є складовою частиною багатоукладного аграрного виробництва продуктів харчування та сировини рослинного і тваринного походження.

Приватне підсобне господарство громадян має чітко визначену земельну, майнову (речову та зобов'язальну) правосуб'єктність, що визначає особливість цього інституту аграрного права.

Земельна правосуб'єктність приватних підсобних господарств громадян має ґрунтовну правову базу, чітко окреслений суб'єктивний склад із відповідним розмежуванням легальних форм одержання земельних ділянок і правовим оформленням цієї правосуб'єктності, і знаходить свій вияв через реалізацію цими суб'єктами земельних та інших, пов'язаних із земельними, прав та обов'язків.

Безпосереднім носієм земельних прав у ППГГ є фізичні особи, яким надано земельні ділянки для ведення господарства, а не ППГГ.

Майнові правовідносини у ППГГ — це фактично існуючі, врегульовані нормами цивільного та аграрного права суспільні відносини, що складаються в ППГГ між його членами з приводу майна та майнових прав. Майнові відносини У ППГГ характеризуються їх спільністю з відносинами, які виникають між іншими громадянами, незалежно від їх громадянства, соціального статусу, роду діяльності тощо.

Приватні підсобні господарства громадян беруть участь у сучасних товарно-грошових відносинах через укладання договорів як правової форми регулювання цивільно-майнових відносин. Змістом цих відносин є придбання матеріалів для індивідуального будівництва житлового будинку і господарських будівель, придбання речей домашнього вжитку, транспортних засобів тощо.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 89. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.:

  1. 8. АП як юр. Навчальна дисципліна. Система курсу АП.
  2. 89. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.
  3. Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  5. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
  6. ВИСНОВКИ
  7. Суспільний устрій на українських землях у складі Російської імперії
  8. Перша кодифікація радянського права в Україні
  9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  10. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -