<<
>>

15. Указ Президента України у системі джерел АП.

Укази Президента України видаються на розвиток Конституції України їа чинного законодавства і є обов?язковими для виконання на території України органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами й організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Укази Президента України видаються для термінового правового врегулювання питань раціональної аграрної політики. До указів Президента України з питань розвитку агропромислового комплексу належать: “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 р. № 666/94, “Про заходи щодо реформування аграрних відносин” від 18 січня 1995 р. № 63/95, “Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України” від 29 квітня 1998 р. № 389/98, “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 р. № 1529/99, “Про заходи щодо захисту внутрішнього ринку від імпортної сільськогосподарської продукції та продовольства” від 7 травня 1999 р. № 98/99-рп, “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 січня 2001 р. № 62/2001 та інші. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає з питань розвитку АПК постанови й розпорядження, які є обов?язковими для виконання суб?єктами аграрного підприємництва незалежно від форм їх власності. Постанови Кабінету Міністрів України приймаютья на виконання законів України і указів Президента України, якимії регулюють відносини з організації сільськогосподарського виробництва, приватизації державного майна в АПК і землі, використання сільськогосподарських земель, сприяння розвитку фермерських господарств, соціальної сфери на селі.
<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 15. Указ Президента України у системі джерел АП.:

 1. Конституційно-правовий статус Президента України
 2. 15. Указ Президента України у системі джерел АП.
 3. § 2. Конституція України в системі джерел сімейного законодавства
 4. Пример сделки, заведомо противной основам правопорядка, приводится в Указе Президента РФ от 17
 5. № 79350. 49 См. п. 1 Указа Президента РФ от 11 сентября 1997 г. № 1008 "О Российском агентстве по патентам и товарным знакам"
 6. Один из новейших нормативных правовых актов - Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. №863 «О
 7. 499). Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утв. Указом Президента РФ от 8 апреля 1997
 8. 40.Інститут представників Президента України. Загальна характеристика
 9. 4) Указы Президента Российской Федерации.
 10. 499. Подлежит ли применению норма Указа Президента РФ от 18.08.1996 N 1212, в соответствии с которой операции по распоряжению средствами, находящимися на счете, могут осуществляться лишь после получения кредитной организацией от налогового органа подтверждения о получении извещения об открытии счета?
 11. Указ президента РФ «о порядке опубликования и вступления в силу актов президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»
 12. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг від 28.12.2007 № 1324/2007
 13. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запознчань,що провадяться органами місцевого самоврядування від 18.06.1998 № 655/98
 14. Вибори Президента України
 15. Вибори Президента 2004 р. Помаранчева революція і її наслідки. Президент України В.А.Ющенко.
 16. Указ Президента України «Про Збройні сили України» (12 грудня 1991р.)
 17. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 18. Какое место в правовом регулировании экологических отношений занимают указы Президента РФ?
 19. 41. Поэтапная конституционная реформа в Российской Федерации. Роспуск Верховного Совета РСФСР. Политическая борьба вокруг Указа Президента. Октябрьские события 1993 г. Ликвидация советской власти и ее институтов.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -