<<
>>

Додаток 7 Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку

Вік,

років

Вид рухів Тривалість,

хв

Загальний час,хв
1-2 Ранкова гімнастика 5 60-80
Рухливі ігри 5 х 2 = 10
Заняття з фізкультури, двічі на тиждень 10
Масаж та гімнастика 10
Ходьба, ігри на прогулянці 40-60
3-4 Ранкова гімнастика 10 80-195
Фізкультхвилинки 10

Вік,

років

Вид рухів Тривалість,

хв

Загальний час, хв
Фізкультурні заняття тричі на тиждень 15-25
3-4 Гімнастика після сну 10 80-195
Ігри на пргулянках 40
Індивідуальні заняття з розвитку моторики 10
Ранкова гімнастика 7-10
Фізкультхвилинки на заняттях 10
5 Заняття фізкультурою тричі на тиждень 30 90-120
Гімнастика після сну 10
Ігри на прогулянках (денний, вечірній) 50
Індивідуальні заняття 10
Ранкова гімнастика 10
Гімнастика до уроків 10
Фізкультпаузи на уроках 10
6-7 Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 35 105-170
Динамічна перерва 25
Гімнастика після денного сну 10
Ігри на прогулянках, спортивні розваги 60
Індивідуальні заняття 10
Ранкова гімнастика 10
Гімнастика до уроків 10
Фізкультхвилини на уроках 10
8-10 Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 45 115-220
Динамічна перерва 25
Ігри і спортивні розваги на прогулянках 60
Заняття в гуртках, секціях (2-3 рази на тиждень) 60
Ранкова гімнастика 10-15
Гімнастика до уроків 10
Фізкультхвилинки 10
11-14 Рухливі ігри на перервах 20 110-235
Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень) 45
Самостійні фізичні вправи під час прогулянок 60
Заняття в спортивних секціях 60
Домашні завдання з фізкультури 20

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Додаток 7 Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку:

 1. § 35. Правозастосування як особливий вид реалізації норм права.
 2. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 3. ЗМІСТ
 4. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків
 5. Вікові особливості органів чуття
 6. Розвиток вищої нервової діяльності (ВНД)
 7. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових здібностей у дітей
 8. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей
 9. Шляхи оздоровлення дітей та критерії оцінки рівня їх фізичної підготовленості
 10. Рухова активність — необхідна умова розвитку дитячого організму
 11. Методика розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку
 12. Фізкультурно-масові заходи у позанавчальний час
 13. Додаток 7 Гігієнічні норми часу на організовану рухову активність впродовж дня для дітей та школярів різного віку
 14. Концепція структури темпераменту В. М. Русалова.
 15. Розкрийте теорію темпераменту за Русаловим (3 блоки).